Jun7
Διώξεις και κατασχέσεις ακινήτων, ΙΧ, μισθών και καταθέσεων
6/7/2012 10:34:00 AM by Giannis

 Το υπουργείο Οικονομικών ζητά από τους εφόρους την άμεση ενεργοποίηση του μηχανισμού, προκειμένου να εισπραχθούν ληξιπρόθεσμα χρέη 400 εκατ. ευρώ έως το τέλος Ιουνίου και να τονωθούν τα φορολογικά έσοδα.

«Γκάζια» στους εφόρους για να ξεκινήσουν ένα άνευ προηγουμένου κυνηγητό κατά των οφειλετών του Δημοσίου, επιστρατεύοντας τις κατασχέσεις σε ακίνητα, αυτοκίνητα, τραπεζικές καταθέσεις, μισθούς, συντάξεις, ενοίκια και τις ποινικές διώξεις, έβαλε το υπ. Οικονομικών.
Με εγκύκλιό του ζητά άμεση ενεργοποίηση του μηχανισμού προκειμένου να εισπραχθούν ληξιπρόθεσμα χρέη 400 εκατ. ευρώ έως το τέλος Ιουνίου και να τονωθούν τα φορολογικά έσοδα, τα οποία τον Μάιο κατέγραψαν πτώση περίπου 10%.
Οι πρώτοι που απειλούνται με κατασχέσεις είναι οι οφειλέτες που εισπράττουν ενοίκια ή κατέχουν πολυτελή αυτοκίνητα ή είναι δικαιούχοι απαιτήσεων από άλλα πρόσωπα, καθώς και όσοι χρωστούν πάνω από 3.000 ευρώ και κατέχουν ακίνητη περιουσία. Το υπουργείο ζητά ακόμη και την απευθείας κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικές καταθέσεις των οφειλετών και την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος όσων χρωστούν στο Δημόσιο πάνω από 5.000 ευρώ.
Εγκύκλιος
Με εγκύκλιό του ο γενικός διευθυντής Φορολογικών Ελέγχων και Δημοσίων Εισπράξεων, Α. Νανόπουλος, ζήτησε από τους εφόρους:
Αμεση υλοποίηση διασταυρώσεων σε: Οφειλέτες με εισοδήματα από ενοίκια, κατόχους πολυτελών αυτοκινήτων, απαιτήσεις από αμοιβές τρίτων, Οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 3.000 ευρώ με ακίνητη περιουσία και απαιτήσεις πελατών από συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων πελατών - προμηθευτών.
Αμεση είσπραξη από τους αρμόδιους συμβολαιογράφους πλειστηριασμάτων, για τα οποία έχει καταταγεί το Δημόσιο κατόπιν αναγγελίας αυτού σε διενεργηθέντες πλειστηριασμούς με επίσπευση τρίτων.
Διενέργεια αυτεπάγγελτων συμψηφισμών των ανταπαιτήσεων των οφειλετών κατά του Δημοσίου με τα υφιστάμενα βεβαιωμένα χρέη.
Για μικρού ύψους οφειλές, κατάσχεση στα χέρια τρίτων αντί της κατάσχεσης ακινήτων. Δηλαδή να κατάσχονται μισθοί, συντάξεις, επιδοτήσεις, ενοίκια και πάσης φύσεως άλλα εισοδήματα και έσοδα που δικαιούται να εισπράξει ο οφειλέτης του Δημοσίου από τρίτους.
Επί πολλών ακινήτων, κατάσχεση σε βάρος ακινήτου ελεύθερου βαρών, του οποίου η αξία είναι μεγαλύτερη της οφειλής, όχι όμως πολλαπλάσια αυτής.
Αμεση έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού σε επιλεγμένα ακίνητα των οφειλετών που εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται.
Για ακίνητα που αποφέρουν εισόδημα, κατάσχεση και των ακινήτων και των μισθωμάτων στα χέρια του ενοικιαστή (στο σύνολό τους ή κατά ποσοστό αυτών).
Κατάσχεση των απαιτήσεων στα χέρια πελατών της επιχείρησης.
Αξιοποίηση αποτελεσμάτων διασταυρώσεων, όπως μεταφορά εμβασμάτων στο εξωτερικό, τόκοι καταθέσεων εξωτερικού, κατάθεση μισθωτηρίων και δηλώσεων εισοδήματος, δηλώσεις υποβολής φόρου μεταβίβασης ακινήτων και φόρου κληρονομιάς κ.λπ.
Απευθείας κατάσχεση από τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών του Δημοσίου των ποσών που έχουν καταθέσει, προκειμένου να εξοφλούνται οι οφειλές τους.
Ενδελεχής έρευνα για τον εντοπισμό των συνυπόχρεων προσώπων, τα οποία ευθύνονται με την περιουσία τους, μαζί με τον πρωτοφειλέτη, για την πληρωμή της οφειλής.
Υποβολή αίτησης για ποινική δίωξη σε όλους τους οφειλέτες άνω των 5.000 ευρώ.
«Προσωποποιημένες πρακτικές»
Νέοι τρόποι επικοινωνίας με τους οφειλέτες
Νέους εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας με τους οφειλέτες καθιερώνει το υπ. Οικονομικών. Ειδικότερα, δίνει εντολή να υιοθετηθούν προσωποποιημένες πρακτικές (π.χ. αποστολή φιλικών εξατομικευμένων ειδοποιήσεων προς τακτοποίηση της οφειλής, χρήση e-mail, τηλεφωνική επικοινωνία κ.λπ). Επίσης ζητά:
Να παρακολουθείται αδιαλείπτως η συμμόρφωση των οφειλετών με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από ρυθμίσεις «διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής». Ζητείται συγκεκριμένα από τους αρμόδιους εφοριακούς να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τους οφειλέτες που πρόκειται να χάσουν τη ρύθμιση.
Να ληφθούν άμεσα μέτρα ιδιαίτερα σε περιπτώσεις οφειλετών χαρακτηρισθέντων ως ιδιαιτέρου ρίσκου, είτε λόγω του ιδιαίτερου ύψους της οφειλής είτε λόγω της αδικαιολογήτως επιδειχθείσας απροθυμίας τους να συμμορφωθούν. Επισημαίνεται, δε, ότι υπάρχει και η δυνατότητα λήψης μέτρων σε βάρος οφειλετών και πριν τα χρέη τους καταστούν ληξιπρόθεσμα, όπως για παράδειγμα συμψηφισμοί των μη ληξιπρόθεσμων χρεών με απαιτήσεις των οφειλετών κατά του Δημοσίου.
Κάθε προϊστάμενος ή υποδιευθυντής φορολογίας ΔΟΥ να λάβει άμεσα, από τη ΓΓΠΣ, ηλεκτρονικό κωδικό πρόσβασης στο «περιουσιολόγιο» που έχει δημιουργηθεί για την είσπραξη του ΕΤΑΚ του έτους 2009, προκειμένου για κάθε οφειλέτη να εξασφαλίζεται η εικόνα της δηλωθείσας ακίνητης περιουσίας ανά την Ελλάδα.

Text/HTML

Minimize

test

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω