Jul26
Ρύθμιση χρεών για δήμους με μεγάλα δάνεια
7/26/2011 12:19:00 PM by Giannis

 

Ακόμη και μετατάξεις προσωπικού από υπερχρεωμένους δήμους προς άλλους που έχουν ανάγκη προσωπικού, προβλέπει το πρόγραμμα εξυγίανσης των ΟΤΑ που ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Εσωτερικών Χ. Καστανίδης. Οι υπάλληλοι θα μπορούν να μετατάσσονται, σ΄ εθελοντική κατ΄ αρχάς βάση, τόσο προς άλλους δήμους όσο και προς τις δημόσιες υπηρεσίες, εντός των γεωγραφικών ορίων των περιφερειών στις οποίες εργάζονται.
Σύμφωνα με το νέο πακέτο ρύθμισης για τους υπερχρεωμένους δήμους που φέρνει το υπουργείο Εσωτερικών, ανοίγει «παράθυρο» για υπαγωγή όλων των δήμων στις ευνοϊκές ρυθμίσεις αποπληρωμής δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Μείωση κόστους
Συγκεκριμένα με την τεχνική υποστήριξη του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων θα διαμορφωθούν εξατομικευμένα προγράμματα εξυγίανσης για κάθε δήμο που θα ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του. Μέσω αυτών θα επιδιωχθεί μείωση του μισθολογικού κόστους με μετατάξεις υπαλλήλων σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και ΟΤΑ. Παράλληλα, οι ΟΤΑ θα μπορούν να ζητήσουν επιμήκυνση της περιόδου για την αποπληρωμή των δανείων που έχουν συνάψει με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είτε με ιδιωτικές τράπεζες. Σημειώνεται ότι δρομολογήθηκε ήδη αναχρηματοδότηση των δανείων που έχουν λάβει οι δήμοι από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής μέχρι και 25 έτη και μείωση του επιτοκίου από 11,5%, που είναι σήμερα σε περίπου 5,9%. Με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση οι δήμοι θα εξασφαλίσουν μείωση της ετήσιας δόσης, γεγονός που απελευθερώνει πόρους για να διατεθούν για εξόφληση χρεών και λειτουργικές ανάγκες. Ήδη στο Ταμείο έχουν απευθυνθεί για τη διαδικασία αναχρηματοδότησης πέντε δήμοι και συγκεκριμένα Πειραιάς, Ρέντη, Βύρωνας, Τρίκαλα και Αχαρνές. Εξάλλου, όπως έγινε γνωστό, προωθείται συμφωνία με το υπουργείο Οικονομικών που θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμψηφισμού οφειλών των ΟΤΑ προς το κράτος (π.χ., σε ασφαλιστικά ταμεία) με οφειλόμενα ποσά του κράτους προς τους δήμους (π.χ., παρακρατηθέντα).
Όπως μάλιστα, είπε ο κ. Καστανίδης επιδιώκεται η εξασφάλιση κεφαλαίων για το ΤΠκΔ προκειμένου να χορηγηθούν χαμηλότοκα δάνεια στους ΟΤΑ για να καλυφθούν οι υποχρεώσεις των δήμων προς τρίτους (προμηθευτές) και να εξασφαλιστούν με αυτόν τον τρόπο οι ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις από τους 58 δήμους που βρίσκονταν στο κόκκινο ή εμφάνιζαν προβληματική λειτουργία -καθώς το ποσοστό του συνολικού χρέους τους υπερέβαινε το 100% των τακτικών εσόδων τους- και θα έπρεπε να υπαχθούν στο πρόγραμμα εξυγίανσης, ο αριθμός αναμένεται να περιορισθεί με τα νέα δεδομένα στους 10-15 το ανώτερο.
Στις περιπτώσεις δήμων που οι νέες ρυθμίσεις δεν επιλύσουν το πρόβλημα, οι ΟΤΑ θα δύνανται να ζητήσουν και πρόσθετες επιχορηγήσεις για την κάλυψη του κόστους επιτοκίου των δανείων και λοιπών πιστωτικών διευκολύνσεων από πιστωτικά ιδρύματα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καθώς επίσης και την κάλυψη των χρεολυσίων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Βασική υποχρέωση των ΟΤΑ που εντάσσονται στο πρόγραμμα εξυγίανσης είναι η ανάληψη της υποχρέωσης μείωσης δαπανών και αύξησης των ιδίων εσόδων τους.
Αυτό θα γίνει μέσω διάθεσης μέρους ή του συνόλου των εσόδων, προς επίτευξη των στόχων του εν λόγω Προγράμματος, πάγωμα ή περιορισμό δαπανών, προσλήψεων και συμβάσεων, αλλά και ανάληψη υποχρέωσης για υλοποίηση του Προγράμματος με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, που δεν θα υπερβαίνει τη δημοτική περίοδο.
Δανεισμός 1,9 δισ. Ευρώ
Ο Χ. Καστανίδης δίνοντας χθες στοιχεία για τα οικονομικά των δήμων, τόνισε ότι ο συνολικός δανεισμός τους ανέρχεται στο 1,9 δισ. ευρώ, από το οποίο το 1,1 δισ. ευρώ είναι υποχρεώσεις προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και τα 800 προς ιδιωτικές τράπεζες, ενώ οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους ανέρχονται σε 800 εκατ. ευρώ.
Τα οικονομικά προβλήματα πολλών δήμων αποδεικνύονται από το γεγονός ότι αρκετοί έχουν εγγράψει νέα δάνεια για να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους. Το συνολικό ποσό αυτών των δανείων προσεγγίζει τα 500 εκατ. ευρώ. Σε σύνολο 80 περίπου ΟΤΑ, 13 δήμοι έχουν εγγράψει δάνειο άνω των 10 εκατ., 28 δήμοι έχουν εγγράψει δάνειο 4 έως 10 εκατ. ευρώ και 40 δήμοι δάνειο 1 έως 4 εκατ. Ταυτόχρονα με την οικονομική αδυναμία, να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους, οι δήμοι εμφανίζουν αδυναμία είσπραξης ιδίων εσόδων.
Οι συνολικές απαιτήσεις τους ανέρχονται στο ποσό του 1,6 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 1,4 δισ. οφείλονται σε μη εισπραχθέντες φόρους, τέλη και δικαιώματα και επιβληθέντα πρόστιμα.
Δήμοι με συνολικό χρέος άνω του 150% των τακτικών εσόδων και αναπτυξιακών πόρων (ΣATA)
1. Tήλου
2. Φυλής
3. Aμαρουσίου
4. Περάματος
5. Aχαρνών
6. Πειραιώς
7. Σπάτων - Aρτέμιδος
8. Aγιάς
9. Δίου - Oλύμπου
10. Pόδου
11. Kαρδίτσας
12. Aσπρόπυργου
13. Πύλης
14. Λυκόβρυσης - Πεύκης
15. Mαρκόπουλου Mεσογαίας
16. Bιάννου
17. Bύρωνος
18. Tροιζηνίας
19. Σαλαμίνας
20. Παξών
21. Kορυδαλλού
22. Tρικκαίων
23. Kοζάνης
24. Σιθωνίας
Δήμοι με συνολικό χρέος από 120% - 150% των τακτικών εσόδων και ΣATA
1. Zωγράφου
2. Σύμης
3. Mεταμορφώσεως
4. Nίκαιας - Aγίου Iωάννη Pέντη
5. Aγίας Bαρβάρας
6. Kέρκυρας
7. Iστιαίας - Aιδηψού
8. Mαντουδίου - Λίμνης - Aγίας Aννας
9. Aλίμου
10. Bέλου - Bόχας
11. Kασσάνδρας
12. Σερβίων - Bελβεντού
* Στοιχεία υπουργείου Εσωτερικών, όπως ισχύουν πριν από τη νέα ρύθμιση
 

Text/HTML

Minimize

test

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω