May6
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Γ.ΔΗΜΑΡΑΣ – Β.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
5/6/2011 10:54:00 AM

 Η κυβέρνηση επιμένει να εξετάζει την κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των ΑE & ΕΠΕ στον τύπο, παρά την κατακραυγή και το γεγονός ότι θα οδηγήσει στον οικονομικό θάνατο πολλές οικονομικές και τοπικές εφημερίδες

Σε απάντηση της ερώτησης (Αρ. Πρωτ. 14156/31-03-11) που κατατέθηκε από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές, Βασίλη Οικονόμου και Γιάννη Δημαρά, αναφορικά με το ότι η κυβέρνηση εξετάζει την κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των ΑΕ και ΕΠΕ στον τύπο, ο Υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ Ντίνος Ρόβλιας,  μας απάντησε ότι «η κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των ΑΕ και ΕΠΕ στον τύπο καθώς και ανάλογες προτάσεις που έχουν υποβληθεί στην ΓΓ Εμπορίου μέχρι σήμερα σχετικές με το ίδιο θέμα αξιολογούνται. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι την περίοδο 4/2008-4/2009 διατυπώθηκε σχετική πρόταση Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ρύθμιση του θέματος σε κοινοτικό επίπεδο με θέσπιση κοινοτικού κανόνα ο οποίος θα επέβαλε ως μέσο δημοσιότητας των σχετικών πληροφοριών την ανάρτηση σε κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα, επιβάλλοντας ένα μοναδικό τέλος δημοσίευσης. Η υιοθέτηση της εν λόγω πρότασης θα είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορούν πλέον τα κράτη – μέλη να επιβάλλουν την υποχρέωση έντυπης δημοσίευσης των σχετικών πληροφοριών και συνακόλουθα να απαλλαγούν οι επιχειρήσεις από την σχετική οικονομική επιβάρυνση. Ωστόσο η σχετική πρόταση προσέκρουσε στις αντιρρήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις σχετικές αντιρρήσεις ασπάστηκε ομάδα κρατών – μελών μεταξύ των οποίων και η χώρα μας (Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Βέλγιο, Κύπρος, Βουλγαρία και Ρουμανία). Η εν λόγω ομάδα κρατών σχημάτισε αναστέλλουσα μειοψηφία και τελικώς, παρά τις προσπάθειες συμβιβασμού εκ μέρους της Προεδρίας, η πρόταση εγκαταλείφθηκε».
Η απάντηση του Υπουργείου δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί άστοχη και παράλογη, ειδικά μάλιστα από την στιγμή που ο Υφυπουργός επιλέγει να αναφερθεί και στο ιστορικό της όλης προσπάθειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κυβέρνηση, ειδικά μάλιστα από την στιγμή που η Ελλάδα, ορθώς κατά τη γνώμη μας, ανήκε στην ομάδα των κρατών - μελών που αντέδρασαν σε μια καταστροφική για τον τύπο, τους εργαζόμενους σε αυτόν και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται γύρω από αυτόν, δεν θα έπρεπε καν να συζητάει μια τέτοια ή ανάλογες προτάσεις. Επίσης δεν δίνονται απαντήσεις στους λόγους που ωθούν την κυβέρνηση στο να εξετάζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, στο ότι μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλέσει μια τρομερή απώλεια θέσεων εργασίας στον ήδη δοκιμαζόμενο χώρο του τύπου, στο ότι θα οδηγήσει στον οικονομικό θάνατο όλες τις περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες που κυκλοφορούν στην Ελληνική Επικράτεια χωρίς μάλιστα να ενισχυθεί ούτε κατ’ ελάχιστο η επιδιωκόμενη ανάπτυξη ούτε βέβαια δίνονται απαντήσεις στο γεγονός ότι μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει σε μεγάλη απώλεια δημοσίων εσόδων. Όπως και να έχει πάντως το σημαντικό στην υπόθεση αυτή ότι η κυβέρνηση υπαναχώρησε τουλάχιστον για την φετινή χρονιά, στην απόπειρά της να αλλάξει το καθεστώς δημοσιοποίησης των ισολογισμών μπροστά στην αντίθεση των δύο Βουλευτών και των Ενώσεων Τύπου. 
Ως Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών, θεωρούμε απαράδεκτη ακόμα και την εξέταση της πιθανότητας κατάργησης της υποχρέωσης δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων των ΑΕ και ΕΠΕ στον τύπο, ειδικά μάλιστα από την στιγμή που όχι μόνο δεν υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση από την ΕΕ αλλά αντίθετα υπάρχει και άρνηση της ΕΕ να αποφασίσει την σύνταξη μιας ανάλογης Οδηγίας, αφού είναι σαφές σε όλους όσους έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση ότι η διαφάνεια στα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων και η κατάλληλη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων διασφαλίζεται μόνο από την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων στον τύπο. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη του όλου ζητήματος και θα πιέσουμε με όλες μας τις δυνάμεις προκειμένου να αποτρέψουμε την αρνητική αυτή εξέλιξη.

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ