Aug23
Στην τελική ευθεία ο διαγωνισμός για την διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική
8/23/2011 9:38:00 AM by Giannis

 Στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων στέλνεται σήμερα για δημοσίευση η προκήρυξη για την ανεύρεση αναδόχου επενδυτή της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων Αττικής.
Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και 20-25ετής λειτουργία τεσσάρων μονάδων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, με συνολική δυναμικότητα της τάξης των 1.350.000 τόνων ετησίως. Οι μονάδες επεξεργασίας θα κατασκευαστούν στη Φυλή, Αν. Λιόσια, Κερατέα και Γραμματικό, σε ήδη αδειοδοτημένες επαρκείς  εκτάσεις, όπως επισημαίνει το ΥΠΕΚΑ στη σχετική  προκήρυξη.
Με τη λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων, όπως αναφέρεται,  θα πρέπει να επιτυγχάνεται :
•    Άμεση λύση στο θέμα της διαχείρισης λόγω επερχόμενου κορεσμού των υπαρχόντων χώρων υγειονομικής ταφής
•    Αποφυγή ταφής βιοποδομήσιμων υλικών, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της χώρας έναντι της Ε.Ε.
•    Αξιοποίηση χρήσιμων πρώτων υλών που βρίσκονται στα σκουπίδια με την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίησή τους καθώς και την αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου κατά τη διαδικασία αποδόμησης των απορριμμάτων
•    Ενεργειακή αξιοποίηση τυχόν παραγόμενων δευτερογενών καυσίμων
•    Η αξιοποίηση πιθανώς παραγόμενου κατάλληλου εδαφοβελτιωτικού υλικού (compost)
•    H ελαχιστοποίηση του υπολείμματος προς ταφή σε ποσοστό κάτω του 25% των συνολικά παραγόμενων αποβλήτων.
Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2012, με στόχο τα έργα να είναι σε πλήρη λειτουργία εντός του 2014. «Ο διαγωνισμός» λέει το υπουργείο στην ανακοίνωσή του «θα είναι απολύτως διαφανής και ανοικτός σε όλες τις δόκιμες και περιβαλλοντικά συμβατές μεθόδους επεξεργασίας που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας.»
Ο προϋπολογισμός κατασκευής του έργου υπερβαίνει τα 430 εκ. ευρώ, από τα οποία ποσό μέχρι 140 εκ. ευρώ θα καλυφθεί μέσω κοινοτικών ενισχύσεων και το υπόλοιπο από ιδιωτικά κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό, που θα εξασφαλίσει ο ανάδοχος - επενδυτής. Παράλληλα, ξεκινούν  συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη συμμετοχή της στη χρηματοδότηση του έργου. Τα έργα προτείνεται να υλοποιηθούν με την μέθοδο των Συμπράξεων Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα (ΡΡΡ) και ο ανάδοχος θα αμείβεται με βάση τα εισερχόμενα απορρίμματα (gate fee) και την επίτευξη συγκεκριμένων περιβαλλοντικών στόχων και ποιοτικών χαρακτηριστικών.»
Η  έγκριση της προκήρυξης έγινε σε ευρεία σύσκεψη υπό τον υπουργό ΠΕΚΑ, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, και με τη συμμετοχή του υφυπουργού Εσωτερικών Πάρη Κουκουλόπουλου, καθώς επίσης και του περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρού και του γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηλία Λιακόπουλου, μετά από σχετική απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Θεόδωρο Πάγκαλο.
Ο υπουργός ΠΕΚΑ, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Σήμερα κάναμε ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού για τα απορρίμματα της Αττικής, που δείχνει την αποφασιστικότητα των συναρμόδιων υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος να επιλύσουν το μεγάλο αυτό πρόβλημα σε ουσιαστική συνεργασία με την αιρετή Περιφέρεια. Το ευρύτερο μήνυμα είναι ότι η διαχείριση απορριμμάτων αποτελεί προτεραιότητα γιατί αφορά την ποιότητα ζωής όλων μας, έχει σαφή περιβαλλοντική στόχευση και σημαντική επενδυτική δυναμική για όλη τη χώρα».
 

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ