Jan28
Σε 37 μόνο σχολεία της Αττικής υπάρχει σχολικός τροχονόμος για την ασφάλεια των μαθητών...!
1/28/2010 2:06:00 PM by Giannis

Σε 37 μόνο σχολεία της Αττικής υπάρχει σχολικός τροχονόμος για την ασφάλεια των μαθητών...!

Η αύξηση της κυκλοφορίας των οχημάτων και τα συχνά τροχαία ατυχήματα μαθητών μερικές φορές μπροστά σε σχολεία, ανάγκασε τον νομοθέτη να προβλέψει τον Σχολικό Τροχονόμο. Έτσι στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στο άρθρο 41 του Ν. 2094/92, συμπεριελήφθη διάταξη που προέβλεπε ότι για την οδική ασφάλεια των μαθητών, μπορούν να χρησιμοποιούνται Σχολικοί Τροχονόμοι. Έκτοτε διαδικασίες ετών, κράτησαν εκτός ισχύος τον θεσμό του Σχολικού Τροχονόμου. Στις 15 Σεπτεμβρίου 1997 υπεγράφη κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικής Παιδείας - Θρησκευμάτων και Δημοσίας Τάξεως, με την οποία τίθεται πλέον σε ισχύ ο θεσμός του Σχολικού Τροχονόμου. Οι εθελοντές Σχολικοί Τροχονόμοι ρυθμίζουν την κυκλοφορία σε προκαθορισμένα σημεία, πλην διασταυρώσεων, τα οποία διαμορφώνονται κατάλληλα με οριζόντια και κάθετη σήμανση.
Για την αποφυγή πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων, οι Σχολικοί Τροχονόμοι συγκεντρώνουν τους μαθητές στο πεζοδρόμιο και τους περνούν στο απέναντι πεζοδρόμιο πάντα σε διάβαση πεζών σε μικρές ομάδες.
Οι ώρες εκτέλεσης των καθηκόντων των σχολικών τροχονόμων πρέπει να περιορίζονται στον απολύτως απαραίτητο χρόνο για την άνετη και ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών. Την εποπτεία του έργου των Σχολικών Τροχονόμων και της εν γένει συμπεριφοράς τους έχουν οι Δ/ντές των οικείων Σχολείων. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης που σχετίζεται με τα καθήκοντα του, ο Σχολικός Τροχονόμος υποβάλει σχετική αναφορά στην αρμόδια αστυνομική αρχή για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες. Στους εθελοντές Σχολικούς Τροχονόμους θα καταβάλλεται για τις δαπάνες τους, οικονομική ενίσχυση από τις Σχολικές Επιτροπές υπό μορφή εξόδων κίνησης, της οποίας το ύψος και η διαδικασία καταβολής θα καθορίζεται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, η οποία θα σας κοινοποιηθεί μόλις εκδοθεί.
Η οικονομική ενίσχυση που τους καταβάλλεται δεν υπόκειται σε κρατήσεις κανενός είδους και επιπλέον οι εθελοντές δεν ασφαλίζονται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα. Η αποστολή του εξοπλισμού των Σχολικών Τροχονόμων(γιλέκα και stop), γίνεται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από ενέργειες των Δ/σεων και των γραφείων Α'/θμιας Εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται από την εγκύκλιο που έχει αποσταλεί στις ανωτέρω υπηρεσίες από την Δ/νση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Η εκπαίδευση γίνεται κατά ομάδες 5 - 6 ατόμων στα Τμήματα Τροχαίας. Περιλαμβάνει δύο στάδια: το θεωρητικό και το πρακτικό. • Στο πρώτο στάδιο δίδονται θεωρητικές κατευθύνσεις, που αφορούν την παράσταση και εμφάνιση, την ψυχολογία του οδηγού και το σταμάτημα του αυτοκινήτου. Επίσης, τη χρήση της πινακίδας STOP και τα τροχονομικά σήματα. • Το δεύτερο στάδιο της πρακτικής, γίνεται σε σχολεία, όπου υπάρχουν διαγραμμίσεις πεζών και εφαρμόζεται η θεωρία με την επίβλεψη και νουθεσία έμπειρου αξιωματικού ή υπαξιωματικού της τροχαίας.

ΠΡΩΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ:
Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς το 1997 έχουμε την πρώτη εμφάνιση των Σχολικών Τροχονόμων. Οι τροχονόμοι αυτοί, προήρχοντο από τον σύλλογο "Το χαμόγελο του παιδιού". Ακολούθησαν εγκύκλιοι του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, προς τα σχολεία και έγιναν συναντήσεις των Διευθυντών των σχολείων, για το θέμα αυτό με αξιωματικούς της Τροχαίας. Έγιναν προσπάθειες και από ορισμένους Δήμους όπου συγκέντρωσαν εθελοντές. Συμπερασματικά όμως το ενδιαφέρον των σχολείων, των γονέων και κηδεμόνων και των Δήμων δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικό από πλευράς αποστολής ατόμων για εκπαίδευση. Ο θεσμός του Σχολικού Τροχονόμου εφαρμόσθηκε συνολικά σε 128 σχολεία σε όλη την Ελλάδα και συγκεκριμένα:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Νομός Αττικής σε 37 σχολεία
Νομός Θεσσαλονίκης σε 37 σχολεία
Νομός Αργολίδας σε 1 σχολείο
Νομός Αχαΐας σε 6 σχολεία
Νομός Αλεξανδρούπολης σε 5 σχολεία 
Νομός Εύβοιας σε 3 σχολεία 
Νομός Ημαθίας σε 6 σχολεία 
Νομός Ιωαννίνων σε 3 σχολεία 
Νομός Κέρκυρας σε 2 σχολεία 
Νομός Κοζάνης σε 1 σχολείο 
Νομός Κορινθίας σε 8 σχολεία 
Νομός Κυκλάδων σε 1 σχολείο 
Νομός Λακωνίας σε 3 σχολεία 
Νομός Μαγνησίας σε 2 σχολεία 
Νομός Ξάνθης σε 8 σχολεία 
Νομός Ορεστιάδας σε 2 σχολεία 
Νομός Πέλλας σε 1 σχολείο 
Νομός Χανίων σε 1 σχολείο 
Νομός Πειραιώς σε 1 σχολείο 

Το θέμα επιμελήθηκε ο μαθητής: Τατάρης Δημήτρης
 

Text/HTML

Minimize

test

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω