May3
Η κυβέρνηση επιμένει να δημιουργήσει αγκυροβόλιο στην Πάχη Μεγάρων χωρίς να ρωτά καν το ΥΠΕΚΑ
5/3/2011 10:29:00 AM

 Β.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σε απάντηση της ερώτησης (Αρ. Πρωτ. 13288/17-03-11) που κατατέθηκε από τον Ανεξάρτητο Βουλευτή Αττικής, Βασίλη Οικονόμου, αναφορικά με τον καθορισμό αγκυροβολίων στην θαλάσσια περιοχή της Πάχης Μεγάρων, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ Χρήστος Παπουτσής, μας απάντησε ότι «στην περιοχή της Πάχης Μεγάρων και στη νήσο Ρεβυθούσα λειτουργούν εγκατάσταση διακίνησης πετρελαιοειδών και εγκατάσταση διακίνησης φυσικού αερίου, αντίστοιχα. Μέχρι σήμερα τα πλοία που πρόκειται να διενεργήσουν εργασίες φορτοεκφόρτωσης στις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις, δεν δύνανται να αγκυροβολούν νόμιμα για μικρό χρονικό διάστημα έως ότου εκτελέσουν την απαιτούμενη εμπορική πράξη. Κατόπιν τούτου η αρμόδια Υπηρεσία του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – ελληνικής Ακτοφυλακής επεξεργάζεται σχέδιο Ειδικού Κανονισμού Λιμένα. Στο εν θέματι Σχέδιο προτείνεται να οριοθετηθεί μικρής έκτασης αγκυροβόλιο στην περιοχή του κόλπου Μεγάρων, με σκοπό τα πλοία που πρόκειται να διενεργήσουν εμπορικές πράξεις στις εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου, αλλά και αυτά που διέρχονται το δίαυλο Σαλαμίνας για να ξεφορτώσουν μέρος του φορτίου τους να αγκυροβολούν νόμιμα και με ασφάλεια. Στον εν λόγω Ειδικό Κανονισμό Λιμένα θα προβλεφθούν διατάξεις με τις οποίες θα διασφαλίζεται η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η απαγόρευση διενέργειας εργασιών επισκευής και συντήρησης στα αγκυροβολημένα πλοία, καθώς και κάθε άλλο απαιτούμενο μέτρο για την ασφαλή αγκυροβολία στο συγκεκριμένο θαλάσσιο χώρο». Ο Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, κ Ιωάννης Διαμαντίδης, μας απάντησε ότι «σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ, ο θαλάσσιος χώρος που καθορίζεται ως αγκυροβόλιο Πάχης Μεγάρων είναι εκτός των ορίων δικαιοδοσίας και αρμοδιότητάς του. Συνεπώς αρμόδια να απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία». Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ Νίκος Σηφουνάκης, μας απάντησε ότι «στις καθ’ ύλιν αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ δεν έχει υποβληθεί αίτημα σχετικό με την εγκατάσταση αγκυροβολίου στην Πάχη Μεγάρων. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της μελέτης τροποποίησης του ΓΠΣ του Δήμου Μεγάρων που είναι σε εξέλιξη θα προβλεφθούν μέτρα για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής».
Η προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση ένα τόσο σημαντικό θέμα για την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής, την δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος είναι ενδεικτική του πως αντιλαμβάνονται τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Θεωρούμε αδιανόητο κατ’ αρχήν για ένα θέμα θαλάσσιας πολιτικής το αρμόδιο Υπουργείο να δηλώνει αναρμόδιο διότι η περιοχή δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας. Προφανώς ο κ Υπουργός θεωρεί το Υπουργείο του Γραφείο Τύπου των Οργανισμών Λιμένων. Επίσης θεωρούμε αδιανόητο για ένα θέμα που άπτεται της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος να μην έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και οι όποιες προστατευτικές για το Περιβάλλον διατάξεις να ανατίθενται στις υπηρεσίες του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος! Επίσης θεωρούμε αδιανόητο το γεγονός ότι ενώ το Υπουργείο Περιβάλλοντος ενημερώνεται έστω και δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα να μην παρεμβαίνει και να αναμένει τη μελέτη τροποποίησης του ΓΠΣ του Δήμου Μεγάρων όπου θα προβλέπονται μέτρα για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, μελέτη η οποία είναι σε εξέλιξη και η οποία προφανώς δεν θα περιλαμβάνει δράσεις για το αγκυροβόλιο στην Πάχη Μεγάρων αφού αυτό ακόμα δεν υφίσταται. Τέλος είναι τουλάχιστον απαράδεκτο μια τόσο σημαντική παρέμβαση στην περιοχή της Πάχης Μεγάρων να σχεδιάζεται μόνο από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το οποίο εκ των αρμοδιοτήτων του μπορεί μόνο να εισηγηθεί τους τρόπους που θα διασφαλίζουν την ασφαλή αγκυροβολία και διέλευση των πλοίων.
Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου, εκφράζει την απογοήτευσή του για την εξέλιξη αυτή και κυρίως για το γεγονός ότι για μια ακόμη φορά οι κάτοικοι των Μεγάρων και ευρύτερα της Δυτικής Αττικής, αντιμετωπίζονται ως πολίτες Β’ κατηγορίας μαθαίνοντας τα νέα που τους αφορούν, τελευταίοι. Από τις προεκλογικές δεσμεύσεις για Πράσινη Ανάπτυξη, για προστασία του περιβάλλοντος και για απορρύπανση της Δυτικής Αττικής η κυβέρνηση πέρασε στην εύκολη υιοθέτηση αιτημάτων του επιχειρηματικού κόσμου χωρίς καμία πρόβλεψη για την τήρηση τουλάχιστον των όρων αειφόρου ανάπτυξης. Για μια ακόμη φορά η αρνητική αυτή εξέλιξη για την περιοχή των Μεγάρων θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων αφού η κυβέρνηση φαίνεται αποφασισμένη να υποβαθμίσει ένα από τα πιο σημαντικά σημεία του παραλιακού μετώπου του Δήμου Μεγάρων.
Ο Βασίλης Οικονόμου δηλώνει ότι θα επανέλθει στο συγκεκριμένο ζήτημα και θα κάνει ότι μπορεί προκειμένου να ανατρέψει την καταστροφική για το περιβάλλον και την περιοχή αυτή εξέλιξη.   
 

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ