Sep8
Εργο-μαμούθ 1,5 δισ. για διαχείριση απορριμμάτων
9/8/2011 11:39:00 AM by Giannis

 Σημαντικό δέλεαρ για τους μεγάλους παίκτες που δραστηριοποιούνται στην πράσινη ανάπτυξη (εγχώρι- οι και μη) αποτελεί το έργο για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής. Τα λεφτά είναι πολλά, καθώς η σχετική σύμβαση υπολογίζεται σε 1 με 1,5 δισ. ευρώ, και ως εκ τούτου το παιχνίδι είναι εξαιρετικά σκληρό… Ηχηρά ονόματα, όπως των Μυτιληναίου, Βγενόπουλου, Μπόμπολα, Περιστέρη, Λασκαρίδη,Λάτση, Ιωάννου και Παρασκευαΐδη, αναμένεται να διεκδικήσουν το εν λόγω έργο-μαμούθ.

Ανάδοχος

Το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε το σχέδιο της προκαταρκτικής προκήρυξης του έργου <<Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Λειτουργία Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Αττικής>>, το οποίο απεστάλη χθες για δημοσίευση στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Με την προκήρυξη αυτή αρχίζει η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου - επενδυτή, ο οποίος θα αναλάβει την ολοκληρωμένη επεξεργασία και διαχείριση 1.350.000 τόνων απορριμμάτων του Λεκανοπεδίου ανά έτος, για ενδεικτικό χρονικό διάστημα 20-25 ετών. Η διαχείριση θα ανατεθεί για περίοδο περίπου 20 ετών. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2012, ώστε τα έργα να είναι σε πλήρη λειτουργία εντός του 2014. Ο διαγωνισμός θα είναι ανοιχτός σε όλες τις δόκιμες και περιβαλλοντικά συμβατές μεθόδους επεξεργασίας που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας. Ο προϋπολογισμός κατασκευής του έργου υπερβαίνει τα 430 εκατ. ευρώ, από τα οποία ποσό μέχρι 140 εκατ. ευρώ θα καλυφθεί μέσω κοινοτικών ενισχύσεων και το υπόλοιπο από ιδιωτικά κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό που θα εξασφαλίσει ο ανάδοχος - επενδυτής. Παράλληλα, ξεκινούν συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη συμμετοχή της στη χρηματοδότηση του έργου. Η επένδυση αυτή είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη στην κατηγορία των υποδομών περιβάλλοντος και θα συμβάλει σημαντικά στην άρση της χρόνιας καθυστέρησης της χώρας στο θέμα της επεξεργασίας των απορριμμάτων.

Πράσινη ανάπτυξη

Σύμφωνα με το υπουργείο, τα έργα αυτά θα ενισχύσουν τη ζητούμενη πράσινη ανάπτυξη και την απασχόληση, ενώ θα αποτελέσουν πόλο για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων δορυφορικού χαρακτήρα (ανακύκλωση, πράσινες τεχνολογίες προεπεξεργασίας κ.λπ.). Τα έργα προτείνεται να υλοποιηθούν με τη μέθοδο των Συμπράξεων Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα (ΡΡΡ) και ο ανάδοχος θα αμείβεται με βάση τα εισερχόμενα απορρίμματα (gate fee) και την επίτευξη συγκεκριμένων περιβαλλοντικών στόχων και ποιοτικών χαρακτηριστικών

Τα οφέλη από τη λειτουργία των νέων μονάδων

Ειδικότερα , με τη λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων θα πρέπει να επιτυγχάνεται:

1) Η εξεύρεση άμεσης λύσης στη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής εν όψει του επικείμενου κορεσμού των υπαρχόντων διατιθέμενων Χώρων Υγειονομικής Ταφής.

2) Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ελλάδας έναντι της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την αποφυγή ταφής των βιοαποδομήσιμων υλικών, σύμφωνα με τους στόχους της Οδηγίας 99/31 για το έτος 2013 καθώς και το έτος 2020.

3) Η αξιοποίηση χρήσιμων πρώτων υλών που βρίσκονται στα απορρίμματα με την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίησή τους, καθώς και η αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου κατά τη διαδικασία αποδόμησης των απορριμμάτων.

4) H ενεργειακή αξιοποίηση τυχόν παραγόμενων δευτερογενών καυσίμων.

5) Η αξιοποίηση πιθανώς παραγομένου κατάλληλου εδαφοβελτιωτικού υλικού (compost).

6) Η ελαχιστοποίηση του υπολείμματος προς ταφή σε ποσοστό κάτω του 25% των συνολικά παραγόμενων αποβλήτων.Οι μονάδες επεξεργασίας θα κατασκευαστούν εντός των Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Φυλής, Ανω Λιοσίων, Κερατέας και Γραμματικού, σε ήδη αδειοδοτημένες, επαρκείς εκτάσεις. Διευκρινίζεται ότι η ελληνική κυβέρνηση εγγυάται την αποπληρωμή της επένδυσης προς τον ανάδοχο του έργου και θα λάβει όλα τα αναγκαία θεσμικά και οικονομικά μέτρα γιαυτό το σκοπό

Οι 4 <<παίκτες>>που εκδήλωσαν ενδιαφέρον

Τέσσερις τουλάχιστον μεγάλοι εγχώριοι παίκτες φέρονται να έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για έργα του εν λόγω τομέα στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Πρόκειται για την ΗΛΕΚΤΩΡ θυγατρική του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ συμφερόντων Μπόμπολα Καλλιτσάντση, την ελληνογαλλική Veolia MIG Hellas συμφερόντων και του Ανδρέα Βγενόπουλου, την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συμφερόντων Περιστέρη-Κάμπα και την «Αλουμίνιον της Ελλάδος» του ομίλου Μυτιληναίου. Σε τέτοιου είδους έργα δραστηριοποιούνται τα 21 μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης, τα οποία είναι: Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., ΒΕΑΛ (η εταιρία ΒΕΑΛ Α.Ε. είναι σύμπραξη της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. με την αυστραλέζικη Energy Developments Ltd), ΒΕΚΑ, ΓΕN. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ, Ε.Κ.ΑΝ., ΕΛΒΑΛ, ΕΠ.ΑΝ.Α., ΗΛΕΚΤΩΡ, ΜΕΛ, ΣΙΔΕΝΟΡ, ΤΙΤΑΝ, ΧΑΛΚΟΡ, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ, ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ, CYCLON, ECOMEL, GREENSTEEL, POLYECO, SONOCO.

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ