May3
Μετατάξεις από δήµους στο Δηµόσιο
5/3/2011 3:51:00 PM by Giannis

 

Σε απελευθέρωση των µμετατάξεων ακoµη και από δήµους προς άλλες δηµόσιες υπηρεσίες προσανατολίζεται το υπουργείο Εσωτερικών και δεν αποκλείεται η σχετική ρύθμιση να ενταχθεί στο νομοσχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που θα τεθεί σύντοµα προς ψήφιση στη Βουλή.
Το υπουργείο σχεδιάζει πακέτο μέτρων που θα ενισχύουν την κινητικότητα των δηµοσίων υπαλλήλων, µε στόχο τον εξορθολογισµό της κατανοµής του προσωπικού αλλά και τη διασφάλιση της καλύτερης λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών.
Με δεδομένο και τον περιορισµό των προσλήψεων, µε τις νέες ρυθµίσεις του υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση θα δοθεί η δυνατότητα για κάλυψη κενών σε υπηρεσίες του ∆ηµοσίου από το πλεονάζον προσωπικό, το οποίο καταγράφεται σε αρκετούς φορείς.
Στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών έφερναν ως παράδειγµα µεγάλο νησί, στο οποίο πριν από τον «Καλλικράτη» υπήρχαν δέκα δήµοι ενώ τώρα αποτελεί όλο έναν ενιαίο δήµο. «Κάθε χρόνο τέτοια εποχή έρχονταν οι δήµαρχοι στην Αθήνα και διεκδικούσαν θέσεις συµβασιούχων για να καλύψουν ανάγκες» σηµειώνουν και προσθέτουν:
«Φέτος ο δήµαρχος του ενιαίου δήµου ήρθε ζητώντας βοήθεια, καθώς έχει 2.500 υπαλλήλους εκ των οποίων τους 500 δεν ξέρει πού να τους αξιοποιήσει».
Με τις ρυθµίσεις που προωθούνται, οι υπάλληλοι αυτοί θα µπορούσαν να µεταφερθούν σε άλλη δηµόσια υπηρεσία του νησιού, όπου παρατηρούνται ελλείψεις προσωπικού. Στο συγκεκριµένο νησί ανέφεραν χαρακτηριστικά πως τόσο οι υπηρεσίες του ΙΚΑ όσο και του νοσοκοµείου είναι υποστελεχωµένες.
Θα προβλεφθούν, ωστόσο, συγκεκριµένες διαδικασίες µε τις οποίες θα διενεργούνται οι µετατάξεις. Σύµφωνα µε πληροφορίες, ενδέχεται να επιλεγεί το µοντέλο που ακολουθήθηκε και στον «Καλλικράτη», που συνεπάγεται πως σε πρώτο στάδιο οι υπάλληλοι θα κληθούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για εθελούσια µετάταξη.
Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ο αριθµός των προς µετάταξη εργαζοµένων, θα ακολουθήσουν υποχρεωτικές µετακινήσεις.
Ανάλογες µετακινήσεις θα µπορεί να γίνουν και µεταξύ δήµων. Οπως επισηµαινόταν, ο νέος ∆ήµος Νίκαιας - Ρέντη, που είναι µάλιστα και υπερχρεωµένος, διαθέτει πληθώρα προσωπικού – πάνω από 700 εργαζοµένους – σε αντίθεση µε τον ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας, ο οποίος εξυπηρετείται από 120 υπαλλήλους. Θα είναι δηλαδή πλέον δυνατόν να υπάρξει ανακατανοµή του προσωπικού των δήµων αυτών.
οι ΥΠΈΡΧΡΈΩΜΈΝΟΙ ΔΗΜΟΙ. Στην περίπτωση µάλιστα των δήµων, οι οποίοι θα υπαχθούν στο καθεστώς οικονοµικής εξυγίανσης λόγω των υπέρογκων χρεών που τους βαρύνουν, υπάρχουν σκέψεις στο υπουργείο Εσωτερικών να καταστεί υποχρεωτική η µετάταξη προσωπικού σε άλλους δήµους ή υπηρεσίες, πάντοτε µε γνώµονα να µην υπάρξει πρόβληµα στην εύρυθµη λειτουργία τους και την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Με το νέο θεσµικό πλαίσιο θα ανοίξει ο δρόµος και για αµοιβαίες µετατάξεις δηµοσίων υπαλλήλων. Μέχρι σήµερα το δικαίωµα αυτό είχαν µόνον εργαζόµενοι σε ΚΕΠ και νοσοκοµεία. Τώρα, θα δοθεί γενικευµένα η δυνατότητα σε όλο το ∆ηµόσιο, γεγονός που θα αποτελέσει µεγάλη τοµή στη λειτουργία του.
Η ρύθµιση αυτή θα διευκολύνει τους δηµοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι θα µετακινούνται οικειοθελώς σε άλλον φορέα και σε περιοχή που τους εξυ πηρετεί, ενώ παράλληλα δεν δηµιουργεί προβλήµατα στην υπηρεσία από την οποία προέρχονται µε τη δηµιουργία κενών θέσεων, καθώς θα αντικαθίστανται στο πλαίσιο της αµοιβαίας µετάταξης.
Ευνοϊκή για οικογένειες στις οποίες και οι δύο σύζυγοι υπηρετούν στο ∆ηµόσιο είναι και η πρόβλεψη να ισχύσει για όλους τους φορείς το καθεστώς συνυπηρέτησης. Στις προθέσεις του υπουργείου Εσωτερικών είναι το καθεστώς αυτό να επεκταθεί για όλες τις οικογένειες δηµοσίων υπαλλήλων µε στόχο να συνυπηρετούν στην ίδια πόλη ή τουλάχιστον στον ίδιο νοµό και εφόσον δεν δηµιουργούνται ανυπέρβλητα προβλήµατα στις υπηρεσίες από τις οποίες θα µετακινηθούν.

Text/HTML

Minimize

test

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω