May12
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Γ.ΔΗΜΑΡΑΣ – Β.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
5/12/2011 9:15:00 PM

 «Αδικίες προκαλεί η θέσπιση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως κριτήριο για την πρόσληψη των εποχικών πυροφυλάκων και δασοπυροσβεστών ως πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης»

Προς: Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Κύριε Υπουργέ,
Με το νόμο 3928/31.03.2011 παρέχεται η δυνατότητα σε εποχικούς πυροσβέστες να προσληφθούν ως «πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης», δίνοντας επιτέλους λύση σε ένα σημαντικό ζήτημα τόσο για την στελέχωση του Πυροσβεστικού Σώματος, όσο και στην επαγγελματική ασφάλεια των εποχιακώς απασχολούμενων συμπολιτών μας που δίνουν κάθε χρόνο μάχες με τις πυρκαγιές χωρίς την απαραίτητη συμπαράσταση της πολιτείας, όπως πολλές φορές έχουμε αναφέρει και μέσω του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Αρ. Πρωτ. 743/13.05.04, 9534/06.04.05 και 3703/28.08.08). Με την ρύθμιση που κάνατε προβλέπεται ότι «οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης» «καταλαμβάνουν επί θητεία οργανικές θέσεις», προσλαμβανόμενοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται…» (αρθρο 15 παρ. 2). Ως τέτοιοι, μπορούν να προσλαμβάνονται και «Έλληνες πολίτες με … μόρια»,  «εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους και κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης…» «α) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως 2010 και β) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή σε μια από τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως 2010 και επιπλέον την ίδια ιδιότητα σε πέντε αντιπυρικές περιόδους κατά τα έτη 2000 έως 2007. Το ανώτατο όριο ηλικίας των ως άνω εποχικών πυροσβεστών αυξάνεται μέχρι το 56ο έτος, εφόσον για κάθε δύο επιπλέον έτη ηλικίας έχουν εργαστεί σε μια αντιπυρική περίοδο, πέραν των προαναφερόμενων» (άρθρο 15 παρ.3)
Είναι γνωστό, ότι στη δασοπυρόσβεση (πυροφύλακες και δασοπυροσβέστες) απασχολούνται επί πολλές συνεχείς αντιπυρικές περιόδους νέοι άνθρωποι που γεννήθηκαν και ζουν σε χωριά κοντά σε δάση, τα οποία και αποτελούν το «δεύτερο σπίτι» τους. Έχοντας απασχοληθεί επί πολλές συνεχείς αντιπυρικές περιόδους μέχρι και το έτος 2010, ώστε να πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, έχουν αποκτήσει τεράστια εμπειρία και έχουν προσφέρει τα μέγιστα στην δασοπυρόσβεση. Ορισμένοι από αυτούς όμως δεν πληρούν το κριτήριο της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (πχ όσοι γεννήθηκαν το 1964 και μέχρι 1969) καθώς με την αύξηση των ετών από 6ετή σε 9ετή της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης το 1975 και στις δεδομένες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που έγινε αυτή η αλλαγή, δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν το συγκεκριμένο «προσόν» έχοντας όμως ολοκληρώσει το στάδιο της 6ετούς εκπαίδευσης. Δημιουργείται λοιπόν το παράδοξο, άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας (γεννηθέντες πριν το 1963) να έχουν αποκτήσει απολυτήριο ΥΕ και να πληρούν όλα τα κριτήρια του νόμου 3938/31-03-2011 και άνθρωποι νεότεροι και πιθανώς και ικανότεροι λόγω ηλικίας, να μην πληρούν όλα τα κριτήρια που ορίζει ο νόμος. Καθώς πρόκειται για ειδική περίπτωση που οφείλεται στις συνθήκες που επικρατούσαν στην Ελλάδα στα χρόνια της δικτατορίας και στην έναρξη της μεταπολίτευσης, με δεδομένο μάλιστα ότι ειδικά στα χωριά των τελών του 1970 οι συνθήκες ήταν τέτοιες που απαιτούσαν τα παιδιά να εντάσσονται στο εργατικό δυναμικό με την ολοκλήρωση του δημοτικού σχολείου (τις περισσότερες φορές και νωρίτερα) και καθώς πρόκειται για το Σώμα των Πυροσβεστών όπου πολλές φορές είναι πολυτιμότερη η εμπειρία από τα εκπαιδευτικά προσόντα και τέλος διότι η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά λίγους αλλά πολύτιμους για την προστασία των δασών μας Έλληνες πολίτες, πιστεύουμε ότι μπορεί το Υπουργείο να προβεί σε ειδική ρύθμιση παραβλέποντας το κριτήριο της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για ανθρώπους που γεννήθηκαν από το 1963 και μέχρι ενδεχομένως το 1970.
Κατόπιν όλων αυτών, ερωτάστε:
• Προτίθεστε να προβείτε σε σχετική ρύθμιση για τους εποχικούς δασοπυροσβέστες που γεννήθηκαν μεταξύ των ετών  1963 – 1975, ώστε να μπορούν να προσληφθούν ως πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, χωρίς την προϋπόθεση κατοχής απολυτήριου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης;
• Μέχρι να εξετάσετε την συγκεκριμένη ιδιάζουσα περίπτωση προτίθεστε να δώσετε το δικαίωμα στην πιο πάνω μικρή αριθμητικά κατηγορία, ώστε να απασχοληθούν ως συμβασιούχοι κατά την αντιπυρική περίοδο 2011 ώστε να μην προκύψουν κενά στην δασοπροστασία την φετινή χρονιά;

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ