Mar19
15 αλλαγές στη φορολογική δήλωση
3/19/2012 10:37:00 AM by Giannis

 Μείωση του αφορολογήτου στα 5.000 ευρώ, αναγραφή στο έντυπο Ε1 του αριθμού μετρητή της ΔΕΗ για την κύρια κατοικία του φορολογουμένου, συγχώνευση των κωδικών που αφορούν τους τόκους των στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, είναι μερικές από τις αλλαγές που έχουν γίνει στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.

 
Τις συνολικά 15 αλλαγές μπορούν οι φορολογούμενοι να βρουν στο έντυπο με τις αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση των φετινών φορολογικών δηλώσεων, που ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Οικονομικών.
 
Ετσι, οι φορολογούμενοι καλούνται φέτος να συμπληρώσουν στον κωδικό 205 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (στον Πίνακα 5 για τα τεκμήρια) τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας τους, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων να προβεί σε διασταυρώσεις σχετικά με τους φόρους ακινήτων που καταβάλλονται μέσω της ΔΕΗ, όπως το ειδικό τέλος ακινήτων και το τέλος ακίνητης περιουσίας. Στο βιβλιαράκι των οδηγιών πάντως, επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος κωδικός «συμπληρώνεται προαιρετικά».
 
Επίσης στον Πίνακα 2 του νέου εντύπου Ε1 της Εφορίας έχει προστεθεί νέος κωδικός (017-018) τον οποίο πρέπει να συμπληρώσουν όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1981 και μετά. Γι' αυτούς τους φορολογουμένους ισχύει το αφορολόγητο όριο των 9.000 ευρώ, εφόσον τα εισοδήματά τους δεν ξεπερνούν αυτό το όριο. Παράλληλα καταργήθηκε ο κωδικός 027-028 που συμπλήρωναν οι δημόσιοι υπάλληλοι μόνιμοι ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ενώ έχει απαλειφθεί η ένδειξη 019-020, δίπλα από την οποία ο φορολογούμενος δήλωνε αν κατά τον προηγούμενο χρόνο ήταν νέος επιτηδευματίας έως 35 ετών με καθαρά κέρδη κάτω των 30.000 ευρώ. Γι' αυτούς τους φορολογουμένους ίσχυε για το 2010 απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος, η οποία όμως καταργήθηκε αναδρομικά από 1/1/2011. Επίσης, στους κωδικούς 029-030, οι φορολογούμενοι θα συμπληρώσουν αν έχουν περιουσία (ακίνητα, καταθέσεις κ.λπ.) στο εξωτερικό. Ετσι, η ΓΓΠΣ θα μπορέσει να κάνει μαζικές διασταυρώσεις στοιχείων προκειμένου να εντοπίσει αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία που τυχόν έχουν βγει στο εξωτερικό.
 
Στον Πίνακα 3 (έχουν προστεθεί οι κωδικοί 001-002) όσον αφορά τη μείωση του φόρου για άτομα με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%. Πλέον, το συνολικό ποσό των δαπανών που αναγνωρίζεται από την Εφορία μειώνεται από 2.400 σε 2.200 ευρώ και δεν αφαιρείται από το εισόδημα, αλλά προσαυξάνει το αφορολόγητο όριο.
 
Εισοδήματα,
αγορές ακινήτων
 
Σχετικά με τα εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα, στον Πίνακα 4 προστέθηκε ο κωδικός 515-516, όπου ο φορολογούμενος αναγράφει τις ζημιές προηγούμενων οικονομικών ετών, τις οποίες έχει δικαίωμα να μεταφέρει για συμψηφισμό από το προηγούμενο έτος. Η ρύθμιση ισχύει για εισοδήματα που έχουν αποκτηθεί από 1-1-2010 και μετά.
Στον Πίνακα 6 έχουν μεταφερθεί από τον Πίνακα 5 των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων οι κωδικοί (735-736), οι οποίοι αφορούν ποσά που κατέβαλε ο φορολογούμενος το 2011 για αγορά, ανέγερση ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων, λόγω αναστολής εφαρμογής του πόθεν έσχες. Επίσης στον Πίνακα 6 έχουν προστεθεί κωδικοί (657-658), όπου οι φορολογούμενοι θα συμπληρώσουν τα εισοδήματα που εξαιρούνται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (εφάπαξ, αποζημίωση λόγω απόλυσης).
 
Εκπτώσεις από τόκους
στεγαστικών δανείων
 
Στον Πίνακα 7 έχουν συγχωνευθεί οι κωδικοί που αφορούν τους τόκους στεγαστικών δανείων. Πλέον οι τόκοι θα δηλώνονται στους κωδικούς 063-064, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας σύναψης του δανείου όπως ίσχυε μέχρι και πέρυσι. Η έκπτωση αφορά το 10% των τόκων από τον φόρο και μόνο για δάνεια πρώτης κατοικίας μέχρι 120 τ.μ., με μέγιστο ποσό δανείου τα 200.000 ευρώ, ενώ έχουν απαλειφθεί οι κωδικοί 041-042 που αφορούν τις δαπάνες δικηγόρου μετά την κατάργηση της έκπτωσης του φόρου. Επίσης έχουν προστεθεί οι κωδικοί 092-096 όταν ο φορολογούμενος φιλοξενείται, οι κωδικοί 075-076 για δωρεές χρηματικών ποσών στον «λογαριασμό αλληλεγγύης για την απόσβεση του Δημοσίου Χρέους» και οι κωδικοί 077-078 για τα μισθώματα επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα της περιοχής Γεράνι του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, με σκοπό να εκπέσει από αυτά έως το 80% των δαπανών αποκατάστασης.
Στον Πίνακα 9.1 προστέθηκε στήλη με τον ΑΦΜ των παιδιών που είναι προστατευόμενα μέλη και που πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί. Τέλος, έχουν προστεθεί οι κωδικοί 033-034-035-036, όπου καταγράφονται οι δαπάνες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών.

Text/HTML

Minimize

test

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω