Jun30
ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010: Αυστηρό πλαφόν στις δαπάνες των υποψηφίων
6/30/2010 9:43:00 AM by Giannis

Αυστηροί κανόνες για  τις προεκλογικές δαπάνες των υποψηφίων στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο έδωσε για διαβούλευση προσχέδιο νόμου στις Ενώσεις των νομαρχών και δημάρχων (ΕΝΑΕ- ΚΕΔΚΕ).
Στις αρχικές προτάσεις του υπουργείου Εσωτερικών περιλαμβάνεται η επιμήκυνση της προεκλογικής περιόδου από 1 σε 4 μήνες, οπότε και θα ελέγχονται όλες οι δαπάνες των υποψηφίων. Στις προεκλογικές δαπάνες θα εντάσσονται πλέον και τα έξοδα δημοσκοπήσεων και προβολής στο Διαδίκτυο.
Ως προς τα όρια εκλογικών δαπανών για τους υποψηφίους διαμορφώνονται στα 2.000 ευρώ για εκλογικές περιφέρειες έως 10.000 κατοίκους, 3.000 ευρώ για περιφέρειες από 10.000 έως 30.000 κατοίκους, 4.000 ευρώ για περιφέρειες από 30.000 έως 60.000 κατοίκους, 5.000 ευρώ για περιφέρειες από 60.000 έως 100.000 κατοίκους, 6.000 ευρώ για περιφέρειες από 100.000 έως 150.000 κατοίκους, ενώ σε εκλογικές περιφέρειες άνω των 150.000 κατοίκων το όριο των 6.000 ευρώ αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε 50.000 κατοίκους επιπλέον. Το ανώτερο όριο των συνδυασμών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο όριο του συνόλου των υποψηφίων.
Ρυθμίσεις
Για τον έλεγχο των δαπανών δημιουργείται ειδική βάση δεδομένων στο υπουργείο Εσωτερικών στην οποία καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες τόσο των συνδυασμών όσο και των υποψηφίων. Τα συγκεκριμένα στοιχεία θα αναρτώνται και στο Διαδίκτυο. Παράλληλα, συστήνονται Επιτροπές Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων ανά περιφέρεια, οι οποίες ορίζονται από τον αρμόδιο γενικό γραμματέα, και έχουν σημαντικές αρμοδιότητες όπως δικαίωμα επιβολής προστίμων στους παραβάτες.
Οι συνδυασμοί πρέπει δύο μήνες πριν τις εκλογές να αρχίσουν την ανάρτηση των εσόδων και δαπανών τους στη κεντρική βάση δεδομένων στο υπουργείο Εσωτερικών. Οι καταστάσεις πρέπει να ενημερώνονται κάθε 5 ημέρες, καθώς σε διαφορετική περίπτωση επικεφαλής και υποψήφιοι των συνδυασμών απειλούνται με έκπτωση.
Σημειώνεται ότι η προεκλογική περίοδος αρχίζει στις 7 Ιουλίου, δηλαδή τέσσερις μήνες πριν από τις εκλογές. Εκτός από την ενημέρωση της κεντρικής βάσης, οι υποψήφιοι θα τηρούν βιβλία εσόδων- δαπανών, τα οποία θα υποβάλουν με τη λήξη της προεκλογικής περιόδου στην αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων που συγκροτείται σε κάθε περιφέρεια. Εάν αρνηθούν, θα βρεθούν αντιμέτωποι και σε αυτή την περίπτωση με έκπτωση. Στις καταστάσεις εσόδων συνδυασμοί και υποψήφιοι θα πρέπει να καταχωρούν ονομαστικά κάθε εισφορά ανεξαρτήτως ποσού, σε αντίθεση με ότι ισχύει σήμερα όπου υποχρέωση καταχώρησης υπήρχε για εισφορές άνω των 100 ευρώ για τους υποψηφίους και άνω των 200 ευρώ για τους συνδυασμούς. Παράλληλα, οι συνδυασμοί θα εκδίδουν απόδειξη θεωρημένη από την Εφορία για όλες ανεξαιρέτως τις εισφορές.
Περιορισμός τίθεται και στη δυνατότητα υπέρβασης του ορίου προεκλογικών δαπανών, το οποίο τροποποιείται για κάθε υποψήφιο ανάλογα με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας στην οποία κατεβαίνει. Το σημερινό καθεστώς ορίζει πως υπέρβαση κατά 1/2 του ορίου επισύρει έκπτωση, ενώ αντιμέτωποι με την ποινή αυτή θα βρίσκονται πλέον όσοι υπερβαίνουν το όριο δαπανών κατά το 1/3. Σε ισχύ παραμένει πάντως η διάταξη για το όριο δαπανών για τους συνδυασμούς, όπου δεν μπορεί να ξεπεράσει το συνολικό ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των υποψηφίων κάθε συνδυασμού πολλαπλασιαζόμενο με το ανώτατο όριο δαπανών κάθε υποψηφίου. Αναπροσαρμογή γίνεται στο μεταξύ στα ανώτατα όρια χρηματοδότησης από το ίδιο πρόσωπο. Έτσι από 2.000 ευρώ που προβλέπεται για τους συνδυασμούς, το όριο θα ανέλθει σε 3.000 ευρώ και από 500 ευρώ για τους υποψηφίους η χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει τα 1.000 ευρώ.
Σκληρές ποινές
Ωστόσο, οι ποινές σε περίπτωση παράβασης του ορίου αυτού θα είναι σημαντικά πιο αυστηρές. Συγκεκριμένα, εκτός από την ποινή φυλάκισης ενός έτους, ο χρηματοδότης θα τιμωρείται με πρόστιμο από 5.000 έως 50.000 ευρώ- έναντι των 2.000 έως 10.000 ευρώ που επιβάλλονταν σήμερα- ενώ οι υπεύθυνοι των συνδυασμών και οι υποψήφιοι θα εισπράττουν πρόστιμο 20.000 ευρώ έναντι 10.000 ευρώ με τον ισχύοντα νόμο.
Αυστηρότερες καμπάνες περιμένουν και φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία απαγορεύεται να χρηματοδοτήσουν ή να προσφέρουν παροχές σε υποψηφίους και συνδυασμούς, με το πρόστιμο να διαμορφώνεται στα 30.000 έως 100.000 ευρώ από 5.000 έως 50.000 ευρώ. Η απαγόρευση ισχύει για φυσικά πρόσωπα που είναι οφειλέτες άνω των 3.000 ευρώ σε δήμους ή νομαρχίες, για ιδιοκτήτες ή εκδότες μέσων ενημέρωσης, καθώς και για τους συζύγους και τα τέκνα τους, για υπαλλήλους των δήμων και νομαρχιών ή των νομικών τους προσώπων, αλλά και ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ιδρύματα.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις, στις δαπάνες των συνδυασμών περιλαμβάνονται σύμφωνα με το νομοσχέδιο και οι δημοσκοπήσεις ενώ, εκτός από τον συνυπολογισμό ως δαπάνης του χρόνου σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα, προστίθεται και η καταβολή χρημάτων τόσο από συνδυασμούς όσο και από υποψηφίους για προβολή από διαδικτυακούς και τηλεπικοινωνιακούς φορείς.
Αντιδράσεις
Ήδη εκδηλώθηκαν οι πρώτες αντιδράσεις από το πρόεδρο της ΕΝΑΕ κ. Δράκο ο οποίος σε επιστολή του στον υπουργό Εσωτερικών για το προσχέδιο νόμου σχετικά με τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις εκλογικές δαπάνες μεταξύ άλλων σημειώνει ότι:
«Η αναλυτική και εμπρόθεσμη καταχώρηση όλων των δαπανών και των εσόδων κατά την προεκλογική περίοδο, τόσο με το ήδη υφιστάμενο σύστημα όσο και με το νέο σύστημα δημοσιότητας, μέσω των καταχωρήσεων στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, των αναρτήσεων στην ιστοσελίδα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κλπ., προϋποθέτει την απασχόληση εξειδικευμένου επιτελείου συνεργατών, το οποίο δεν μπορούν να διαθέτουν όλοι οι συνδυασμοί. Η οικονομική κρίση, μάλιστα, επιτείνει την κατάσταση της δυσπραγίας κάλυψης των εξόδων αυτών και αποθαρρύνει ανθρώπους που επιθυμούν μεν να προσφέρουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά δεν διαθέτουν τους πόρους για να αντεπεξέλθουν στις ανωτέρω υποχρεώσεις.»
Στην επιστολή τονίζει επίσης ότι «ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για την ισομερή παρουσίαση και προβολή, άμεσα ή έμμεσα, των δραστηριοτήτων όλων των συνδυασμών κατά την προεκλογική περίοδο στις ενημερωτικού ή ειδησεογραφικού χαρακτήρα εκπομπές, διασφαλίζοντας την ισομερή παρουσίασή τους σε όλες τις ζώνες τηλεθέασης.»
Το νομοσχέδιο αναμένεται μετά τη διαβούλευση και τις πιθανόν συμπληρώσεις  να κατατεθεί προς ψήφιση εντός του Ιουλίου και πιο συγκεκριμένα εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός.

Text/HTML

Minimize

test

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω