Jan12
Επανακαθορισμός τιμής για τον υπολογισμό προστίμων ακινήτων υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν.4014/11
1/12/2012 3:43:00 PM

 

 
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
 
ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
 
Αριθ. Πρωτ.
 
4390
 
Ημερομ. Κατάθεσης
 
12.01.12
 
 
 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: Υπουργό Οικονομικών
         Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 
Κύριοι Υπουργοί,
Στην Περιφέρεια Αττικής υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ακίνητα εκτός σχεδίων, τα οποία στην πλειονότητά τους ανήκουν σε πολίτες με μειωμένες οικονομικές δυνατότητες που αυθαιρέτησαν προκειμένου να καλύψουν άμεσες βιοποριστικές τους ανάγκες, όπως είναι αυτή της στέγασης. Η πλειοψηφία των κατοίκων της Περιφέρειας Αττικής αντιμετωπίζει θετικά την πρωτοβουλία νομιμοποίησης των κατοικιών αυτών και θέλουν να καταβάλουν τα πρόστιμα που προβλέπονται. Παρ’ όλα αυτά, ο τρόπος υπολογισμού των προστίμων προκαλεί αδικίες αφού για γειτνιάζοντα ακίνητα που εδράζονται σε όμορους Δήμους, υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις στην τελική τιμή νομιμοποίησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, όπου η κατώτερη τιμή ζώνης για την νομιμοποίηση των ακινήτων φτάνει τα 1450 €, την στιγμή που στους γειτονικούς Δήμους ορίζεται στο ορθολογικό ποσό των 650 €, που είναι η τιμή ζώνης της Περιφερειακής Ενότητας. Η μεγάλη αυτή διαφορά προκύπτει διότι στην περιοχή Καλλιτεχνούπολη της Δημοτικής Κοινότητας Ραφήνας ισχύει τιμή ζώνης ανώτερη των 2200 €, τιμή που δεν συναντάται στις περιοχές των όμορων Δήμων. Το αποτέλεσμα είναι οι κάτοικοι της Ραφήνας να πρέπει να καταβάλουν διπλάσιο τελικά πρόστιμο, να μην μπορούν να ανταποκριθούν σε τέτοιες τιμές και να μην μπορούν να τακτοποιήσουν τελικά τα ακίνητά τους. Ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου συνυπολογίζοντας την θετική αντιμετώπιση από τους κατοίκους του Ν. 4014/2011, ιδίως το τμήμα που αφορά τις ρυθμίσεις περί αυθαιρέτων αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η μεγάλη πλειοψηφία να ανταποκριθεί στα υπέρογκα πρόστιμα που προκύπτουν για τον συγκεκριμένο Δήμο έχει ζητήσει:
  1. Να απαλειφθεί από το αρ. 24 παρ. 7α εδ. β’ του Ν. 4014/2011 όπως αντικαταστάθηκε, της φράσης «εφόσον στην οικεία δημοτική κοινότητα του ακινήτου η τιμή ζώνης δεν υπερβαίνει τα 2200 ευρώ» ή επικουρικά να αυξηθεί το όριο άνω των 2500 €
  2. Να αντικατασταθεί η παράγραφος 7α του αρθ. 24 ως εξής: «Για τα ακίνητα τα ευρισκόμενα στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά Κρήτη και Εύβοια, στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον υπολογισμό της αξίας των κτισμάτων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει [να απαλειφθεί η φράση (στην τοπική ή δημοτική κοινότητα) να τεθεί, στον οικείο Δήμο], όπου βρίσκεται το ακίνητο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτή, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο. Ειδικά δε για τα ακίνητα του προηγούμενου εδαφίου που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμού, που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, για τον υπολογισμό των προστίμων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, εφόσον στην οικεία δημοτική κοινότητα του ακινήτου η μέγιστη τιμή ζώνης δεν υπερβαίνει τα 2500 ευρώ».
  3. Α) Να παραταθεί η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για την τακτοποίηση κατά έξι μήνες
Β)Να αυξηθεί ο χρόνος αποπληρωμής από τριάντα έξι (36) σε εξήντα (60) δόσεις
Γ) Να αλλάξει ο συντελεστής παλαιότητας ανά δεκαετία. Συγκεκριμένα 1983 – 1993 να γίνει 0,3 και 1993 – 2003 να γίνει 0,6
Δ) Σε όσους πολίτες κηρυχθούν τελεσίδικα οι ιδιοκτησίες τους ως δασικές, να επιστραφούν τα χρήματα τα οποία έχουν αποδώσει
 
Κατόπιν όλων αυτών και με δεδομένο ότι τα αιτήματα του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου είναι λογικά και εδράζονται στην ίση μεταχείριση των κατοίκων της Περιφέρειας Αττικής,
 
Ερωτάστε:
 
Προτίθεστε να αποδεχτείτε τα δίκαια αιτήματα των κατοίκων και των φορέων του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και να προβείτε άμεσα στις προαναφερόμενες τροποποιήσεις;            
 
 
 
 
                                                                                                 -Ο-
                 ΕΡΩΤΩΝ  
 
 
                          ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
                                                                                   ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ