Sep8
ΝΑΙ του Α.Μητρόπουλου στη «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ» για την Περιφέρεια της Αττικής
9/8/2010 4:04:00 PM by Giannis

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ
 
                                                                    Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2010
 
 
Τα στελέχη, τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ, που συνέστησαν το Κέντρο Πολιτικού Διαλόγου και Δράσης «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ», παρακολουθούν με αυξανόμενο ενδιαφέρον τις διεργασίες που συντελούνται στο πεδίο των εναλλακτικών σκέψεων και προτάσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης στην πατρίδα μας.
 
Στα πλαίσια αυτά, αφενός μεν, ανιχνεύουν τρόπους έκφρασής τους στις προσεχείς Αυτοδιοικητικές Εκλογές και αφετέρου, εργάζονται για τη συγκρότηση ενός ευρύτερου σχήματος με όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις που βλέπουν τη σωτηρία και πρόοδο της πατρίδας εκτός των ρυθμίσεων του Μνημονίου και των εντολών της «τριαρχίας».
Όπως πολλά στελέχη της έχουν εξηγήσει με άρθρα και μελέτες τους στον καθημερινό και περιοδικό Τύπο, άξονες ενός πιθανού εναλλακτικού προγραμματικού σχεδίου είναι:
-          η προστασία και η ενίσχυση του Κοινωνικού Κράτους,
-          η αποκατάσταση του Περιβάλλοντος,
-          η προστασία των Δημοσίων Αγαθών και κοινοχρήστων χώρων από την προϊούσα ιδιωτικοποίηση και την πιθανή απαλλοτρίωση από τους δανειστές,
-          η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, η αντιμετώπιση της ανεργίας, της ετεροαπασχόλησης και της μετανάστευσης των νέων μας,
-          η εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών των πολιτών και η αναβάθμιση των αντίστοιχων υπηρεσιών,
-          η περήφανη και πατριωτική στάση με την αξιοποίηση των γεωστρατηγικών μας πλεονεκτημάτων και του εθνικού μας πλούτου
κυρίως δε, η ανατροπή των δυσμενών ρυθμίσεων για τον «Καλλικράτη», ώστε να μην εξελιχθεί, όπως προδιαγράφεται, σε όργανο επιτήρησης των δημοσιονομικών προσαρμογών και ακρωτηριασμών του Μνημονίου και του σχεδιαζόμενου από την Ευρωπαϊκή Τεχνοδομή αυστηρότερου Συμφώνου Σταθερότητας, που αποβλέπουν στην εξαφάνιση όλων των Κοινωνικών Δομών και κρίσιμων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 
Στην προσπάθειά τους αυτή, που θα έχει συνέχεια και προοπτική, η Δημοκρατική Συνεννόηση δηλώνει ότι είναι έτοιμη να διαθέσει πρόσωπα από τους κόλπους της για να στελεχώσει ψηφοδέλτια Αυτονομίας της Κοινωνίας, που θα σχηματίσουν, με τη σύμπραξη ευρύτερων πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, ένα μεγάλο και αναγεννητικό Κίνημα Αποκέντρωσης και Εναλλακτικής Τοπικής Ανάπτυξης.
 
Ένα από τα πρόσωπα, στα οποία έχουμε ομόφωνα καταλήξει ότι μπορούν και είναι διαθέσιμα να προωθήσουν τους παραπάνω σκοπούς μας στις προσεχείς Εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010, είναι και ο Καθηγητής Αλέξης Π. Μητρόπουλος.-
 
 
                                                      Για τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ
                                                                  ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
                                                         Ανεξάρτητος Βουλευτής Αττικής
 
 
 
Αθήνα 8 Σεπτεμβρίου 2010 
 
  
Με χαρά και συναίσθηση μεγάλης ευθύνης, αποδέχτηκα την πρόταση των μελών     του Κέντρου Πολιτικού Διαλόγου και Δράσης « ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ » καθώς και δυνάμεων της Ριζοσπαστικής και Οικολογικής Αριστεράς να συμμετάσχω σε ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο Κοινωνικής Αυτονομίας, που θα λάβει μέρος στις προσεχείς Αυτοδιοικητικές Εκλογές για την Περιφέρεια Αττικής.   
Οι άξονες του προγράμματος μας που θα εμπλουτιστούν και θα εξειδικευτούν σε συνεργασία με Οργανώσεις , Κοινωνικούς και Πολιτικούς Φορείς και πρόσωπα που θα το υποστηρίξουν είναι:             
 
  • η προστασία και η ενίσχυση του Κοινωνικού Κράτους  
  • η αποκατάσταση του Αττικού Περιβάλλοντος    
  • η προστασία των Δημόσιων Αγαθών και των κοινόχρηστων χώρων από την προϊούσα ιδιωτικοποίηση και την πιθανή απαλλοτρίωση από τους δανειστές
  • η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας   
  • η αντιμετώπιση της ανεργίας, της ετεροαπασχόλησης και της μετανάστευσης των νέων μας, με την αυτόνομη ανάπτυξη των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων
  • η εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών των πολιτών και η αναβάθμιση των αντίστοιχων υπηρεσιών
  • η ενίσχυση της περηφάνιας και της αξιοπρέπειας του λαού μας, με την αξιοποίηση της γεωστρατηγικής μας θέσης και του εθνικού μας πλούτου.
 
 
 
Βασικός μας στόχος είναι να μην εξελιχθεί ο «Καλλικράτης» όπως προδιαγράφεται, σε όργανο επιτήρησης των δημοσιονομικών προσαρμογών και ακρωτηριασμών   του Μνημονίου και του σχεδιαζόμενου από την Ευρωπαϊκή Τεχνοδομήαυστηρότερου Συμφώνου Σταθερότητας που αποβλέπουν στην αποδυνάμωση όλων των Κοινωνικών Δομών και κρίσιμων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στην απαγόρευση κάθε μορφής Κοινωνικής Οικονομίας.                        
Καλούμε κάθε αυτόνομο πολίτη, άνδρα, γυναίκα, νέο, νέα, κάθε Πολιτική, Κοινωνική, Οικολογική και Αυτοδιοικητική Κίνηση και Συλλογικότητα, που συμμερίζεται το παραπάνω πλαίσιο αρχών και δεν επιθυμεί να μεταβληθεί ο λαός της Αττικής σε πειραματόζωο της αντικοινωνικής θεραπείας του Μνημονίου, να συμμετάσχει στη κίνηση μας, ώστε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο και Αναγεννητικό Κίνημα Αντίστασης στη νεοφιλελεύθερη καταιγίδα του Μνημονίου, ουσιαστικής Αποκέντρωσης και εναλλακτικής Τοπικής Ανάπτυξης.
 
 
 
Αλέξης Π. Μητρόπουλος
 
 

Text/HTML

Minimize

test

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω