Apr28
Διορισμός των επιτυχόντων της προκήρυξης του 8Κ/2008 του ΑΣΕΠ για το ΙΚΑ/ΕΤΑΜ
4/28/2011 2:13:00 PM

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Γ.ΔΗΜΑΡΑΣ – Β.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Προς: Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
Με αφορμή τη σημερινή εικόνα που παρουσιάζουν οι διαγωνισμοί που πραγματοποιεί το ΑΣΕΠ και το καθεστώς υπό το οποίο διεξάγονται οι τελικοί διορισμοί, αναγνωρίζουμε τη δυσάρεστη θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι διοριστέοι. Πιο συγκεκριμένα και σε συνέχεια προηγούμενης ερώτησής μας (Αρ. Πρωτ. 14118/31.03.2011), είμαστε υποχρεωμένοι να καταγγέλλουμε διαδικασίες που δεν ακολουθούν τη νόμιμη οδό, όπως συνέβη στην περίπτωση των επιτυχόντων της 8Κ/2008, για το ΙΚΑ/ΕΤΑΜ. Ειδικότερα, μετά τη διετή ταλαιπωρία που υπέστησαν οι επιτυχόντες του διαγωνισμού και την εκτέλεση διορισμού μόνον της κατηγορίας ΤΕ, (εξαιρώντας τις κατηγορίες ΔΕ & ΠΕ), σύμφωνα με το Ν.3833/2010 που ψήφισε η κυβέρνηση με τη γνωστή αναλογία 1:5 (1 πρόσληψη κάθε 5 αποχωρήσεις) παρατηρήθηκε το εξής παράδοξο. Αιφνιδίως την 17/12/2010, ψηφίστηκε νομοθετική ρύθμιση στον παραπάνω Νόμο με αρ.12 (ΦΕΚ 212/17-12-2010), που ισχύει για όλους του Έλληνες, εξαιρώντας τους επιτυχόντες της μεταγενέστερης προκήρυξης 9Κ/2008, οι οποίοι προορίζονταν για την Αγροτική Τράπεζα (ΑΤΕ Bank) και διορίζοντας τους στο ΙΚΑ άμεσα. Τα συγκεκριμένα προσυπογράφει το μήνυμα του Διοικητή του ΙΚΑ κ. Ρ. Σπυρόπουλου (23/12/2010), όπως και η υπ.αρ.πρωτ.Ρ00/820-20/12/2010 ανακοίνωση του ΙΚΑ, σύμφωνα με τα οποία οι διορισθέντες στην ΑΤΕ Bank προσλαμβάνονται από το ΙΚΑ/ΕΤΑΜ. Γίνεται σαφές, πως το ζήτημα ανήκει στο χώρο άσκησης της κυβερνητικής πολιτικής, αν και εφόσον η Ανεξάρτητη Αρχή διατελεί την αρμοδιότητά της κατά την αξιοκρατική επιλογή των διοριστέων. Επιπρόσθετα, επισημαίνεται η υπόσχεση του Υπ. Εσωτερικών κ. Γ. Ραγκούση, για απορρόφηση όλων των επιτυχόντων των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, με στόχο την επαρκή στελέχωση των φορέων του δημοσίου τομέα και οριστικό σκοπό την παραγωγή αποτελεσματικού έργου υπέρ των πολιτών της χώρας. Χρέος της πολιτείας είναι η τήρηση και η εφαρμογή των κανόνων, που δημιουργούνται για να διασφαλίζουν την αντικειμενική αντιμετώπιση των πολιτών και η εξασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης, της δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας. Η παρούσα ερώτηση εναρμονίζεται πλήρως με της υπ.αρ.πρωτ.4048-8/3/2011 απάντησης του ΑΣΕΠ, η οποία κάνει λόγο για τη δυνατότητα πολιτικής ρυθμιστικής λύσης από τα συναρμόδια Υπουργεία και τη Βουλή για την αποκατάσταση της τάξης, της ισονομίας και του κύρους της Ανεξάρτητης Αρχής.
Κατόπιν όλων των παραπάνω, ερωτάστε:
• Πως είναι δυνατόν, επιτυχόντες και επιλαχόντες από διαγωνισμό τράπεζας δηλαδή άλλης ανώνυμης εταιρείας ιδιωτικού δικαίου να διορίζονται στο δημόσιο τομέα;
• Πώς είναι δυνατόν, να τοποθετούνται στις θέσεις που προκηρύχθηκαν, επιτυχόντες άλλης προκήρυξης που τα μόριά τους δεν αντιστοιχούν και δεν εναρμονίζονται με τις διατάξεις της προκήρυξης 8Κ/2008;
• Σκοπεύετε να συμπεριλάβετε και τους επιτυχόντες της προκήρυξης 8Κ/2008 του ΑΣΕΠ στις ευνοϊκές ρυθμίσεις που ορίσατε για τους επιτυχόντες της 9Κ/2008 και να τους απορροφήσετε και αυτούς στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ έως 31-12-2011 παρακάμπτοντας τον λόγο 1 πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις;
• Για ποιο λόγο δεν συμπεριλάβατε εξ' αρχής και τους επιτυχόντες της 8Κ/2008 στις ευνοϊκές σας ρυθμίσεις αφού είναι άνθρωποι που επέτυχαν στον διαγωνισμό ακριβώς για τις ανάγκες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και δημιουργείτε κατ' αυτόν τον τρόπο συνθήκες σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ μελλοντικών εργαζομένων;
• Πώς σκοπεύετε να επιταχύνετε τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ ώστε οι επιτυχόντες στους διαγωνισμούς του να μην υποχρεώνονται σε μακροχρόνια ανεργία ή ευκαιριακή απασχόληση;

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ