Oct17
Μεγάλες αδικίες και ανατροπές στην ζωή των θιγόμενων προκαλεί η αλλαγή των χρονικών προϋποθέσεων συν
10/17/2011 7:24:00 PM

 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ. Πρωτ.
703
Ημερομ. Κατάθεσης
17.10.11

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ
 
Προς: Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
 
Θέμα: Μεγάλες αδικίες και ανατροπές στην ζωή των θιγόμενων προκαλεί η αλλαγή των χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης για την 37ετία λόγω της απουσίας μεταβατικής περιόδου
 
Κύριε Υπουργέ,
Στον ασφαλιστικό νόμο 3863/2010 πέραν των άλλων δυσμενών για τους εργαζόμενους προβλέψεων διαπιστώνεται κατάφωρη αδικία στην περίπτωση ασφαλισμένων, οι οποίοι την 31/12/2010 είχαν συγκεντρώσει περισσότερα από 10.500 ένσημα, θεμελίωναν δικαίωμα εντός του 2011 και προσδοκούσαν σύμφωνα με τα μέχρι τότε δεδομένα να συνταξιοδοτηθούν με 37 χρόνια εργασίας και πραγματικής ασφάλισης χωρίς να χρειάζονται πλασματικά έτη και αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας.
Η παράβλεψη να προβλέπεται στον νόμο μεταβατικό στάδιο στο νέο ασφαλιστικό σύστημα για την μικρή αλλά υπαρκτή αυτή κατηγορία εργαζομένων και οι διατάξεις του άρθρου 10, δημιουργούν επί της ουσίας τεράστιες ανατροπές στον προγραμματισμό ζωής αυτών των πολιτών, όπως επισημαίνουν με σχετικές αποφάσεις τους τόσο το ΣΤΕ, όσο και ο Συνήγορος του Πολίτη. Συγκεκριμένα το άρθρο 10 ρητά αναφέρει ότι οι περί 37ετίας ρυθμίσεις εφαρμόζονται πλέον μόνο στους ασφαλισμένους που συμπληρώνουν μέχρι 31/12/2010 τις 11.100 ημέρες εργασίας ή τα 37 έτη υποχρεωτικής ασφάλισης. Κατά συνέπεια οι ασφαλισμένοι που είχαν περισσότερα από 10500 ένσημα στις 31/12/2010 και συμπληρώνουν 37ετία εντός του 2011 υποχρεώνονται να παραμείνουν στην εργασία τους (στην περίπτωση που είναι σε θέση να την διατηρήσουν) για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, το οποίο είναι δυνατόν να προσεγγίσει την πενταετία!
Ο Συνήγορος του Πολίτη απαντώντας σε αναφορά ασφαλισμένων σχετικά με τις «χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης σε ασφαλισμένους με 11.100 ημέρες πραγματικής ασφάλισης – αιφνίδια αλλαγή επί το δυσμενέστερο της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας» (αρ. πρωτ. 139555/18444/2011 από 14-7-2011) «το αδιέξοδο θα είχε αποφευχθεί εάν οι σχετικές διατάξεις του ν. 3863/2910, όπως άλλωστε σε όλες τις άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις όπου διευρύνθηκαν τα όρια συνταξιοδότησης, προέβλεπαν ένα στοιχειώδες μεταβατικό στάδιο και γι’ αυτή την κατηγορία των ασφαλισμένων, δηλ. γι’ αυτούς που επρόκειτο να συνταξιοδοτηθούν με 37 χρόνια ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας».
Η πραγματικότητα αυτή έρχεται σε αντίθεση με την έως τώρα ακολουθούμενη τακτική, σε περίπτωση αύξησης ορίων συνταξιοδότησης, όπου πάντα υπήρχε η πρόβλεψη σταδιακής εφαρμογής έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα προκληθούν ριζικές ανατροπές στην ζωή των πολιτών. Με δεδομένο μάλιστα ότι η φιλοσοφία του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος στηρίζεται ακριβώς στην σχέση εμπιστοσύνης που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος αλλά και το γεγονός ότι δεν μπορεί να μην γνωρίζατε για τις ανατροπές αυτής της ρύθμισης εγείρονται σημαντικά πολιτικά ερωτήματα για τους λόγους που σας οδήγησαν για πρώτη φορά να μην προβλέπεται μεταβατικό στάδιο εφαρμογής.
 
Κατόπιν όλων αυτών,
 
 
 
 
Ερωτάστε:
 
  1. Για ποιους πολιτικούς λόγους δεν προβλέψατε μεταβατικό στάδιο για την συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων;
  2. Προτίθεστε έστω και τώρα να προβείτε σε σχετική τροπολογία ώστε να οριστεί μεταβατικό στάδιο για την εφαρμογή των προβλέψεων της παρ. 10 του άρθρου 10 του Ν3863/2010 ώστε όσοι ασφαλισμένοι είχαν συμπληρώσει μέχρι 31/12/2010 35 χρόνια πραγματικής ασφάλισης, δηλαδή 10500 ένσημα, να θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με την συμπλήρωση 37 ετών πραγματικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως ηλικίας αποκαθιστώντας έτσι το αίσθημα δικαίου;
  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ