Sep5
6 <<παίκτες>> για 430 εκατ. ευρώ
9/5/2011 4:00:00 PM by Giannis

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του έργου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων τnς Αττικής έβαλε σε«θέση μάχnς» τοuς μεγάλους ξένους και εγχώριους ομίλους που θα διεκδικήσουν μερίδιο στnν <<πίτα» της πολλά υποσχόμενης αγοράς. Με τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν, τn Φυλή να αντέxει τα σκουπίδια τnς πρωτεύουσας το πολύ για δύο τρία χρόνια ακόμη και τα «πρόστιμα»της Ευρωπαϊκής Ένωσης να «τρέχουν» όσο n xώρα μας δεν μπορεί να κλείσει τις χωματερές το έργο φαντάζει πιο επιτακτικό από ποτέ. Με την προκήρυξη αρχίζει n διαδικασία ανάδειξης αναδόxου επενδυτή, ο οποίος Θα αναλάβει την ολοκληρωμένη επεξεργασία και διαχείριση 1.350.000 τόνων απορριμμάτων που «παράγει» κάθε Χρόνο το λεκανοπέδιο. Η διαχείριση θα ανατεθεί για περίοδο 2025 ετών και η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2012, ώστε τα έργα να είναι σε πλήρη λειτουργία το 2014.0 προϋπολογισμός κατασκευής ξεπερνά τα 430 εκατ. ευρώ, από τα οποία ποσό μέχρι 140 εκατ. ευρώ Θα καλυφθεί μέσω κοινοτικών ενισχύσεων και το υπόλοιπο από ιδιωτικά κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό. Ο ανάδοχος θα  αμείβεται με βάση τον όγκο των σκουπιδιών που Θα επεξεργάζεται και συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς στόxους που θα τεθούν, όπως η ανακύκλωση υλικών. Η Αττική θεωρείται το «φιλέτο» τnς αγοράς και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές στοχεύουν σε περισσότερο από 11,5 δισ. ευρώ. Εδώ και 30 χρόνια, 48 υπουργοί απέτυχαν να δώσουν λύση στn διαχείριση των απορριμμάτων. Όταν στην Ευρώπη κατασκεύαζαν ολοκλrιρωμένες εγκατοστάσεις διάθεσnς απορριμμάτων, δηλαδή εργοστάσια μηχανικής ανακύκλωσης και ταυτόχρονα χώρους υγειονομικής ταφής, στην Ελλάδα ανοίγαμε χωματερές. Το 2007 παρήχθησαν στη χώρα μας περίπου 5 εκατομμύρια τόνοι οικιακών και βιοτεχνικών αποβλήτων, από τα οποία το 40% ζυμώσιμα απόβλητα και το 29% Χαρτί. Η κοινοτική νομοθεσία επιβάλλει μηχανική και βιολογική επεξεργασία των απόβλητων, ώστε μόνο το υπολείμματα να καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής. Ωστόσο, στη χώρα μας πάνω από το 80%των αποβλήτων καταλήγουν στους ΧΥΤΑ χωρίς καμία επεξεργασία, τn στιγμή που στη Γερμανία το ποσοστό δεν ξεπερνά το 1%, ενώ σε Ολλανδία, Βέλγιο, Δανία, Σουηδία είναι κάτω από 5%...

Το επενδυτικό ενδιαφέρον
Τα έργα που θα δημοπρατηθούν είναι δύο στη Φυλή, η δυναμικότητα των οποίων ανέρχεται συνολικά σε 1,1 εκατ. τόνους απορριμμάτων (400 και 700 χιλιάδων αντίστοιχα), ένα στο Γραμματικό και ένα στην Κερατέα, δυναμικότητας 127,5 χιλιάδων τόνων το καθένα. Στο υπουργείο Περιβάλλοντος αναμένουν συνολικά 5-6 προσφορές. Δεδομένο θεωρείται το ενδιαφέρον της Ελληνικής Τεχνοδομικής,  μέσω της θυγατρικής <<Ηλέκτωρ>> του ομίλου Μπόμπολα, που ήδη κατασκευάζει τον ΧΥΤΑ Γραμματικού. Ο όμιλος αυτός ήταν από τους πρώτους που συμπεριέλαβε στη στρατηγική του τn συγκεκριμένη αγορά, εξαγοράζοντας προ πενταετίας τη γερμανική εταιρεία Herhof GMBH, που έxει ως αντικείμενο τη μηxανική -  βιολογική επεξεργασία αστικών απορριμμάτων. Δεδομένο επίσης είναι το ενδιαφέρον της Intrakat του Σ. Κόκκαλη, που έxει συμμαχήσει με τον γαλλικό όμιλο της Suez Environment, τnς Marfin Investment Group, του ομίλου Βγενόπουλου με τη γαλλική Veolia, αλλά και τnς ΔΕΗ από κοινού με την ισπανική εταιρεία Urbaser που συγκαταλέγεται διεθνώς μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, με εξειδίκευση στη διαχείριση νοσοκομειακών και βιομηχανικών αποβλήτων.
Στο «παιχνίδι» αναμένεται να μπει και n Τέρνα Ενεργειακή του ομίλου Περιστέρη. Το ενδιαφέρον της εταιρείας εστιάζεται στn θερμική επεξεργασία απορριμμάτων, η οποία μειώνει σημαντικά το κόστος διαχείρισης και συνάδει περισσότερο με τn δραστηριότητα που αναπτύσσει στην παραγωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Πολύ πιθανά θεωρείται και η συμμετοχή τnς Lamda DeνeΙορment του ομίλου Λάτση, που έxει συστήσει θυγατρική, η οποία εξειδικεύεται στις τροφές ενώ πληροφορίες θέλουν και τn Μηχανική του Πρόδρομου Εμφιετζόγλου να βρίσκεται σε αναζήτηση συνεταίρου που δραστηριοποιείται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να συμμετάσχει στους διαγωνισμούς. Δεν αποκλείεται, τέλος και γερμανικό ενδιαφέρον, που πιθανόν να προκύψει από τις επαφές του υπουργού Ανάπτυξης Μιxάλη Χρυσοχοϊδη  με τον Γερμανό υπουργό Οικονομίας Φίλιπ Ρέσλερ.
Η διαχείριση θα ανατεθεί για περίοδο 2025 ετών και π διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντόs του 2012, ώστε τα έργα να είναι σε πλήρη λειτουργία το 2014 τα έργα που θα δημοπρατηθούν είναι δύο στη Φυλή, η δυναμικότητα των οποίων ανέρxεται συνολικά σε 1,1 εκατ. τόνουs απορριμμάτων, ένα στο Γραμματικό και ένα στην Κερατέα, δυναμικότητας 127,5 χιλιάδων τόνων το καθένα.
  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ