Jun10
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Β.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – Γ.ΔΗΜΑΡΑΣ
6/10/2011 11:00:00 PM

 Με πρωτοφανείς «παραλήψεις» προωθείται η δημιουργία του ΧΥΤΑ στο Γραμματικό

Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Κύριοι Υπουργοί,
Στην προσπάθειά σας να παρέχετε την μέγιστη δυνατή διευκόλυνση στους εργολάβους που έχουν αναλάβει την δημιουργία ΧΥΤΑ στο Γραμματικό επιτρέπετε να εκδίδονται αποφάσεις που ελέγχονται τόσο για την νομιμότητά τους όσο και για την συνταγματικότητά τους. Συγκεκριμένα η απόφαση του διορισμένου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία κηρύχθηκε απαλλοτρίωση ακινήτων έκτασης 74,5 στρεμμάτων περίπου για την διάνοιξη οδών πρόσβασης προς τον ΧΥΤΑ στο Γραμματικό «παραλείπει» την έκδοση της απαιτούμενης βεβαίωσης για το μέγεθος της δαπάνης που απαιτείται για την απαλλοτρίωση, τον τρόπο κάλυψής της και τον κωδικό εξόδου από τον κρατικό προϋπολογισμό. Παράλληλα για την έκδοση της σχετικής απόφασης  δεν ζητήθηκε όπως απαιτείται η γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ούτε η γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας για το δασικό κομμάτι που περιλαμβάνεται στην προς απαλλοτρίωση έκταση. Γνωμοδότηση δεν ζητήθηκε επίσης ούτε από τον Δήμο Μαραθώνα ούτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως των Δήμων της Περιφέρειας, παρά το γεγονός ότι το απαιτεί ο νόμος. Τέλος δεν έχουν οριοθετηθεί τα δύο ρέματα που διασχίζουν το χώρο του ΧΥΤΑ και ήδη έχουν αρχίσει οι επιχωματώσεις τους, χωρίς να έχουν εκτιμηθεί οι κίνδυνοι για την κατασκευή και λειτουργία του ΧΥΤΑ λόγω των ρεμάτων. Πέραν βεβαίως των κινδύνων που ελλοχεύουν από αυτές τις επιχωματώσεις δεν τηρείται και η Συνταγματική υποχρέωση του κράτους να διατηρεί τα πάσης φύσεως υδρορέματα στην φυσική τους κατάσταση προς διασφάλιση της λειτουργίας τους ως οικοσυστημάτων, επιτρεπόμενης μόνο της εκτέλεσης των απολύτως αναγκαίων τεχνικών έργων διευθέτησης της κοίτης προς διασφάλιση της ελεύθερης ροής των υδάτων, αποκλειόμενης κάθε αλλοίωσης της φυσικής τους κατάστασης με επίχωση ή κάλυψη της κοίτης τους, ή τεχνική επέμβαση στα σημεία διακλαδώσεως τους. Για όλα τα παραπάνω έχει καταθέσει ήδη προσφυγή ο Δήμος Μαραθώνα και είναι χρέος πλέον της δικαιοσύνης να αποφανθεί. Παρ’ όλα αυτά τα πολιτικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι εξαιρετικά σοβαρά σε σχέση με «τις εκπτώσεις σε περιβαλλοντικά θέματα» που επιτρέπει η κυβέρνηση προκειμένου να εξυπηρετήσει τους αναδόχους ενός έργου που κατά τη γνώμη μας καμία επιστημονική, τεχνολογική και περιβαλλοντική τεκμηρίωση δεν έχει.
Κατόπιν όλων αυτών, ερωτάστε:
• Τι απαντάτε στις σοβαρότατες καταγγελίες που περιέχονται στην προσφυγή του Δήμου Μαραθώνα;
• Πώς δικαιολογείται το γεγονός ότι μια και μόνο απόφαση του διορισμένου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περιέχει τόσες «παραλήψεις» οι περισσότερες εκ των οποίων αφορούν σε θέματα του Περιβάλλοντος και γιατί δεν παρενέβη το ΥΠΕΚΑ ώστε να διασφαλίσει την απαρέγκλιτη τήρηση της προστατευτικής για το περιβάλλον νομοθεσίας;
• Ποια είναι η θέση σας για τις επιχωματώσεις των ρεμάτων και σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την αποκατάστασή τους;
• Ποια είναι η θέση σας για τις δασικές απαλλοτριώσεις που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Γραμματικού για την δημιουργία ΧΥΤΑ και τι απεικονίζουν οι αεροφωτογραφίες του 1945 που χρησιμοποιείτε για να χαρακτηρίσετε τις δασικές εκτάσεις για την θέση Μαύρο Βουνό στο Γραμματικό;

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ