Mar31
Ερώτηση Μ. Βορίδη σχετικά με το πόρισμα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για τον ΧΥΤΑ Γραμματικού
3/31/2011 4:20:00 PM

Ο βουλευτής Αττικής του ΛΑ.Ο.Σ., κ. Μάκης Βορίδης κατέθεσε ερώτηση σχετικά με το πόρισμα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για τον ΧΥΤΑ Γραμματικού. Συγκεκριμένα ο κ. Βορίδης, κατέθεσε στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Εσωτερικών την παρακάτω ερώτηση:
Οι πρόσφατα δημοσιευθείσες διαπιστώσεις των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία 6/3/2011) σε σχέση με τον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ στο Γραμματικό, δημιουργούν σοβαρότατες ανησυχίες για τις περιβαλλοντικές συνέπειες που θα έχει η υλοποίησή του στην ευρύτερη περιοχή.
Οι δύο πρόσφατες αυτοψίες που διενήργησαν οι Επιθεωρητές, διαπίστωσαν την ύπαρξη δύο ρεμάτων που διέρχονται μέσα από τον χώρο του ΧΥΤΑ, τα οποία μετά τη συνένωσή τους, καταλήγουν στον Νότιο Ευβοϊκό, πλησίον των παραλιών Μικρό και Μεγάλο Σέσι. Ήδη το φαινόμενο της μεταφοράς χιλιάδων τόνων λάσπης από τη χωματερή προς τη θάλασσα, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, διαρκεί από τον Ιούλιο του 2010 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, προκαλώντας τεράστια καταστροφή στο θαλάσσιο οικοσύστημα.
Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι μεγάλος όγκος υλικών εκσκαφής είχε τοποθετηθεί στα πρανή της όχθης του ρέματος, μέρος των οποίων είχε παρασυρθεί από όμβρια ύδατα και είχε καταλήξει εντός της κοίτης, στο σημείο που κατασκευάζεται η μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Στο σημείο αυτό μάλιστα, διαπιστώθηκε επέμβαση στην κοίτη από σκαπτικό μηχάνημα, καθώς και διαμόρφωση και διαπλάτυνση της κοίτης με ταυτόχρονη εκρίζωση και κοπή δέντρων. Τέλος, τα παρασυρόμενα υλικά εκσκαφής είχαν γεμίσει ένα φράγμα ανάσχεσης και κατέληξαν, όπως στο παρελθόν, μέσω του ρέματος, στη θαλάσσια περιοχή στο Σέσι.
Δεδομένου ότι οποιαδήποτε επέμβαση σε ρέμα απαιτεί την ύπαρξη ειδικής άδειας, οι Επιθεωρητές, απευθυνόμενοι στη Διεύθυνση Εκτέλεσης Έργων (ΔΕΚΕ), ζήτησαν να τους χορηγηθούν οι μελέτες, οι άδειες και οι εγκρίσεις, θέτοντας εμμέσως ζήτημα ανεπάρκειας ή μη εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων που τέθηκαν. Επιπλέον, οι Επιθεωρητές ζήτησαν πρωτόκολλο εγκατάστασης και άδεια επέμβασης από το αρμόδιο δασαρχείο, καθώς και υδρογεωλογικές μελέτες της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί το ύψος και η διαμόρφωση του υδροφόρου ορίζοντα, χωρίς όμως να τους παραδοθούν παρά την εκπνοή της σχετικής προθεσμίας.
Ερωτάται η κα . Υπουργός:
1. Οι μελέτες πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η χωροθέτηση του ΧΥΤΑ στο Γραμματικό, έλαβαν υπόψη τον προφανή κίνδυνο μόνιμης περιβαλλοντικής καταστροφής της περιοχής, που περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων,  στις  τεκμηριωμένες θέσεις που κατέθεσε ήδη από το  2003 η Κοινότητα Γραμματικού; Αν όχι γιατί;
2. Με ποιον τρόπο θα εξασφαλιστεί ότι η  πλημμύρα λάσπης και φερτών υλικών, δεν θα μετατραπεί, με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, σε πλημμύρα τοξικών απορριμμάτων;
3. Κρίνονται επαρκείς από το ΥΠΕΚΑ, υπό το φως των  πρόσφατων επίσημων διαπιστώσεων των Επιθεωρητών, οι όροι της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή απαιτείται αλλαγή τους; 
4. Που οφείλεται η απροθυμία των αρμοδίων υπηρεσιών να παράσχουν άμεσα τα απαιτούμενα στοιχεία στους Επιθεωρητές;  
5. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να εγγυηθεί  η Πολιτεία για την ασφάλεια, την υγεία και την περιουσία των κατοίκων της περιοχής, από αντίστοιχες ή μεγαλύτερης έκτασης καταστροφές, εάν λειτουργήσει ο ΧΥΤΑ στο Γραμματικό; Αν όχι, τι μέριμνα προτίθεται να λάβει;

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ