Mar13
Το Δημόσιο θα πληρώνει τόκους υπερημερίας 8%
3/13/2013 11:48:00 AM by Giannis
 
Από τo Σάββατο 16 Μαρτίου οι δημόσιες αρχές θα είναι υποχρεωμένες να εξοφλούν εντός 30 ή σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις εντός 60 ημερών αγαθά και υπηρεσίες που αγοράζουν από επιχειρήσεις. Διαφορετικά, θα υποχρεούνται να πληρώνουν τόκους υπερημερίας 8%, στους οποίους θα προστίθεται το επιτόκιο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
 
Σήμερα οι καθυστερήσεις σε πληρωμές του Δημοσίου προς επιχειρήσεις φτάνουν τις 180 ημέρες στην Ελλάδα και την Ιταλία.
Σύμφωνα με την Κομισιόν, κάθε μέρα σε ολόκληρη την Ευρώπη, δεκάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) πτωχεύουν επειδή τα τιμολόγιά τους δεν εξοφλούνται. Ως αποτέλεσμα χάνονται θέσεις εργασίας, ενώ επιχειρηματικές ευκαιρίες παραμένουν ανεκμετάλλευτες, γεγονός που παρεμποδίζει την επιστροφή στην οικονομική ανάπτυξη.
Για να τερματίσει τις καθυστερημένες πληρωμές η Ευρωπαϊκή Ενωση εξέδωσε την οδηγία 2011/7/ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. Εως τις 16 Μαρτίου 2013 τα κράτη- μέλη θα πρέπει να έχουν ενσωματώσει την αναθεωρημένη αυτή οδηγία για τις καθυστερημένες πληρωμές στο εθνικό τους δίκαιο.
Παράταση
Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη-μέλη μπορούν να παρατείνουν τις προθεσμίες σε 60 το πολύ ημερολογιακές ημέρες, για κάθε δημόσια αρχή που ασκεί οικονομική δραστηριότητα βιομηχανικής ή εμπορικής φύσης, με την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά, και η οποία υπόκειται, ως δημόσια επιχείρηση, στις απαιτήσεις διαφάνειας της οδηγίας 2006/111/ΕΚ, καθώς και δημόσιες επιχειρήσεις που παρέχουν υγειονομική μέριμνα και είναι κατάλληλα αναγνωρισμένες για τον σκοπό αυτόν.
 
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρώνουν τα τιμολόγιά τους προς άλλες επιχειρήσεις εντός 60 ημερολογιακών ημερών, εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρητή συμφωνία και εφόσον η εν λόγω συμφωνία δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική για τον πιστωτή.
Μέχρι σήμερα μόνο 9 χώρες (Κύπρος, Μάλτα, Ιταλία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Ισπανία, Σλοβακία, Βουλγαρία και Σουηδία) έχουν ενσωματώσει την κοινοτική οδηγία στο εθνικό δίκαιο, δηλαδή είναι νόμος του κράτους, ενώ η Ελλάδα δεν έχει κοινοποιήσει την ενσωμάτωση στην Κομισιόν.
Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμη και στα κράτη-μέλη που δεν έχουν ενσωματώσει την οδηγία οι επιχειρήσεις θα μπορούν να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη, απαιτώντας την καταβολή των πληρωμών με τους τόκους υπερημερίας.
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Χέρμαν Βαν Ρομπάι, στην επιστολή που έστειλε στους Ευρωπαίους ηγέτες εν όψει της Συνόδου Κορυφής, την Πέμπτη και την Παρασκευή, τους καλεί να ενσωματώσουν την οδηγία το συντομότερο.
Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν όλες τις νέες πληρωμές, ενώ για την αναδρομική ισχύ του μέτρου, δηλαδή για παλαιότερες πληρωμές που δεν καταβλήθηκαν, θα αποφασίζουν τα εθνικά δικαστήρια των κρατών-μελών.
Βρυξέλλες: Βαγγέλης Δεμίρης
ΔΗΜΟΣΙΟ: χρωσταει 8,5 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμα
Εξοφλεί τα χρέη του με το... σταγονόμετρο
Τεράστιο πρόβλημα με... ετεροχρονισμένες πληρωμές αντιμετωπίζουν οι πιστωτές του ελληνικού Δημοσίου.Τον Ιανουάριο τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου (μία οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη μετά την παρέλευση 90 ημερών) ανήλθαν σε 8,5 δισ. ευρώ, από 8,7 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2012.
Η μικρή μείωσή τους κατά 204,3 εκατ. ευρώ δείχνει ότι παρά τις εντολές πληρωμών που υπογράφει το υπουργείο Οικονομικών, υπάρχουν δυσκολίες στο να φθάσουν τα κεφάλαια στους τελικούς δικαιούχους. Ειδικότερα, από τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) για τον Ιανουάριο, τα χρέη προς προμηθευτές διαμορφώθηκαν στα 7,9 δισ. ευρώ, ενώ οι επιστροφές φόρων που εκκρεμούν ανήλθαν στα 643,3 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, τα ασφαλιστικά ταμεία χρωστούσαν 4,46 δισ. ευρώ. Τα νοσοκομεία όφειλαν 1,8 δισ. ευρώ, όταν τον Δεκέμβριο του 2012 είχαν οφειλές 1,7 δισ. ευρώ και πέρυσι τον Ιανουάριο 1,3 δισ. ευρώ.
Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) είχαν χρέη ύψους 846 εκατ. ευρώ. Τα υπουργεία όφειλαν 493 εκατ. ευρώ, από 535 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2012 και 658 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.
Τα νομικά πρόσωπα είχαν χρέη 236 εκατ. ευρώ τον πρώτο μήνα του έτους, όταν τον τελευταίο του 2012 οι υποχρεώσεις τους ήταν 366 εκατ. ευρώ.
 

  

Text/HTML

Minimize

test

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω