Jul2
ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Β.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
7/2/2010 9:36:00 AM

Προς : Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Κύριε Υπουργέ,
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε εδώ και δεκαετίες υπάρχουν συγκρούσεις στα Ελληνικά Ταχυδρομεία μεταξύ της εκάστοτε διοίκησης και των συνδικαλιστικών φορέων των εργαζομένων σχετικά με τον τρόπο επιλογής των διευθυντικών στελεχών και τους τρόπους προαγωγής στα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Πλήθος καταγγελιών έχουν υπάρξει από όλες τις συνδικαλιστικές παρατάξεις καθώς, όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, ουδέποτε μέχρι σήμερα εφαρμόστηκε κάποια διαδικασία που να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια που να μην επιδέχεται αμφισβήτησης. Στις 26 – 05 – 2010 ο Πρόεδρος της Ένωσης Ταχυδρομικών Υπαλλήλων κατήγγειλε τις επιλογές διευθυντικών στελεχών στα ΕΛΤΑ κάνοντας λόγο για παρασκηνιακές συμφωνίες μεταξύ της διοίκησης και ενός παραδιοικητικού μηχανισμού, γεγονός που οδήγησε στην πρωτοφανή δίωξη του Προέδρου της Ένωσης αλλά και σε απειλές εναντίον των υπολοίπων μελών της Διοίκησης της Ένωσης, όπως καταγγέλλεται από την Ένωση. Ο Πρόεδρος της Ένωσης ισχυρίζεται ότι διώκεται για συνδικαλιστική δραστηριότητα και υποστηρίζει παράλληλα ότι αποκρύφτηκαν  στοιχεία κατά την κλήση του σε απολογία και την μετέπειτα τιμωρία – δίωξή του από τον διευθύνοντα σύμβουλο ΕΛΤΑ, κ. Χρήστο Βαρσάμη.  Κύριε Υπουργέ, επειδή γνωρίζω προσωπικά την δημοκρατική σας ευαισθησία και είμαι σίγουρος ότι θα αντιδράσετε άμεσα σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα δημοκρατικής λειτουργίας και διαφάνειας και προκειμένου να διαπιστωθεί η ευστάθεια ή μη των πολύ σοβαρών καταγγελιών της Ένωσης Ταχυδρομικών Υπαλλήλων αιτούμαστε την κατάθεση:
Α) Όλων των αποφάσεων πρόσληψης και ανανέωσης της σύμβασης εργασίας με τα ΕΛΤΑ της διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου των ΕΛΤΑ, κας Ιουλίας Πανταζοπούλου, καθώς και όλες τις αποδείξεις διαχείρισης της πάγιας προκαταβολής της διεύθυνσής της,
Β) Τις αποφάσεις και τις δανειστικές συμβάσεις των μονίμων υπαλλήλων του ΕΛΤΑ, κκ Εμμανουήλ Δραϊνάκη και Μιχαήλ Κράββαρη, οι οποίοι δανείστηκαν στην ιδιωτικών συμφερόντων εταιρεία INFOTE ΑΕ και ο κ Εμ. Δραϊνάκης, μόνιμος υπάλληλος ΕΛΤΑ, εξακολουθεί να εργάζεται στην εν λόγω εταιρεία!
Γ) Όλα τα στοιχεία αξιολόγησης από τις αρμόδιες επιτροπές του ΕΛΤΑ, των προς επιλογή διευθυντικών στελεχών για πλήρωση θέσεων προϊσταμένων διευθύνσεων ΕΛΤΑ (βιογραφικά – πίνακες αξιολόγησης – πρακτικά συνεδριάσεων των επιτροπών αξιολόγησης επιλογής στελεχών ΕΛΤΑ).
Με δεδομένο ότι οι συγκρούσεις που παρατηρούνται εντός των ΕΛΤΑ μεταξύ των συνδικαλιστών και της διοίκησης δημιουργούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των ΕΛΤΑ
Ερωτάστε:
1) Πώς σκοπεύετε να διασφαλίσετε ότι το σύστημα προαγωγών – επιλογών Διευθυντικών Στελεχών στα Ελληνικά Ταχυδρομεία  θα στηρίζεται σε αντικειμενικά και αξιοκρατικά στοιχεία ώστε να αποκατασταθεί το αίσθημα διαφάνειας, αξιοκρατίας και δικαιοσύνης ως μόνες προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία των ΕΛΤΑ;
2) Είναι τουλάχιστον περίεργο να τιμωρείται συνδικαλιστής – Πρόεδρος Ένωσης, επειδή επέκρινε, όπως έχει δικαίωμα, λειτουργίες και συμπεριφορές σε δημόσιο οργανισμό. Η τιμωρία του συγκεκριμένου προσώπου, σημαίνει ότι πλέον δεν δικαιούνται τα συνδικαλιστικά όργανα να σχολιάζουν ή να καταγγέλλουν αυτά που κατά τη δική τους γνώμη συμβαίνουν στο χώρο λειτουργίας τους; Είναι αυτή η απόφασή της Διοίκησης των ΕΛΤΑ, βάση για μια νέα  «πρωτοποριακή» λειτουργία της διοίκησης έναντι του συνδικαλιστικού κινήματος, ενταγμένη στην «μνημονιακή παρένθετη» περίοδο που ζούμε;

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ