Aug1
Ενίσχυση θεμάτων βιωσιμότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
8/1/2011 12:56:00 PM

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Γ.ΔΗΜΑΡΑΣ – Β.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Προς: Υπουργείο Οικονομικών
           Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
Κύριοι Υπουργοί,
Με τη χώρα μας να αντιμετωπίζει την πιο δυσχερή οικονομική συγκυρία της νεότερης ιστορίας της, παρακολουθούμε τη κυβερνητική πολιτική να μην διασφαλίζει το υγιές πλαίσιο, για την επιτάχυνση της επιχειρηματικότητας, εθνικής και τοπικής. Η πορεία των δημοσιονομικών μας μεγεθών επιβεβαίωσε την αδυναμία της πολιτικής που εφαρμόστηκε μέσω του Μνημονίου, να εγγυηθεί ευνοϊκότερες συνθήκες δράσης για τον επιχειρηματικό κόσμο. Η φορολογική αστάθεια, η ασυνέπεια του αναπτυξιακού-επενδυτικού νόμου, οι χρονοβόρες διαδικασίες επιδότησης αποτελούν τους πλέον ανασταλτικούς παράγοντες για την εκκίνηση νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων, από τις νέους και τις νέες της πατρίδας μας. Το χαμηλό επίπεδο απορρόφησης κονδυλίων του ΕΣΠΑ αποδεικνύει την εν λόγω δυσοίωνη κατάσταση και την αναίτια καθυστέρηση της Κυβέρνησης να δημιουργήσει προϋποθέσεις επαγγελματικών «οραμάτων». Είναι ευρύτερα γνωστό ότι, οι συνθήκες της αγοράς επηρεάζονται αξιοσημείωτα από τη ψυχολογία των πολιτών, η οποία με τη σειρά της επηρεάζεται δραματικά από την έλλειψη ρευστότητας, που χαρακτηρίζει σήμερα την ελληνική κοινωνία. Καθημερινά καταγράφονται σημαντικά ποσοστά φυγής ελληνικών κεφαλαίων στο εξωτερικό λόγω της επικρατούσας οικονομικής ανασφάλειας, ενώ ταυτόχρονα ξένα κεφάλαια απωθούνται λόγω απουσίας σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Για να γίνει πράξει λοιπόν, η δήλωση του κ. Πρωθυπουργού για μεταστροφή της κρίσης σε ευκαιρία, και την προώθηση της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα, οφείλεται να παρθούν άμεσα μεταρρυθμιστικά μέτρα, που θα τονώσουν αρχικά τις τοπικές αγορές, θα προσφέρουν ανάσα στους επιχειρηματίες, που βιώνουν το σύγχρονο Γολγοθά τους και θα ωθήσουν τους Έλληνες πολίτες στην υλοποίηση νέων επιχειρηματικών ιδεών.
Κατόπιν όλων αυτών, ερωτάστε:
1. Ποιες είναι οι διαθέσεις της Κυβέρνησης αναφορικά με το ζήτημα των φορολογικών συντελεστών και πώς μπορεί να υλοποιηθούν αποφασιστικές πρωτοβουλίες μείωσής του;
2. Ποιες είναι ενέργειές σας για την επίτευξη ενός σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα ορίζει ο αναπτυξιακός σχεδιασμός και ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας για τον οποίο θα εφαρμοστούν, οι πιθανές αλλαγές που επεξεργάζεστε;
3. Με ποια μέτρα σκοπεύετε να ενισχύσετε εμπράκτως τις παραγωγικές και μεταποιητικές μονάδες, συμβάλλοντας στην εξωστρεφή οικονομική δραστηριότητα για την έξοδο της ελληνικής οικονομίας από τη βαθιά κρίση;
4. Έχοντας υπόψη την αναποτελεσματικότητα του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, πώς σχεδιάζεται να πατάξετε τη φοροδιαφυγή και πώς θα επιτύχετε την καλλιέργεια της φορολογικής συνέπειας των μικρομεσαίων επαγγελματιών;
5. Τι πρωτοβουλίες θα αναλάβετε για την υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων έναντι των μεγάλων βάσει της φορολογίας εισοδήματος και του καθαρού συντελεστή στα κέρδη;
6. Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε το καίριο ζήτημα της αδήλωτης εργασίας, αλλά και πώς κάνετε αντιληπτή τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών, τακτική που ακολουθήθηκε από άλλες χώρες όπως, η Ιρλανδία; 
7. Ποιες είναι οι προτάσεις σας, σε θεσμικό πλαίσιο, για την κατάργηση των μεταχρονολογημένων επιταγών, ώστε να εξομοιωθούμε με το ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο και τη σταδιακή μείωση των ανοιχτών πιστώσεων προς τους προμηθευτές να μην ξεπερνά τον ένα μήνα;
 

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ