Mar28
Η απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος δικαιώνει τον αγώνα των κατοίκων
3/28/2011 12:30:00 PM

 • Αυτό προκύπτει από την απάντηση στην ερώτηση που κατατέθηκε από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου αναφορικά με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται στην ΛΑΡΚΟ να απορρίπτει τις μεταλλουργικές σκουριές στον Βόρειο Ευβοϊκό έως το 2012

Σε απάντηση της ερώτησης (Αρ. Πρωτ. 10874/10-02-11) που κατατέθηκε από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, αναφορικά με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται στην ΛΑΡΚΟ να απορρίπτει τις μεταλλουργικές σκουριές στον Βόρειο Ευβοϊκό έως το 2012, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ Χρήστος Παπουτσής, μας απάντησε ότι εγκρίθηκε η απόρριψη των μεταλλουργικών σκωρίων του εργοστασίου της ΛΑΡΚΟ στη θαλάσσια περιοχή του Βόρειου Ευβοϊκού κόλπου, ωστόσο για τα θέματα συστηματικής παρακολούθησης της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στην περιοχή της απόρριψης και προστασίας της δημόσιας υγείας αρμόδια είναι να απαντήσουν τα συνερωτώμενα Υπουργεία. Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ Αντρέας Λοβέρδος, μετά από σύντομη αναδρομή των ζητημάτων που έχουν προκληθεί από τον τρόπο λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ μας ενημέρωσε ότι συνυπέγραψε την συγκεκριμένη απόφαση «επειδή, όπως προέκυψε από την σύσκεψη του Νοεμβρίου 2010, σύμφωνα με πρόσφατα αποτελέσματα ερευνητικού προγράμματος του ΕΛΚΕΘΕ με θέμα «Έρευνα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την απόρριψη της σκουριάς στο Β. Ευβοϊκό Κόλπο», α) οι μετρηθείσες συγκεντρώσεις των μετάλλων στα αλιεύματα του θαλασσίου περιβάλλοντος στη θαλάσσια περιοχή απόρριψης της σκουριάς δεν τα καθιστούν επικίνδυνα για τη Δημόσια Υγεία και β) οι μετρηθείσες συγκεντρώσεις των μετάλλων στα καλλιεργούμενα ψάρια των γειτονικών ιχθυοτροφείων είναι μέσα στα ασφαλή όρια κατανάλωσης. Η απόφαση συνυπογράφτηκε υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι 30-06-2012, όταν και λήγει η σχετική άδεια, θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου της χερσαίας διάθεσης της σκουριάς. Η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κα Τίνα Μπιρμπίλη, μας απάντησε ότι «διαπιστώθηκε ότι η ΛΑΡΚΟ επιδεικνύει ιδιαίτερη «αδράνεια» στα ζητήματα τήρησης των επιβαλλόμενων περιβαλλοντικών όρων και ότι είναι υπεύθυνη για σοβαρές περιβαλλοντικές ζημιές, τόσο στην περιοχή της Λάρυμνας όσο και στο Δήμο Μεσσαπίας της Κεντρικής Εύβοιας όπου γίνεται η εξόρυξη και έχουν εμφανιστεί σοβαρά προβλήματα ρύπανσης ακόμη και του υδροφόρου ορίζοντα. Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) πραγματοποίησε στις 02-06-2010 εκτενή περιβαλλοντική επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της ΛΑΡΚΟ και έχει διαβιβάσει την κατά το νόμο Έκθεση Ελέγχου στην εταιρεία (με το α.π. οικ.5079/21-12-2010) όπου καταγράφεται πλήθος ιδιαίτερα σοβαρών περιβαλλοντικών παραβάσεων που διαπιστώθηκαν από την ΕΥΕΠ. Η προηγούμενη περιβαλλοντική επιθεώρηση για την ΛΑΡΚΟ είχε διενεργηθεί στις 15-03-2004, όπου και τότε βεβαιώθηκαν σοβαρές παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και για τις οποίες εισηγήθηκε την επιβολή προστίμου ύψους 200.000 €, ενώ σημειώνει ότι έκτοτε και μέχρι την επιθεώρηση του 2010 καμία ενέργεια συμμόρφωσης της εταιρείας δεν έγινε από την πλευρά της Πολιτείας. Μέχρι πρόσφατα κανείς δεν γνώριζε την ακριβή ποσότητα και το είδος των αερίων ρύπων, που ελκύονται από την ΛΑΡΚΟ, καθώς το εργοστάσιο δεν εντασσόταν στο δίκτυο μέτρησης του ΥΠΕΧΩΔΕ, ούτε είχαν γίνει οι αναγκαίες μετρήσεις, όπως δεν γνώριζε με ακρίβεια και τις ιδιαίτερες επιπτώσεις που έχουν προκληθεί στο περιβάλλον (έδαφος, επιφανειακά και υπόγεια νερά) από την παρουσία βαρέων μετάλλων. Η βιομηχανία εξακολουθεί να λειτουργεί υπό καθεστώς προστασίας από το ελληνικό Δημόσιο και αγνοεί διεθνείς συνθήκες, σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες και την εθνική νομοθεσία για τα βιομηχανικά απόβλητα καθώς και το ελληνικό Σύνταγμα. Σήμερα γνωρίζουμε όλες τις περιβαλλοντικές παραβάσεις της ΛΑΡΚΟ και σύντομα θα επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις, αλλά και αυστηροί όροι συμμόρφωσης. Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει λάβει υπόψη της τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων, τις μελέτες και μετρήσεις του ΙΓΜΕ και του ΕΛΚΕΘΕ καθώς και τις ανησυχίες των κατοίκων και των οικολογικών οργανώσεων της περιοχής για την συνεχιζόμενη μη συμμόρφωση της ΛΑΡΚΟ και τη μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των εγκεκριμένων όρων που καταδεικνύουν και τη συμβολή της στη ρύπανση της ευρύτερης περιοχής. Με δεομένη την πολιτική βούληση να συμμορφωθεί η ΛΑΡΚΟ, η Ειδική Γραμματεία έχει αναλάβει το συντονισμό μιας σημαντικής προσπάθειας ανάληψης πρωτοβουλιών με σκοπό την εξασφάλιση υψηλής προστασίας του περιβάλλοντος, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και τη λειτουργία της εταιρείας σύμφωνα με τους πλέον σύγχρονους όρους και προϋποθέσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Δια μορφώνεται μάλιστα ένα σαφές σχέδιο μέτρων άμεσης προτεραιότητας για την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς, τα οποία θα κληθεί να αναλάβει η ΛΑΡΚΟ προκειμένου να τα υλοποιήσει σε συγκεκριμένο και σύντομο χρονικό διάστημα, τόσο στη Λάρυμνα όσο και στη Μεσσαπία. Προωθείται επίσης η υπαγωγή της ΛΑΡΚΟ στη νομοθεσία για την περιβαλλοντική ευθύνη προκειμένου να εφαρμόσει άμεσα και να πληρώσει το κόστος των μέτρων της πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς. Το ΥΠΕΚΑ έχει εξασφαλίσει σημαντικά κονδύλια για εξειδικευμένες αναγκαίες μελέτες καθώς και για έργα αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς στις εν λόγω περιοχές. Η απόφαση για συνέχιση της απόρριψης της σκουριάς στη θάλασσα είναι γεγονός ότι η σχετική απόφαση υπογράφτηκε για ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα έως ότου η ΛΑΡΚΟ εξασφαλίσει περιβαλλοντική αδειοδότηση για την ασφαλή διάθεση και απόρριψη της σκουριάς σε κατάλληλο χερσαίο χώρο δεδομένου ότι οι προσπάθειες που έκανε η εταιρεία από το 2005 έως σήμερα απέβησαν άκαρπες. Κατά την παρούσα φάση παρά το γεγονός ότι το ΥΠΕΚΑ έχει προωθήσει προς υπογραφή νέο σχέδιο ΑΕΠΟ, που περιλαμβάνει όρους για τα έργα χερσαίας διάθεσης σκωρίας Η/Κ στη θέση Λιάβδα, καθώς και της επέκτασης των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων, χωρίς τροποποίηση των εγκεκριμένων όρων (που αιτήθηκε η ενδιαφερόμενη εταιρεία με την αίτηση θεραπείας) το όλο θέμα μελετάται, καθότι η θέση Λιάβδα παραμένει προβληματική (βρίσκεται εντός δασικής έκτασης) και αναζητούνται άλλες άμεσες λύσεις, όπως αυτή που εισηγήθηκε η Ειδική Γραμματεία για την απόρριψη της σκουριάς στα ανενεργά λατομεία της ΛΑΡΚΟ, που βρίσκονται δίπλα στο εργοστάσιο της Λάρυμνας, στον Άγιο Ιωάννη της Φθιώτιδας (επιλογή με την οποία συμφωνούν οι κάτοικοι και η τοπική κοινωνία) με σκοπό και την παράλληλη αποκατάσταση αυτών και πλέον εξετάζονται όλες οι τεχνικές και άλλες παράμετροι».
Η απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος δικαιώνει τον αγώνα των κατοίκων που δικαίως όλα αυτά τα χρόνια αντιστεκόταν στις «αναπόφευκτες» λύσεις που κατά καιρούς προωθούσε η εταιρεία και οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Εάν είχαν ληφθεί εξ’ αρχής υπόψη οι ενστάσεις των κατοίκων και των φορέων της περιοχής ίσως ένα σημαντικό πρόβλημα να είχε λυθεί και να μην επιτρεπόταν πλέον στην ΛΑΡΚΟ να απορρίπτει τις σκουριές του εργοστασίου στη θάλασσα. Έστω και τώρα πάντως είναι θετικό ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος εξετάζει σοβαρά τις προτάσεις των κατοίκων. Ελπίζουμε ότι δεν θα παρατηρηθούν εκ νέου παρεμβάσεις και θα απορριφθεί οριστικά το σχέδιο απόρριψης των σκωρίων στη θέση Λιάβδα. Τέλος ελπίζουμε αυτή την φορά να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και να μην έχουμε και νέα αδειοδότηση της εταιρείας τον Ιούνιο του 2012, όταν και λήγει η άδεια που δόθηκε από την σημερινή κυβέρνηση, ούτε θα υπάρξουν «γραφειοκρατικά κωλύματα» στην συμμόρφωση της εταιρείας με την περιβαλλοντική νομοθεσία της χώρας μας. 
Η Ένωση Ανεξαρτήτων Πολιτών θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη των περιβαλλοντικών ζητημάτων που προκύπτουν από την λειτουργία της ΛΑΡΚΟ και αν χρειαστεί θα επανέλθει με νέα ερώτηση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα έχουμε και πάλι εκπτώσεις στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προστασία της δημόσιας υγείας.

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ