Sep8
Το γαλλικό κολέγιο προσφέρει δύο πτυχία νομικής με 4 έτη σπουδών!
9/8/2011 10:44:00 AM

 Προς: Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Κυρία Υπουργέ.

Μετά την παραπλανητική διαφήμιση κολεγίου για ανώτατες σπουδές στην Ελλάδα για την οποία έγινε μεγάλη συζήτηση τουλάχιστον στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, διαβάζουμε στις σελίδες μεγάλης πανελλαδικής εφημερίδας την περίπτωση γαλλικού κολλεγίου το οποίο προσφέρει δύο πτυχία νομικής με 4 έτη σπουδών και προφανώς με ανταγωνιστική τιμή. Συγκεκριμένα το κολλέγιο αναφέρεται σε σύμπραξη με το 13ο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας μέσω των οποίων παρέχει ένα νέο διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στην δυνατότητα απόκτησης του Πτυχίου Νομικής του Πανεπιστημίου Paris 13 και του Πτυχίου Νομικής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας με φοίτηση που διαρκεί συνολικά 4 έτη. Η φοίτηση των 3 πρώτων ετών πραγματοποιείται στην Αθήνα ή/και στο Παρίσι και η φοίτηση του 4ου έτους πραγματοποιείται στην Λευκωσία. Στους φοιτητές που περατώνουν με επιτυχία το πρόγραμμα απονέμονται και τα δύο πτυχία Νομικής που επιτρέπουν την εγγραφή σε όλους τους Ευρωπαϊκούς Δικηγορικούς Συλλόγους. Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σύμφωνα με το Κολλέγιο πιστοποιούν άριστη γνώση του Ευρωπαϊκού και Αγγλοσαξωνικού Δικαίου καθώς και άριστη γνώση της Γαλλικής και Αγγλικής γλώσσας. Περιγράφει μάλιστα στην σελίδα του σειρά προτερημάτων σε σχέση με τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών όπως την δυνατότητα απόκτησης δύο πτυχίων νομικής χωρίς επιπλέον έτη φοίτησης και με ελάχιστη οικονομική επιβάρυνση, την γνώση και την εξοικείωση με διαφορετικά νομικά συστήματα (ευρωπαϊκό, αγγλοσαξωνικό), την εκμάθηση δεύτερης ξένης γλώσσας (γαλλικά ή αγγλικά ανά περίπτωση), το ανταγωνιστικό βιογραφικό σε σχέση με τους πτυχιούχους των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών, την ευκολότερη πρόσβαση σε όλους τους ευρωπαϊκούς δικηγορικούς συλλόγους χάρη στην ανά περίπτωση αξιοποίηση του ενός ή του άλλου πτυχίου, τις αυξημένες πιθανότητες επαγγελματικής αποκατάστασης σε όλη την Ευρώπη στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα.

Η συγκεκριμένη πρακτική γίνεται εφικτή χάρη στην αντιστοίχηση των μαθημάτων του 4ου έτους νομικής των δύο Πανεπιστημίων και την αμοιβαία αναγνώριση των βαθμών που κατοχυρώνουν οι φοιτητές, διαδικασία που εδράζεται συνδυαστικά στα προγράμματα Erasmus, τις Πανεπιστημιακές πιστωτικές μονάδες (ECTS) και τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης. Καθώς όμως τα πτυχία ανώτατης εκπαίδευσης δεν μπορούν να αποτελούν προσφορά τύπου ταχυφαγείου (1 +1 δώρο) αναρωτιόμαστε για το πώς το αρμόδιο Υπουργείο αντιμετωπίζει την συγκεκριμένη εξέλιξη που προφανώς ανταποκρίνεται στους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).
Κατόπιν όλων αυτών,
Ερωτάστε:
1. Εκτιμάτε ότι με τις νέες συνθήκες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που διαμορφώνονται στην Ευρώπη και στην χώρα μας είναι δυνατόν να καθιερωθούν τα διπλά και τριπλά πτυχία;
2. Το Υπουργείο Παιδείας του οποίου προΐσταστε είναι ενήμερο για την συγκεκριμένη «προσφορά» και πώς έχει αξιολογήσει και πιστοποιήσει τα εν λόγω πτυχία;
3. Η υιοθέτηση των πιστωτικών μονάδων στο νέο νόμο πλαίσιο για την ανώτατη παιδεία ανοίγει τον δρόμο για τέτοιου τύπου φοιτητική κινητικότητα που θα μπορεί να προσφέρει στους φοιτητές πολλαπλά πτυχία στον ίδιο χρόνο φοίτησης;
4. Η συμπίεση του χρόνου φοίτησης συνδυάζεται με ίδια επαγγελματικά δικαιώματα για όλους τους αποφοίτους;
5. Οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών θα έχουν την δυνατότητα εγγραφής στους ελληνικούς δικηγορικούς συλλόγους και θα έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους των ελληνικών σχολών νομικής;
6. Υπάρχουν όρια στο πόσα πτυχία θα μπορεί κάποιος να αποκτήσει σε 4 χρόνια στο μέλλον;
7. Η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι προπομπός του μέλλοντος που οραματίζεστε για τα ελληνικά πανεπιστήμια με τον νέο νόμο πλαίσιο;      
  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ