Mar31
Ο Β. Οικονόμου για την παραμονή υπαλλήλων του Δημοσίου πέραν της 35ετίας
3/31/2011 3:01:00 PM

 • Που στερεί την δυνατότητα πρόσληψης νέων επιστημόνων καλύτερα καταρτισμένων και με περισσότερα προσόντα, ικανών να εξυγιάνουν και να κάνουν πιο παραγωγικό το κράτος

Προς: Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Κύριε Υπουργέ,
Η πολιτική της κυβέρνησης σε σχέση με τους διορισμούς στο δημόσιο ακολουθεί τον κανόνα μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων σε ότι αφορά τις προσλήψεις και του προσωπικού που θα μεταταχθεί σε υπηρεσίες του δημοσίου από τον ΟΣΕ, τις αστικές συγκοινωνίες και όποια άλλη ΔΕΚΟ αποφασίσετε στο μέλλον ότι θα εξυγιάνετε. Ισχυρίζεστε ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο θα επέλθει εξυγίανση στον δημόσιο τομέα και ότι αυτός θα γίνει πιο παραγωγικός δεδομένου ότι οι νεοεισερχόμενοι είναι γνώστες νέων τεχνολογιών, οι νεότεροι είναι πιο παραγωγικοί και θα επιτευχθεί η αντιμετώπιση του υδροκεφαλισμού του κράτους καθώς θα μπορούν οι υπηρεσίες να λειτουργούν καλύτερα, να εξυπηρετούν καλύτερα και να παράγουν περισσότερο με λιγότερο προσωπικό.
Στον τελευταίο όμως συνταξιοδοτικό νόμο παρέχεται το δικαίωμα σε όσους έχουν συμπληρώσει την 35ετία, με αίτηση τους, χωρίς συμμετοχή του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, να μπορούν να παραμείνουν στην Υπηρεσία τους για χρονικό διάστημα που μπορεί να φθάσει και τα τρία χρόνια. Όπως πληροφορούμαστε την δυνατότητα αυτή του νόμου έσπευσαν να εκμεταλλευτούν υπάλληλοι πολλών Υπουργείων για τους οποίους εκδόθηκαν ήδη σχετικές αποφάσεις σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις χωρίς να ορίζεται το χρονικό όριο της περαιτέρω παραμονής τους. Οι υπάλληλοι αυτοί έχουν επίσης το δικαίωμα να υποβάλλουν αιτήσεις για διεκδίκηση θέσης διοίκησης ή να διατηρούν τις θέσεις διοίκησης που ήδη κατέχουν. Το γεγονός αυτό στερεί ή καθυστερεί από τους νεότερους υπαλλήλους την δυνατότητα εξέλιξης στην δημοσιοϋπαλληλική ιεραρχία, μειώνει ακόμα περισσότερο τον αριθμό των νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων σε μια στιγμή που η ανεργία στην χώρα μας αυξάνεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και στερεί κατά τη γνώμη μας το ελληνικό δημόσιο από νέους επιστήμονες που θα μπορούσαν να αλλάξουν πολλά από τα κακώς κείμενα του κρατικού μηχανισμού. Η άνευ κριτηρίων αποδοχή κάθε αιτήματος παραμονής στην υπηρεσία δεν είναι μάλιστα βέβαιο ότι υπηρετεί και το δημόσιο συμφέρον καθώς δεν γίνεται καμία αξιολόγηση των αιτούντων και των προσόντων τους, δεν τίθενται κριτήρια για τις πραγματικές ανάγκες της εκάστοτε υπηρεσίας και κωλυσιεργεί η ανανέωση του στελεχιακού δυναμικού του κρατικού μηχανισμού. Πληροφορούμαστε μάλιστα ότι πολλοί από αυτούς που έχουν υποβάλλει αίτηση παραμονής ως προσόν έχουν την φιλική τους τοποθέτηση ως προς την κυβέρνηση, την συνδικαλιστική τους υποστήριξη στην κυβέρνηση και την θητεία τους ως σύμβουλοι σε γραφεία Υπουργών και Γραμματέων της κυβέρνησης, γεγονός που προκαλεί και άλλα ερωτήματα σχετικά με το έργο που επιτελούν παραμένοντας στην Υπηρεσία τους.
Κατόπιν όλων αυτών, ερωτάστε:
• Πιστεύετε πραγματικά ότι η παραμονή στην Υπηρεσία υπαλλήλων σε ηλικία συνταξιοδότησης και με ξεπερασμένες πολλές φορές επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις που σε πολλές περιπτώσεις έχουν και άγνοια νέων τεχνολογιών συμβάλλει στη αύξηση της παραγωγικότητας στο Δημόσιο;
• Για ποιους λόγους καθυστερείτε την στελεχιακή ανανέωση του κράτους διατηρώντας και σε επιτελικές θέσεις ανθρώπους που πέραν των κομματικών ενσήμων δεν διαθέτουν τα απαραίτητα σήμερα προσόντα ώστε να ανταπεξέλθουν στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του βαλλόμενου κρατικού μηχανισμού;
• Γιατί δεν έχει προβλεφθεί διαδικασία εξέτασης της κάθε αίτησης από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια ή άλλο αξιόπιστο μηχανισμό ώστε να αξιολογείται ο αιτών και να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές ανάγκες της κάθε υπηρεσίας και το πώς αυτές εξυπηρετούνται από την παραμονή των συγκεκριμένων υπαλλήλων αλλά προτιμήθηκαν οι απλές και ανέλεγκτες αποφάσεις οργάνων διοίκησης;
• Πώς συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας του δημοσίου οι υπάλληλοι που παραμένουν σε οργανικές θέσεις του δημοσίου με μόνη ουσιαστική απασχόληση κατά τα προηγούμενα έτη υπηρεσίας τους τον κομματικό συνδικαλισμό; Μήπως συμβάλλουν στην άμβλυνση των αντιδράσεων των συνδικαλιστών στα μέτρα που υιοθετεί η κυβέρνηση;

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ