Jun2
Το Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών για το άνοιγμα του επαγγέλματος του Φυσικοθεραπευτή
6/2/2011 11:49:00 AM

 Ερωτώντες βουλευτές Γ.Δημαράς και Β.Οικονόμου
Προς: Υπουργό Οικονομικών - Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Κύριοι Υπουργοί,
Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στελεχών του κινήματός μας στις Σέρρες, συναντηθήκαμε με εκπροσώπους του τοπικού Παραρτήματος του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών όπου και μας έθεσαν σωρεία ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο τους. Είναι γεγονός ότι όταν δόθηκε στην δημοσιότητα από το Υπουργείο Οικονομικών λίστα με 136 επαγγέλματα που θα ανοίξουν, από 2 Ιουλίου, όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται και το άνοιγμα του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή. Προφανώς στην προσπάθειά σας να ικανοποιήσετε την τρόικα και τους όρους που συμφωνήσατε στο Μνημόνιο, αγνοήσατε το γεγονός ότι το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή ανήκει στα αναγνωρισμένα επαγγέλματα Υγείας και γι’ αυτό το λόγο δεν εφαρμόζεται ΦΠΑ στις φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες και επίσης εξαιρείται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 123/2006 (παράγραφος 22). Δεν είναι επίσης κατανοητό το είδος των περιορισμών που αίρονται με το άνοιγμα του συγκεκριμένου επαγγέλματος αφού για το Εργαστήριο φυσικοθεραπείας (Την επαγγελματική στέγη του Φυσικοθεραπευτή) δεν υπάρχει κανένας περιορισμός του τύπου:
- αριθμός προσώπων για την πρόσβαση στο επάγγελμα
- χορήγηση άδειας ύστερα από εκτίμηση πραγματικής ύπαρξης ανάγκης
- γεωγραφικά όρια της άσκησης του επαγγέλματος
- ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των ασκούντων το επάγγελμα
- επιβολή ή απαγόρευση της διάθεσης αγαθών
- υποχρέωση στον ασκούντα να προσφέρει μαζί με την δική του υπηρεσία και άλλες συγκεκριμένες υπηρεσίες.
Ο μόνος περιορισμός που υπάρχει συνίσταται στην απαγόρευση δημιουργίας περισσοτέρων της μιας εγκαταστάσεων από το ίδιο πρόσωπο γιατί το επάγγελμα το ασκεί το φυσικό πρόσωπο που κατέχει πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος, συμβάλλεται με ασφαλιστικά ταμεία τα οποία απαιτούν οι υπηρεσίες να προσφέρονται από το φυσικό πρόσωπο αποκλειόμενης της χρησιμοποίησης φυσικού προσώπου χωρίς προσόντα, για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και ως εκ τούτου δεν μπορούσε το ίδιο φυσικό πρόσωπο να προσφέρει συνεχόμενες υπηρεσίες (Σαν τις φυσικοθεραπευτικές πράξεις, που για να ολοκληρωθεί ένα σχήμα απαιτούνται 10-15 συνεδρίες) σε 2 ή 3 διαφορετικά μέρη.
Υπάρχει περιορισμός στη σύσταση εταιρικού σχήματος με ορισμένη μορφή καθώς και περιορισμός της συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο εάν ο εταίρος δεν έχει επαγγελματική ιδιότητα γιατί:
1) Για την έκδοση άδειας Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας ισχύει το Π.Δ 29/1987 το οποίο απαγορεύει εταιρική σύσταση πλην αυτής μεταξύ Φυσικοθεραπευτών και απαγορεύει την συστέγαση με άλλα επαγγέλματα Υγείας (π.χ Γιατρούς), αυτό προβλέπεται για το σύνολο σχεδόν των επαγγελμάτων Υγείας , γι΄αυτό και τα επαγγέλματα Υγείας εξαιρούνται της οδηγίας 123/2006.
Αυτό γίνεται για να περιορίζει τα φαινόμενα της κατευθυνόμενης συνταγογράφησης και της προκλητής ζήτησης στο χώρο της υγείας με τελικό στόχο την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ. Θυμίζουμε ότι ο φυσικοθεραπευτής  αμείβεται με παραπεμπτικά που συνταγογραφούνται από τους Γιατρούς.
2) Περιορίζει τα φαινόμενα της αντιποίησης των επαγγελμάτων υγείας και απαγορεύει με αυτό τον τρόπο την διείσδυση στο χώρο επιτήδειων μόνο και μόνο επειδή διαθέτουν κάποιο κεφάλαιο, κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο την διαφύλαξη του κώδικα δεοντολογίας άσκησης του κάθε επαγγέλματος ο οποίος είναι σήμερα στην ευθύνη του Επιστήμονα Υγείας με γνώμονα μόνο το όφελος του ασθενή.
Απ΄ όλα τα παραπάνω φαίνονται οι λόγοι για τους οποίους το συγκεκριμένο επάγγελμα υγείας εξαιρείται από την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 123/2006, εκτός αυτού οι ελάχιστοι περιορισμοί που υπάρχουν για το επάγγελμα του Φυσικοθεραπευτή αποκλειστικό σκοπό έχουν της προστασία της Δημόσιας υγείας (Δημόσιο συμφέρον).
Επειδή πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν θα έχει κανένα όφελος για την οικονομία, το αντίθετο μάλιστα μέσω της κατασπατάλησης των πόρων των ταμείων,
Κατόπιν όλων αυτών, ερωτάστε:
1. Σε ποιους ακριβώς περιορισμούς αναφέρεστε όταν ισχυρίζεστε ότι ανοίγετε το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή;
2. Πώς σκοπεύετε να διασφαλίσετε το συμφέρον του δημοσίου εάν καταργήσετε τις προστατευτικές διατάξεις που ισχύουν σήμερα για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος;
3. Πώς σκοπεύετε να διαφυλάξετε την περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων από την αύξηση των παραστατικών που θα παραπέμπονται από τους ιατρούς για φυσικοθεραπεία από τα μεγάλα ιατρικά κέντρα που θα σπεύσουν να υιοθετήσουν και υπηρεσίες φυσικοθεραπείας;

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ