Feb16
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας
2/16/2012 12:06:00 PM

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ. Πρωτ.
5748
Ημερομ. Κατάθεσης
15.02.12

 
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
         Υπουργό Οικονομικών
 
 
Κύριοι Υπουργοί,
 
Μέσα στον κυκεώνα αβάσταχτων για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού μέτρων που προβλέπονται στο νέο Μνημόνιο που αποδέχτηκε η πλειοψηφία του ελληνικού κοινοβουλίου, προβλέπεται και η κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή αφού ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, παρά τα όποια προβλήματα λειτουργίας του εμφανίζονται κατά καιρούς, δεν επιβαρύνει το ελληνικό δημόσιο παρά ελάχιστα, καθώς η λειτουργία του εξασφαλίζεται από τις εισφορές των εργαζομένων και στην ουσία αποτελεί και περιουσία τους. Η άνευ λόγου και σχεδίου πρόθεση κατάργησής του δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, χαμηλόμισθους εργαζόμενους κατά κύριο λόγο και άνεργους σήμερα λόγω της οικονομικής κρίσης, οι οποίοι με επιδοτούμενα δάνεια μπόρεσαν να αποκτήσουν τα προηγούμενα χρόνια ένα μικρό αλλά δικό τους σπίτι. Αβέβαιο επίσης είναι το μέλλον των εργαζομένων στον ΟΕΚ αφού καμία αναφορά δεν κάνετε για την τύχη τους όταν καταργήσετε το αντικείμενο της εργασίας τους και βέβαια τις οργανικές τους θέσεις. Οι συνέπειες της κατάργησης του ΟΕΚ προκαλεί ερωτήματα σχετικά με το αποθεματικά του ΟΕΚ, τα χρήματα δηλαδή των εργαζομένων της χώρας τα οποία αντί να επιστρέψουν στα πιο ασθενέστερα στρώματα θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή δανείων της χώρας με συνέπεια να καταργηθεί το κατασκευαστικό πρόγραμμα σε όλη τη χώρα (Ο ΟΕΚ έχει κατασκευάσει πλέον των 50.000 κατοικιών) να καταργηθεί η επιδότηση ενοικίου 120.000 χιλιάδων οικογενειών, να καταργηθεί η παροχή 10.000 δανείων ανά έτος  για αγορά και επισκευή κατοικίας.
Ενδεχόμενη κατάργηση του ΟΕΚ θα έχει δραματικές  επιπτώσεις  για το σύνολο των δικαιούχων και της Ελληνικής κοινωνίας,  διότι:
α) Χάνεται δια παντός κάθε  δυνατότητα  ανθρώπων του μόχθου, που επιπλέον  βλέπουν τα εισοδήματά τους να συρρικνώνονται καθημερινά, να στεγασθούν σε συνθήκες  ανθρώπινης αξιοπρέπειας,  που να καλύπτουν, έστω και στοιχειωδώς , τις ανάγκες της οικογένειάς τους.
β)  Μένουν «στον αέρα», τα υπό εξέλιξη κατασκευαστικά προγράμματα του Οργανισμού . Αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό ανέγερση 20 οικισμοί πανελλαδικά, που συνολικά περιλαμβάνουν 1300 κατοικίες, εκ των οποίων 5 οικισμοί αποτελούμενοι από 200 κατοικίες οι οποίοι μόλις ξεκίνησαν.Σε πολλούς από αυτούς έχει ήδη διενεργηθεί η κλήρωση και οι δικαιούχοι περιμένουν να εγκατασταθούν στα σπίτια τους, ενώ παραμένουν ακλήρωτοι 3 οικισμοί  αποτελούμενοι από 300 κατοικίες. Παράλληλα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και βρίσκονται υπό δημοπράτηση 4 οικισμοί, 80 κατοικιών.Παρατηρούμε λοιπόν ότι 1.600 φτωχές οικογένειες  θα περιμένουν ματαίως να στεγαστούν τους προσεχείς μήνες.
γ) Παραμένουν κενοί ολοκληρωμένοι οικισμοί για τους οποίους έχουν  κληρωθεί οι κατοικίες και περιμένουν οι δικαιούχοι τους  να στεγαστούν.
δ) Δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί η κοστολόγηση οικισμών που έχουν  παραχωρηθεί  στους  δικαιούχους, με αποτέλεσμα να μην γίνεται έναρξη αποπληρωμής του τιμήματος των κατοικιών αυτών, ενώ παράλληλα  δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες κοστολόγησης 300 παλαιότερων οικισμών, που αποτελούνται από 15.000 κατοικίες συνολικά, για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί οριστικά παραχωρητήρια, δεδομένου ότι υπήρχαν προβλήματα γραφειοκρατικά  με βάσει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, από πλευράς πολεοδομίας, κτηματολογικών γραφείων κλπ.
ε) Περνάνε σε κατάσταση εκκρεμότητας  όλα τα εκταμιευθέντα από κεφάλαια ΟΕΚ δάνεια και οι οφειλές από παραχωρηθείσες κατοικίες που αντιπροσωπεύουν  αυτή τη στιγμή συνολική οφειλή 1.200.000.000 € προς τον Οργανισμό. Επισημαίνουμε ότι τα πλέον πρόσφατα δάνεια  χορηγήθηκαν  το 2010  και θα αποπληρωθούν σε βάθος 25ετίας.
στ) Περνάει επίσης σε κατάσταση εκκρεμότητας η καταβολή επιδότησης επιτοκίου για δάνεια που χορηγήθηκαν από τις Τράπεζες. Συνολικά έχουν χορηγηθεί από το συγκεκριμένο πρόγραμμα 83.000 δάνεια και αυτή τη στιγμή είναι ενεργά για το 2011: 69.703, για το 2012: 63.992 για το 2013: 57.226, για το 2014: 49.082, για το 2015: 39.073 μειούμενα σταδιακά μέχρι το 2019 που λήγει η επιδότηση, η οποία διαρκεί για τα εννέα (9) πρώτα χρόνια των δανείων (συνολικός χρόνος αποπληρωμής 15 έτη). Τίθεται θέμα αν θα έχουν οι δικαιούχοι τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τα δάνεια αυτά όταν θα διακοπεί η καταβολή της επιδότησης του επιτοκίου από τον ΟΕΚ. Σημειωτέον ότι ήδη αδυνατούν να καταβάλλουν τις δόσεις τους και για το λόγο αυτό έχει ληφθεί μέριμνα ρύθμισης και βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας σχέδιο σχετικής Υπουργικής Απόφασης μέσω της οποίας προβλέπεται επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής.
ζ) Παραμένει ανολοκλήρωτο το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου που ήταν απόλυτα καλυμμένο ως δαπάνη και ήταν ανάσα ζωής για τους εργαζόμενους στις σημερινές συνθήκες που το βιοτικό τους επίπεδο ολισθαίνει διαρκώς (υπεβλήθησαν 58.000 αιτήσεις, στο πρόγραμμα έτους 2011, η ικανοποίηση των οποίων ξεκίνησε   τέλος Δεκεμβρίου 2011  και αναμενόταν να ολοκληρωθεί σταδιακά μέσα στο 2012 ).
η) Ακυρώνεται η διαδικασία που είχε ξεκινήσει για αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΟΕΚ, που ανέρχεται σε 1.259 καταστήματα και 258 αίθουσες συγκέντρωσης στους ανά την επικράτεια οικισμούς  καθώς και σε 221 ιδιόκτητες οικοπεδικές εκτάσεις  συνολικής επιφάνειας 5.233.471,45 τμ. σε 45 νομούς της χώρας.
Θα πρέπει να τονισθεί  ότι οι υπηρεσίες του ΟΕΚ προέβησαν πρόσφατα στην επεξεργασία νέων προγραμμάτων στεγαστικής συνδρομής που είναι απόλυτα επικαιροποιημένα, εμπεριστατωμένα και εξορθολογισμένα και λαμβάνουν υπόψη τα πραγματικά οικονομικά του οργανισμού και τις δυνατότητες που έχει να συνεχίζει να παίζει ρόλο στην Ελληνική κοινωνία, αλλά και στη σύνταξη νέου κανονισμού όρων και προϋποθέσεων χορήγησης στεγαστικών παροχών σε εργατοϋπαλλήλους  δικαιούχους ΟΕΚ που ήδη βρίσκονται στα χέρια του αρμόδιου Υπουργού προς υπογραφή.
Για τους  εργαζόμενους στον ΟΕΚ, όπου χάνονται θέσεις εργασίας οι περισσότερες των οποίων αφορούν επιστήμονες υψηλού επιπέδου και εξειδίκευσης με μακρά θητεία και προσφορά στο Δημόσιο Τομέα αλλά και υπαλλήλους όλων των κλάδων με μεγάλη  πείρα, ζήλο και αφοσίωση.
Ο ΟΕΚ ιδρύθηκε με τον Ν. 2963/54 (ΦΕΚ195Α/24-8-54) με σκοπό την στέγαση των εργατουπαλλήλων της χώρας, οι οποίοι είναι αυτοί που τον χρηματοδοτούν με την εισφορά τους, χωρίς ποτέ μέχρι σήμερα να έχει λάβει οποιαδήποτε ενίσχυση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Πρόκειται λοιπόν για μία σχέση αμφίδρομη, που στηρίζεται στον κοινωνικό αυτό πόρο και του δίνει την δυνατότητα να τον διαχειρίζεται επ’ ωφελεία των εργαζομένων που τον παρέχουν αχρεωστήτως,  προκειμένου να επιστρέψει και πάλι σ’ αυτούς. Τίθεται συνεπώς σοβαρό θέμα νομικής φύσεως, σχετικά με την δυνατότητα τοποθέτησης άλλου διαχειριστή στο περιουσιακό καθεστώς που έχει δημιουργήσει ο ΟΕΚ με την πάροδο των ετών (κατοικίες, διαμερίσματα, οικόπεδα, δάνεια κλπ), ακόμα και αν αυτός ο διαχειριστής είναι το ίδιο το Κράτος, καθόσον όλη αυτή η περιουσία προέρχεται από τον έλληνα εργαζόμενο και ανήκει σ’ αυτόν ως τελικό αποδέκτη.
Ο ΟΕΚ δεν ασκεί κερδοσκοπικού χαρακτήρα διοίκηση, απλά ανακυκλώνει τα κεφάλαια τα προερχόμενα από τις εισφορές των εργαζομένων, με σκοπό να επιλύσει το στεγαστικό πρόβλημα όσο το δυνατόν περισσότερων εξ’ αυτών (στα 55 χρόνια λειτουργίας του έχει στεγάσει περισσότερες από 700.000 οικογένειες με διάφορες μορφές στεγαστικής συνδρομής).
 
 
 
Κατόπιν όλων αυτών,
 
Ερωτάστε:
 
  1. Ποιο είναι το αποθεματικό του ΟΕΚ και πώς σκοπεύετε να το διαθέσετε;
  2. Τι θα γίνει με τα υπό εξέλιξη προγράμματα του οργανισμού;
  3. Τι προβλέπετε να γίνει με όσους έχουν δάνειο από τον ΟΕΚ και οφειλές προς αυτόν;
  4. Τι θα γίνει με όσους ευελπιστούσαν να αποκτήσουν κάποια στιγμή δική τους κατοικία μέσα από τα προγράμματα του Οργανισμού;
  5. Τι θα γίνει με τα προγράμματα επιδότησης ενοικίου για δάνεια που χορηγήθηκαν από τράπεζες;
  6. Πώς θα διατεθούν οι ολοκληρωμένοι οικισμοί;
  7. Ποιο το μέλλον των εργαζομένων στον ΟΕΚ;
  8. Ποια είναι η ακίνητη περιουσία του ΟΕΚ και ποιος θα την εκμεταλλευτεί;
  9. Πώς σκοπεύετε να επιστρέψετε τα χρήματα που έχουν καταβάλλει στο σύνολο τους οι εργαζόμενοι τα 55 χρόνια λειτουργίας του Οργανισμού από την στιγμή που καταργείτε τον σκοπό αυτών των εισφορών;
  10. Σκοπεύετε να αναιρέσετε την συγκεκριμένη πρόβλεψη του νέου Μνημονίου και να βρείτε άλλους τρόπους να ικανοποιήσετε τους παράλογους και άπιαστους στόχους που αποδεχτήκατε για τη νέα δανειακή σύμβαση;
 
 
 
 
 -O-
ΕΡΩΤΩΝ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 
  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ