Oct8
Ναυπηγεία Ελευσίνας - Νεωρίου
10/8/2012 4:49:00 PM

 

 
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟ
Αριθ. Πρωτ.
 2682
Ημερομ. Κατάθεσης
 08.10.12
 
 
 
 
 
 
 ΕΡΩΤΗΣΗ

 

 

Προς: Υπουργό Ναυτιλίας
         Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
         Υπουργό Οικονομικών
         Υπουργό Εθνικής Άμυνας
 
 
Κύριοι Υπουργοί,
 
Σημαντικότατα προβλήματα λειτουργίας αντιμετωπίζει το ένα από τα δύο μεγαλύτερα ναυπηγεία της χώρας, οι Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας ΑΕ (Ναυπηγεία Ελευσίνας), με αποτέλεσμα πέρα από τις επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας να προκύπτουν πλέον σοβαρά προβλήματα επιβίωσης στους εργαζόμενους των οποίων το μέλλον είναι αβέβαιο.
Η εταιρία από τον Μάρτιο του 2011 κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007, λόγω του προβλήματος ρευστότητας που αντιμετωπίζει. Οι  μετοχές της μητρικής εταιρίας, Νεώριον Συμμετοχών ΑΕ, που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), βρίσκονται σε καθεστώς επιτήρησης από τον Φεβρουάριο του 2011. Σημαντικά προβλήματα λειτουργίας αντιμετωπίζει και η δεύτερη θυγατρική του ομίλου, τα Ναυπηγεία Σύρου, σύμφωνα με αλλεπάλληλα δημοσιεύματα των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης των Κυκλάδων, όπου η μονάδα αποτελεί κύρια οικονομική δραστηριότητα σημαντική για την τοπική οικονομία και την απασχόληση.
Η κυβέρνηση, όρισε ειδικό συντονιστή για την εισήγηση προτάσεων επίλυσης των προβλημάτων της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας, διαδικασία που σαφώς αφορά και τα Ναυπηγεία Ελευσίνας - Σύρου.
Ειδικότερα σε ότι αφορά τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, η ομαλή λειτουργία τους άπτεται άμεσα της επιχειρησιακής λειτουργίας του Πολεμικού Ναυτικού, αφού η εν λόγω εταιρία αποτελεί τον κύριο ανάδοχο για τη ναυπήγηση επτά συνολικά περιπολικών κατευθυνόμενων βλημάτων τύπου «ΡΟΥΣΣΕΝ» («SuperVita»). Εξ αυτών τέσσερις έχουν ήδη παραδοθεί και επιχειρούν με τη Διοίκηση Ταχέων Σκαφών του Αρχηγείου του Στόλου, και σύμφωνα με τις δημοσιευμένες πληροφορίες, η πέμπτη έχει ολοκληρώσει την κατασκευή της και αναμένονται οι δοκιμές της, ενώ οι έκτη και έβδομη βρίσκονται υπό ναυπήγηση. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας στις 9 Μαρτίου 2011 ο κύριος υποκατασκευαστής ΒAESystems, κάτοχος και πάροχος της τεχνογνωσίας, κατήγγειλε τη σύμβαση με τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, επικαλούμενη, μεταξύ άλλων, την καθυστέρηση καταβολής περίπου 11,4 εκατομμυρίων ευρώ.
 
Με δεδομένο ότι:
 
-Η ναυπηγική βιομηχανία είναι ο τελευταίος ίσως κλάδος βαριάς βιομηχανίας που απέμεινε στη χώρα και πλέον κινδυνεύει με αφανισμό,
 
-Η ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας και της κοινωνίας θα επιτευχθεί μόνο μέσω της οικονομικής ανάπτυξης και μάλιστα στο πλαίσιο ενός μοντέλου εντελώς διαφορετικού από αυτό του παρελθόντος, το οποίο απέτυχε παταγωδώς,
 
-Το νέο μοντέλο ανάπτυξης για να επιτύχει και να είναι αποτελεσματικό, πρέπει να στηρίζεται στην παραγωγή,
 
-Το παγκόσμιο παράδοξο, η χώρα που διαθέτει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο, να αντιμετωπίζει τον ορατό κίνδυνο να απολέσει παντελώς την εθνική της ναυπηγική βιομηχανία,
 
- Ενδεχόμενη κατάρρευση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και Σύρου θα συμπαρασύρει το σύνολο της εγχώριας ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας, που σήμερα απασχολεί συνολικά περί τις 10.000 εργαζόμενους, και θα έχει ιδιαίτερα δραματικές συνέπειες στην απασχόληση στην περιοχή της Ελευσίνας και των Κυκλάδων (Σύρος),
 
-Επειδή μέχρι σήμερα, πέρα από τις δηλώσεις και τις προθέσεις δεν είναι ορατή κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη και πολύ περισσότερο η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την επιβίωση της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας,
 
Ερωτώνται οι κύριοι υπουργοί:
 
1. Ποιες ακριβώς ενέργειες έχουν αναληφθεί ή πρόκειται να αναληφθούν για την επίλυση του προβλήματος των εργαζομένων του ομίλου αλλά και της βιωσιμότητας αυτού; Υπενθυμίζεται ότι στις 11 Ιουλίου 2012, ο όμιλος ανακοίνωσε στο ΧΑΑ ότι στα πλαίσια της Διαδικασίας Συνδιαλλαγής του άρθρου 99, επήλθε συμφωνία με πιστωτές της θυγατρικής που εκπροσωπούν το 62% των συνολικών απαιτήσεων κατ’ αυτής και κατατέθηκε προς κύρωση στο αρμόδιο Δικαστήριο. Που βρίσκεται σήμερα η διαδικασία;
2. Σε τι στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση των συμβάσεων των ταχέων περιπολικών κατευθυνόμενων βλημάτων του Πολεμικού Ναυτικού, τι ποσά έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα, και ποια η πρόοδος των εργασιών; Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης τα Ναυπηγεία Ελευσίνας έχουν απαιτήσεις από το Δημόσιο λόγω καθυστερήσεων στην παράδοση υλικών για το πρόγραμμα ναυπήγησης των ταχέων περιπολικών κατευθυνόμενων βλημάτων. Αληθεύει το γεγονός αυτό και πως το αντιμετωπίζετε;
3. Σε ότι αφορά τη σύμβαση υποκατασκευής μεταξύ Ναυπηγείων Ελευσίνας και BAESystems  ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις και ποια η ενημέρωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των αρμόδιων υπηρεσιών του, αφού αφορά άμεσα την προαναφερθείσα σύμβαση και επηρεάζει την υλοποίηση της;
4. Από τον ορισμό του ειδικού συντονιστή μέχρι σήμερα, έχουν λάβει χώρα ή πρόκειται να λάβουν επίσημες επαφές μεταξύ κυβερνητικών στελεχών – ειδικού συντονιστή και της ιδιοκτησίας του Ομίλου για διαβουλεύσεις; Αν, ναι, ποια τα αποτελέσματα;
5. Σε σειρά δημοσιευμάτων των μέσων μαζικής ενημέρωσης του τελευταίους μήνες, γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη πρόταση της ιδιοκτησίας του Ομίλου για συνεργασία με τα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ (ΕΝΑΕ). Η πρόταση αυτή έχει υποβληθεί στην κυβέρνηση – ειδικό συντονιστή, πως αντιμετωπίζεται, και σε ποιο επίπεδο απαιτείται κρατική παρέμβαση; Η πρόταση εντάσσεται στο πλαίσιο δημιουργίας ενιαίου ναυπηγικού φορέα; Πως αντιμετωπίζει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο αυτό και έχουν υπάρξει συναντήσεις – διαβουλεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών;
6. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης της 27ης Σεπτεμβρίου 2012, η ιδιοκτησία του Ομίλου με επιστολή της προς τον ειδικό συντονιστή εκφράζει τους φόβους της, ότι τα Ναυπηγεία Ελευσίνας – Σύρου «θα εκπνεύσουν», προφανώς υπό το βάρος των οικονομικών προβλημάτων, προτού η κυβέρνηση – ειδικός συντονιστής καταλήξουν στις προτάσεις τους, με δραματικές συνέπειες στην απασχόληση αλλά και το πρόγραμμα του Πολεμικού Ναυτικού. Με αμεσότητα και σαφήνεια λοιπόν τίθεται θέμα χρόνου. Πως θα αντιμετωπιστεί από την κυβέρνηση – ειδικό συντονιστή το συγκεκριμένο ζήτημα;
 
                                                                                       -Ο-
     ΕΡΩΤΩΝ  
 
 
                 ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ                                                                            ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ