Apr7
«Τρύπες» στους δασικούς χάρτες
4/7/2011 7:27:00 PM by Giannis

 

Ασαφή όρια οικισµών, σχέδια πόλεων που δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα και ασυνεννοησία µεταξύ Πολεοδομιών και ∆ιευθύνσεων ∆ασών φρενάρουν τους δασικούς χάρτες.
Είναι πλέον σαφές σε όλους ότι ο δρόµος για τη σύνταξη όλων των δασικών χαρτών – πέρα από αυτούς που αφορούν τον Μαραθώνα, την Παλαιά και τη Νέα Πεντέλη, οι οποίοι αναρτήθηκαν χθες – θα είναι µακρύς και δύσκολος αφού το υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζονται «µπάζει». Αυτόθα έχει ως αποτέλεσµα, σύµφωνα µε δασικούς, να υποβληθούν πολλές αντιρρήσεις. Η εκτίµηση είναι ότι στους τρεις δήµους της Αττικής που αναρτήθηκαν δασικοί χάρτες, οι ενστάσεις θα ξεπεράσουν τις 10.000. Οπως επισηµαίνει ο ειδικός γραµµατέας δασών του ΥΠΕΚΑ κ. Γιώργος Αµοργιανιώτης, «ακόµη και εγκεκριµένα σχέδια πόλης στην εφαρµογή τους στο έδαφος παρουσιάζουν διαφορές. Οι Πολεοδοµίες µπορούν να δίνουν το όριο για ένα σηµείο, αλλά όταν ζητάς το όριο όλου του σχεδίου αδυνατούν να το δώσουν(!)».
 
Οπως λέει, ιδιαίτερα δύσκολη είναι η περίπτωση των οικισµών προ του 1923. Αυτοί θεωρούνται νόµιµοι. «Γι’ αυτούς όµως είτε δεν υπήρχαν όρια είτε αυτά που είναι αποτυπωµένα σε σκαριφήµατα δεν έχουν καµία σχέση µε την κατάσταση που έχει διαµορφωθεί σήµερα», συµπληρώνει.
 
Το ίδιο συµβαίνει, όπως τονίζει, και για τις εποικιστικές εκτάσεις (εκεί που δόθηκαν από το κράτος κλήροι). «Οι κλήροι δόθηκαν µε διαγράµµατα τα οποία είτε δεν τα βρίσκεις είτε δεν µπορούν να εφαρµοστούν στο έδαφος – αφού δεν είναι εξαρτηµένα από σταθερά σηµεία – είτε εφαρµόζονται στρεβλά», συµπληρώνει.
Αυτός είναι και ο λόγος που οι πολύ δύσκολες περιπτώσεις της Αττικής, όπως είναι για παράδειγµα η περίπτωση του Αγίου Στέφανου – όπου εκδόθηκαν οικοδοµικές άδειες για µέσα στο δάσος – καθυστερούν προς το παρόν να εκδοθούν δασικοί χάρτες. «Σε αυτήν την περίπτωση για τις εντός σχεδίου περιοχές δεν υπάρχει πρόβληµα. Στις εκτός σχεδίου όπου δεν υπάρχουν σαφή όρια θα γίνει η πράξη χαρακτηρισµού και από εκεί και πέρα το ζήτηµα θα διευθετηθεί µέσα από τη διαδικασία των ενστάσεων», λέει ο κ. Γιώργος Αµοργιανιώτης. Στον χορό των αντιρρήσεων µέχρι στιγµής έχει µπει ο ∆ήµος Πεντέλης. Ο δήµαρχος της περιοχής κ. ∆ηµήτρης Στεργίου - Καψάλης διαµαρτύρεται ότι οικισµοί – όπως η Γκορζέτα, το Νταού, η Αγ. Τριάδα – και η κεντρική πλατεία της Πεντέλης, που κατά το µεγαλύτερο τµήµα της βρίσκεται στο Σχέδιο Πόλης, εµφανίζονται ως δασικές εκτάσεις.
Οπως λέει οδήµαρχος, «περίπου 1.000 κάτοικοι πρέπει να υποβάλουν ενστάσεις». Μέχρι στιγµής έχει διευ κρινισθεί ότι οι 120 κλήροι – που παραχωρήθηκαν το 1955 από το υπουργείο Γεωργίας – θα αντιµετωπιστούν ως εντός σχεδίου περιοχή µε την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόµενοι θα προσκοµίσουν τα παραχωρητήρια του 1955 των γεωργοκτηνοτρόφων.
Σύµφωνα µε τον διευθυντή ∆ασών Ανατολικής Αττικής κ. Τάσο Καζάση, «ενώ οι σύγχρονοι χάρτες είναι σε ψηφιακή µορφή όλες οι πληροφορίες που πρέπει να έχουν – όπως πράξεις χαρακτηρισµού, πολεοδοµικές µελέτες – είναι σε αναλογική µορφή και αυτό φρενάρει τη διαδικασία». Οπως λέει, «τα σχέδια πόλης είναι σε αναλογική µορφή και δεν έκλειναν ποτέ µε περιφερειακό δρόµο µε συνέπεια να είναι ασαφές το όριο και οι Πολεοδοµίες να διατηρούν επιφυλάξεις...».
Σήµερα καταρτίζονται 113 δασικοί χάρτες σε όλη τη χώρα από τους οποίους οι 64 βρίσκονται στη φάση της θεώρησης – είναι το στάδιο πριν από την ανάρτηση. Για την Αττική µέσα στους επόµενους δύο µήνες αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί η θεώρηση των δασικών χαρτών για την Κηφισιά, τη ∆ροσιά, τη Σταµάτα και τη Φυλή. Για την υπόλοιπη χώρα έως τον Ιούλιο θα έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση για τον Βόλο, την Ηλεία, τον Εβρο, την Καβάλα και τη ∆ράµα.
Για τη σύνταξη των δασικών χαρτών χρησιµοποιούνται οι αεροφωτογραφίες του 1945 – σε συνδυασµό µε αυτές τού 1937, του 1938 και του 1939.
Υπενθυµίζεται ότι όποιοι έχουν αντιρρήσεις θα πρέπει µέσα σε 45 µέρες (65 για τους κατοίκους τού εξωτερικού) να υποβάλουν τις ενστάσεις τους. Οι ενστάσεις θα εξετάζονται µέσα σε διάστηµα 4 µηνών από την κατάθεσή τους από τριµερείς Επιτροπές Αντιρρήσεων. ∆ιευκρινίζεται ότι οι όποιες αντιρρήσεις θα αφορούν αποκλειστικά τον χαρακτήρα της εμφανιζόμενης έκτασης στον χάρτη και όχι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της.
  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ