Mar23
Ο Β. Οικονόμου για τις ασφαλιστικές Εισφορές ΙΚΑ των Παλιννοστούντων Ομογενών Ποντίων από την τ. Σ.Ε
3/23/2010 7:31:00 AM

 Κύριε Υπουργέ,
Φέρνουμε και πάλι στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου το ζήτημα των ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ των Παλιννοστούντων Ομογενών Ποντίων από την τέως Σοβιετική Ένωση. Στην προηγούμενη σχετική ερώτησή μας (Αρ. Ερωτ. 206/17-06-09) το πολύ σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Πόντιοι συμπατριώτες μας αντιμετωπίστηκε με την χαρακτηριστική αδιαφορία και γραφειοκρατική δυσκαμψία που χαρακτήριζε την κυβέρνηση της ΝΔ όταν δεν επρόκειτο να εξυπηρετήσει φίλους και κολλητούς αλλά να αντιμετωπίσει υπαρκτά κοινωνικά προβλήματα. Το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν λοιπόν οι Πόντιοι Παλιννοστούντες Ομογενείς συνίσταται στο γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 7 εδ. α' του Ν.2556/97, οι Έλληνες υπήκοοι ποντιακής καταγωγής που είχαν εγκατασταθεί μόνιμα στη χώρα τα τελευταία δέκα χρόνια και εκτέλεσαν οι ίδιοι ή τα μέλη της οικογενείας τους εργασίες σε οικοδομικά έργα ιδιοκτησίας τους, με άδεια μέχρι και την 31/12/99, οι οφειλόμενες κύριες εισφορές προς το ΙΚΑ και τους λοιπούς οργανισμούς μειώνονταν κατά 30%.
Ο Ν.2790/2000 με το άρθρο 3 παρ. 6 τροποποίησε το παραπάνω εδάφιο με το ποσοστό μείωσης των συντελεστών λόγω προσωπικής απασχόλησης του ομογενούς να ορίζεται στο 50% και η ισχύ της διάταξης να εκτείνεται μέχρι την 31/12/2004, ενώ με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου τροποποιήθηκε έτσι ώστε η μείωση να αφορά μόνο για κύρια και μοναδική κατοικία μέχρι 120τ.μ. και εφόσον απαλείφθηκε  στη νέα διάταξη η προϋπόθεση της 10ετούς εγκατάστασης στη χώρα συμπεριλήφθηκαν και όλοι οι παλιννοστούντες ομογενείς από την τέως Σοβιετική Ένωση.
Στη συνέχεια, ο Ν.3345/05 επέκτεινε την ισχύ αυτών μέχρι και την 31/12/2006 ενώ ο Ν. 3518/06 μέχρι την 31/12/2008 και αντίστοιχες οδηγίες εστάλησαν με εγκυκλίους σε όλα τα Υποκαταστήματα ΙΚΑ.
Στην συνέχεια όμως, δεν υπήρξε καμία διάταξη Νόμου σχετικά με επέκταση των προαναφερόμενων διατάξεων με αποτέλεσμα να έχουν πάψει οριστικά να ισχύουν από την 1/1/2009. Επομένως, από την ημέρα αυτή και μετά έχουν ανακληθεί όλες οι αποφάσεις από τις Δ/νσεις ΙΚΑ σχετικά με τις αιτούμενες μειώσεις και όλες οι νέες αιτήσεις απορρίπτονται. Στην ερώτηση μας τότε η Υπουργός Απασχόλησης θεώρησε ότι υπήρξε αρκετός χρόνος έως το τέλος του 2008 για να ολοκληρωθεί η υποβοήθηση (όπως χαρακτηριστικά ανέφερε) της ολοκλήρωσης της στεγαστικής αποκατάστασης των παλιννοστούντων ομογενών υποστηρίζοντας ότι υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο να εξεταστεί η πιθανότητα νέας παράτασης, κάτι που βέβαια δεν έγινε ποτέ. Η τότε Υπουργός προφανώς αμέλησε να συμπεριλάβει στο σκεπτικό της ότι οι άνθρωποι αυτοί χωρίς καμία ουσιαστική βοήθεια από την ελληνική πολιτεία και στηριζόμενοι αποκλειστικά στην μεταξύ τους αλληλοβοήθεια κατάφεραν να επιλύσουν το πρόβλημα της στέγασής των αφού  κατασκεύασαν τα σπίτια τους στον ελεύθερο χρόνο τους από την καθημερινή σκληρή εργασία τους. Η τότε κυβέρνηση αποφάσισε να «κλείσει» τις μαύρες τρύπες της κατασπατάλησης της περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων, ζητώντας τον λογαριασμό από τους Ποντίους Παλιννοστούντες συμπατριώτες μας!!
Κατόπιν όλων αυτών και με δεδομένη την σταθερή σας δέσμευση για την διαμόρφωση ενός δίκαιου και βιώσιμου ασφαλιστικού συστήματος όπου κανείς Έλληνας πολίτης δεν θα βιώνει κρατική αναλγησία αλλά θα αποδεικνύεται στην πράξη ότι υπάρχει πλέον σήμερα η κοινωνική δικαιοσύνη,        
Ερωτάστε:
• Προτίθεστε να ανατρέψετε την προηγούμενη άδικη απόφαση του Υπουργείου Απασχόλησης και να προβείτε σε σχετική ρύθμιση ώστε να υπάρξει θετική έκβαση στα σχετικά αιτήματα των παλιννοστούντων ομογενών της τ. Σοβιετικής Ένωσης;

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ