Feb17
Ο Β. Οικονόμου για την τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην Κάντζα Παλλήνης
2/17/2010 9:22:00 AM

 Σε απάντηση της ερώτησης (Αριθμ. Πρωτ. 2332/10-12-09) αναφορικά με την τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην Κάντζα Παλλήνης, ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ Δ. Ρέππας, μας απάντησε ότι σύμφωνα με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο αρμόδια για την έκδοση, τροποποίηση, ανάκληση των αδειών κεραιών στην ξηρά, επιβολή προστίμων, καθώς και για τον έλεγχο ραδιοεκπομπών, είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία ως Ρυθμιστική Αρχή στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τηρεί το αρχείο των αδειοδοτημένων κατασκευών κεραιών. Επίσης αρμόδια για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία κεραιών εγκαταστημένων στην ξηρά είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε., η οποία και διενεργεί τους σχετικούς ελέγχους που αφορούν τα τιθέμενα από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία όρια ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Για την κατεδάφιση παράνομων κατασκευών κεραιών και την επιβολή προστίμων αρμόδιες είναι οι κατά τόπον Πολεοδομικές Υπηρεσίες. Τέλος μας ενημερώνει ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση προηγείται της άδειας εγκατάστασης κατασκευών κεραιών από την Ε.Ε.Ε.Τ. Η περιβαλλοντική μελέτη κατατίθεται στην οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας, η οποία είναι αποκλειστικώς αρμόδια για θέματα περιβαλλοντικών όρων. Κατόπιν μάλιστα εντολής του Υπουργού η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου επεξεργάζεται την βελτίωση του υφισταμένου θεσμικού πλαισίου ώστε να βελτιωθεί το σύστημα αδειοδότησης των κεραιών, να αντιμετωπιστούν τα υφιστάμενα προβλήματα και να διασφαλιστούν οι πολίτες και οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
Από την πλευρά του ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ Α. Μωραΐτης, μας απάντησε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση της Διεύθυνσης Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβων το Ευρωπαϊκό σύστημα κινητής τηλεφωνίας GSM χρειάζεται ένα δίκτυο σταθμών εντός του οικιστικού ιστού για την εξασφάλιση αξιόπιστης επικοινωνίας χωρίς παρεμβολές. Για το λόγο αυτό επιτρέπεται η εγκατάσταση κεραιών σε δώματα και εντός κτιρίων. Τα όρια έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ορίζονται με σχετικό νόμο του ελληνικού κράτους σε όρια κατά πολύ μειωμένα σε σχέση με τα επιτρεπόμενα όρια ασφαλείας που προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον γενικό πληθυσμό και σε ακόμα μικρότερα όρια όταν αυτή εγκαθίσταται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, νοσοκομεία και γηροκομεία.
Μας ενημερώνει  τέλος ότι εάν η κεραία έχει τοποθετηθεί πριν τις 03.02.3006 έχει δοθεί η δυνατότητα περιβαλλοντικής αξιολόγησής της, και, εφόσον χορηγηθεί η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησής της. Η προθεσμία υποβολής της Περιβαλλοντικής Μελέτης λήγει στις 31.3.2010. Σε περίπτωση που η κεραία έχει τοποθετηθεί μετά τις 03.06.2006 χωρίς έγκριση περιβαλλοντικών όρων, αρμόδια για την επιβολή ποινών είναι η Ν.Α. Ανατολικής Αττικής και η Πολεοδομική Υπηρεσία. Είναι προφανές από την ανάλυση της νομοθεσίας από τα δύο Υπουργεία ότι το ζήτημα της τοποθέτησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας είναι νομικά τουλάχιστον δαιδαλώδες και οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις αρμοδιότητές τους.
Επίσης αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά η προχειρότητα με την οποία η προηγούμενη κυβέρνηση της ΝΔ αντιμετώπιζε τα ζητήματα δημόσιας υγείας, ποιότητας ζωής και περιβάλλοντος αφού θεωρούμε αδιανόητο το γεγονός ότι προκειμένου να ελεγχθούν περιβαλλοντικά οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας που είχαν τοποθετηθεί πριν από το Φεβρουάριο του 2006 έδωσε διορία υποβολής περιβαλλοντικής μελέτης (!!!) πλέον των τεσσάρων ετών ως το τέλος Μαρτίου του 2010. Σε κάθε περίπτωση και με την ισχύουσα νομοθεσία η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής έχει ευθύνη να ελέγξει την ευστάθεια των καταγγελιών των κατοίκων της περιοχής και να προβεί στην απομάκρυνση της συγκεκριμένης κεραίας εάν διαπιστωθεί ότι η τοποθέτησή της είναι παράνομη και δεν διασφαλίζει τους πολίτες και δη τα μικρά παιδιά που μαθητεύουν στο παρακείμενο νηπιαγωγείο.
Ο Βουλευτής Βασίλης Οικονόμου δηλώνει ότι θα έρθει και ο ίδιος σε επικοινωνία με την Νομαρχία Ανατολικής Αττικής προκειμένου να ενημερωθεί για τις ενέργειές της και την εξέλιξη του ζητήματος και ότι θα επανέλθει στην Βουλή προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα επισπευτούν οι όλες διαδικασίες ελέγχου των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των κεραιών σε όλη την Επικράτεια και ότι θα επιδιώξει να κατεδαφιστούν όσες λειτουργούν παράνομα ή εκτός των ορίων ασφαλείας που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία.
 

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ