Mar28
Αναρμόδιο το Υπ. Πολιτισμού για την προβολή & αξιοποίηση παλαιοντολογικών απολιθωμάτων στο Πικέρμι
3/28/2011 12:27:00 PM

 Αυτό προκύπτει από την απάντηση στην ερώτηση που κατατέθηκε από τον Ανεξάρτητο Βουλευτή Αττικής, Βασίλη Οικονόμου

Σε απάντηση της ερώτησης (Αρ. Πρωτ. 10791/09-02-11) που κατατέθηκε από τον Ανεξάρτητο Βουλευτή Αττικής, Βασίλη Οικονόμου, αναφορικά με το Πικέρμι, την «Ακρόπολη της Παλαιοντολογίας» που παραμένει αναξιοποίητο ενώ παλαιοντολογικά απολιθώματα παραμένουν θαμμένα στη γη, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, κ Γεώργιος Νικητιάδης, μας απάντησε ότι «σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, σας γνωρίζουμε ότι αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), προς το οποίο διαβιβάζεται η Ερώτηση». Το θετικό της απάντησης είναι ότι ο Υφυπουργός βρήκε αρμόδιες υπηρεσίες στο Υπουργείο Πολιτισμού για το συγκεκριμένο θέμα. Τα ζητήματα όμως που προκύπτουν σχετικά με την ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, τα όρια των αρμοδιοτήτων του και τις πολιτικές ενέργειες που πρέπει επιτέλους να υιοθετηθούν προκειμένου να αξιοποιηθούν οι αρχαιολογικοί θησαυροί της περιοχής είναι τεράστια. Είναι δυνατόν το Υπουργείο Πολιτισμού να μην έχει συμμετοχή στην ανάδειξη και αξιοποίηση τέτοιων ευρημάτων; Προφανώς και το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο εμπλέκεται στον τομέα των ανασκαφών, της συντήρησης και της επιστημονικά τεκμηριωμένης προβολής των εκθεμάτων, στην πραγματοποίηση μελετών και στην εξαγωγή των επιστημονικών συμπερασμάτων. Η προβολή της περιοχής, η ανάδειξή της και πάλι ως «Ακρόπολη της Παλαιοντολογίας» και η δημιουργία υποδομών κατάλληλης προστασίας, συντήρησης και προβολής των εκθεμάτων είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού όσο και αν ο Υφυπουργός αδυνατεί να αντιληφθεί τις αρμοδιότητες που έχει αναλάβει. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού δεν μπορεί να περιορίζεται στην δημιουργία τεχνητών παραλιών στο Λονδίνο ή οπουδήποτε αλλού, στην συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού και στο κυνήγι των ανά τον κόσμο ταξιδιωτικών γραφείων προκειμένου να συμπεριλάβουν και την Ελλάδα στα ταξίδια που διοργανώνουν. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού δεν μπορεί να περιορίζεται στην προσέλκυση τουριστών στη Ρόδο και στην υποστήριξη των προγραμμάτων του χρεωμένου Μεγάρου Μουσικής. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη και των αρχαιολογικών χώρων, για την ανάδειξή τους και για την εύρυθμη λειτουργία τους. Το Υπουργείο Πολιτισμού οφείλει να αναδεικνύει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τα σημαντικά ευρήματα που υπάρχουν στην χώρα μας. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού οφείλει να μεριμνά ώστε τα μουσεία της χώρας να είναι ανοικτά καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ακόμα και αν παρατηρείται χαμηλή επισκεψιμότητα, οφείλει να μεριμνά για την δημιουργία νέων μουσειακών χώρων όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα και να αναδεικνύει κάθε πτυχή της ιστορίας και του Πολιτισμού της χώρας μας. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού δεν φαίνεται να πρόσεξε στην ερώτησή μας ότι για το Πικέρμι υπάρχουν ήδη αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού από την αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη οι οποίες όμως ποτέ δεν υλοποιήθηκαν.
Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου, εκφράζει για μια ακόμη φορά την βαθειά του απογοήτευση για τον τρόπο με τον οποίο σκέπτονται και ενεργούν οι πολιτικοί ηγήτορες της ατμομηχανής κατά τα άλλα της χώρας μας, του Πολιτισμού και Τουρισμού. Εκφράζει την ελπίδα να προλάβει ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού να κατανοήσει το μέγεθος των αρμοδιοτήτων του και των ευθυνών του πριν τον προλάβουν οι κατακλυσμιαίες εξελίξεις που προοιωνίζονται για την χώρα μας και να ασχοληθεί κάποια στιγμή και με τις ουσιαστικές πολιτικές που οφείλει να εφαρμόσει το συγκεκριμένο Υπουργείο. Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου, θα επανέλθει στο συγκεκριμένο ζήτημα ελπίζοντας ότι η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού θα κατανοήσει και το πρώτο σκέλος της ονομασίας του Υπουργείου. Η ερώτηση θα απευθυνθεί και προς το Υπουργείο Παιδείας ελπίζοντας σε πιο ουσιώδεις απαντήσεις.
 

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ