Dec12
Δημιουργία ενιαίου συντονιστικού φορέα για τα πτητικά μέσα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
12/12/2012 6:38:00 PM
 
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ. Πρωτ.
5068
Ημερομ. Κατάθεσης
12.12.12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ
 
 
 
 
Προς: Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
         Υπουργό Εθνικής Άμυνας
         Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
         Υπουργό Υγείας
         Υπουργό Ναυτιλίας
         Υπουργό Οικονομικών
 
 
 
 
Κύριοι Υπουργοί,
 
Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας έχει αποκτήσει ελικόπτερα διαφόρων τύπων για τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, του ΕΚΑΒ, της Πολεμικής Αεροπορίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.  Παρά το γεγονός όμως ότι είναι κοινά αποδεκτό ότι χρειαζόμαστε ελικόπτερα για το σύνολο των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, πέραν αυτών που προορίζονται αποκλειστικά για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων, δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα μια συνολική καταγραφή τόσο των αναγκών όσο και των υπαρχόντων πτητικών μέσων. Μια τέτοια καταγραφή των επιχειρησιακά αξιοποιήσιμων πτητικών μέσων για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και γιατί όχι η συγκέντρωσή τους σε ένα ενιαίο συντονιστικό όργανο που θα μεριμνά για την κατάλληλη διάθεσή τους θα εξασφάλιζε οικονομίες κλίμακας τόσο σε οικονομικούς όσο και σε ανθρώπινους πόρους. Η υιοθέτηση αυτής της πρότασης της Δημοκρατικής Αριστεράς για δημιουργία Ενιαίου Φορέα Συντονισμού των πτητικών μέσων θα περιορίσει κατά τη γνώμη μας τις ανάγκες προμήθειας νέων ελικοπτέρων καθώς και του αναγκαίου προσωπικού. Παράλληλα μέσω ενός τέτοιου φορέα θα μπορέσουμε να προγραμματίσουμε κατάλληλα τις μελλοντικές ανάγκες αλλά και να καθορίσουμε καλύτερα και με διακομματικό έλεγχο μέσα από την Βουλή τους όρους των μελλοντικών διαγωνισμών και ειδικά των τεχνικών προδιαγραφών, ώστε τα ελικόπτερα που θα αποκτηθούν στο μέλλον να ανταποκρίνονται σε πιο σύνθετες αποστολές, δηλαδή να είναι κατάλληλα για περισσότερες χρήσεις από όσες προβλέπονται σήμερα. Ειδικά μάλιστα για τις τεχνικές προδιαγραφές των διαγωνισμών που αφορούν σε προμήθειες ελικοπτέρων από το ελληνικό κράτος θα επιτύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια, θα επιταχύνουμε τις όλες διαδικασίες που πολλές φορές στο παρελθόν έχουν καθυστερήσει λόγω ενστάσεων των ανταγωνιστικών εταιριών και κατά πάσα πιθανότητα θα πετύχουμε καλύτερες τιμές με την συγκέντρωση όλων των αναγκών σε μια διαγωνιστική διαδικασία. Ο εν λόγω φορέας μάλιστα θα μπορέσει να διαπραγματευτεί καλύτερες τιμές και για τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για την συντήρηση των ελικοπτέρων αφού η αύξηση της ποσότητας των ανταλλακτικών σε μια προμήθεια θα επιφέρει μεγαλύτερες εκπτώσεις. Τέλος με την καλύτερη εποπτεία στα πτητικά μέσα θα καταστεί δυνατή και η αξιοποίηση πτητικών μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων, γεγονός που μόνο για τις επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης θα εξοικονομήσει εκατομμύρια ευρώ για τον κρατικό προϋπολογισμό όπως καταδεικνύεται και από τις απαντήσεις που λάβαμε σε σχετική ερώτησή μας (Αρ. Πρωτ. 1029/27.08.2012) προς τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για τα έτη 2007 – 2011 δαπανήθηκαν για την μίσθωση πτητικών μέσων αεροπυρόσβεσης περισσότερα από 166 εκατ. ευρώ, ποσό που θα ήταν πολύ μικρότερο εάν αξιοποιούνταν οι δυνατότητες των μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων.  
 
Κατόπιν όλων αυτών,
 
Ερωτάστε:
 
1. Προτίθεστε να αποδεχτείτε την πρότασή μας για την δημιουργία ενός Ενιαίου Φορέα Συντονισμού των πτητικών μέσων για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που διαθέτει η χώρα μας;
2. Προτίθεστε να αναθέσετε σε αυτόν τον Φορέα τον προγραμματισμό όλων των μελλοντικών αναγκών και την κατάρτιση των τεχνικών όρων που θα διέπουν απαρέγκλιτα όλους τους σχετικούς διαγωνισμούς ώστε να μην υπάρχουν υπόνοιες για φωτογραφικές προκηρύξεις όπως υπήρξαν κατά το παρελθόν, τεχνικοί όροι που θα πάρουν την τελική έγκριση από διακομματική επιτροπή;
3. Προτίθεστε να αναθέσετε σε αυτό τον Φορέα την συγκέντρωση όλων των αναγκών για ανταλλακτικά των ελικοπτέρων ώστε να επιτευχθούν μεγαλύτερες εκπτώσεις και άρα να εξοικονομηθούν πολύτιμοι πόροι;
      
 
                                               ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ
  ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
 
 
 
  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ