Mar28
«Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο αποκρατικοποίησης της Αμυντικής μας Βιομηχανίας»
3/28/2011 12:23:00 PM

 • Αυτό προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη ερώτηση που κατατέθηκε από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου

Σε απάντηση της ερώτησης (Αρ. Πρωτ. 9767/25-01-11) που κατατέθηκε από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, αναφορικά με τα Σχέδια της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την αμυντική βιομηχανία της χώρας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ Παναγιώτης Μπεγλίτης, μας απάντησε ότι «είναι γεγονός ότι η αμυντική βιομηχανία του ευρύτερου δημοσίου τομέα παρουσίασε σημαντικά δομικά και διαρθρωτικά προβλήματα για πάρα πολλά χρονιά. Λειτούργησε μια αντίληψη κρατικοδίαιτη, χωρίς εξωστρέφεια, χωρίς ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού, χωρίς ενσωμάτωση νέας τεχνολογίας και καινοτομία, χωρίς επενδύσεις σε εκείνον τον τομέα που καθιστά ανταγωνιστική και πλεονεκτική τη θέση της στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά αμυντικών συστημάτων, που δεν είναι τίποτα άλλο από την έρευνα και την ανάπτυξη. Η λειτουργία των αμυντικών βιομηχανιών, στο πλαίσιο του ευρύτερου δημοσίου τομέα, δεν μπορεί να συνεχιστεί με τον τρόπο που λειτουργούσαν οι βιομηχανίες τα τελευταία χρόνια και που οδήγησαν στην συσσώρευση σημαντικών χρεών. Προτεραιότητα είναι να εκσυγχρονίσουμε τη λειτουργία αυτών των βιομηχανιών και είμαστε σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών γιατί πιστεύουμε ότι μια δημοσίου χαρακτήρα αμυντική βιομηχανία στην Ελλάδα μπορεί να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και κυρίως να συμβάλλει στην εθνική άμυνα της χώρας. Προκειμένου λοιπόν η αμυντική βιομηχανία να ανταποκριθεί στον πολύπλευρο ρόλο της στις σημερινές συνθήκες, θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες με στόχο την προώθηση των συνεργασιών και συμπαραγωγών, την εντατικοποίηση της έρευνας – ανάπτυξης και καινοτομίας, την παραγωγή προϊόντων διττής χρήσης, της πολιτικής εξωστρέφειας. Σύντομα ολοκληρώνουμε το σχεδιασμό για την υλοποίηση αμυντικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του τριετούς εξοπλιστικού προγράμματος των Ενόπλων Δυνάμεων και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ώστε να συμβάλλουμε όχι απλώς στην βιωσιμότητα των αμυντικών βιομηχανιών, αλλά στην αναγέννησή τους, στον εκσυγχρονισμό τους και στην ανάπτυξη τους. Το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο σχετικής απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων ανέθεσε σε σύμβουλο (KPMG Σύμβουλοι ΑΕ σε συνεργασία με την Δικηγορική Εταιρεία Φορτσάκης, Διακόπουλος, Μυλονογιάνης και Συνεργάτες), ο οποίος θα εξετάσει τις παραγωγικές και αναπτυξιακές δυνατότητες των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ), συμπεριλαμβανομένων των δύο θυγατρικών εταιριών τους, και θα υποβάλει σχετική εισήγηση. Στη βάση αυτής της εισήγησης η αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή θα λάβει τις τελικές της αποφάσεις. Εξαιτίας των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εταιρεία, με το Ν. 3899, επεκτάθηκαν και στην εταιρεία Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ οι διατάξεις του Ν. 3891/2010 που αφορούν την αναδιάρθρωση και εξυγίανση του ΟΣΕ και ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την σύνταξη νέων Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας. Για την ανασυγκρότηση της εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ (ΕΒΟ – ΠΥΡΚΑΛ) συντάχθηκε νέο Στρατηγικό Σχέδιο όπως ορίζει ο Ν. 3429/2005. Αναφορικά με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία ΑΕ (ΕΑΒ έχει καταρτιστεί στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο περιόδου 2011 – 2013, το οποίο συμπεριλαμβάνει ενδελεχές σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρείας, η επιτυχία του οποίου εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα και την κερδοφόρα προοπτική της εταιρείας. Τέλος η ΕΑΒ εφαρμόζει τους νόμους που αναφέρονται στις αναπροσαρμογές των αποδοχών των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ».
Είναι προφανές από τις πιο πάνω απαντήσεις ότι η λειτουργία και η βιωσιμότητα της Αμυντικής μας Βιομηχανίας έχει εναποτεθεί στην τύχη, καθώς από την μία διαβάζουμε στις απαντήσεις του Υπουργείου ένα ευχολόγιο για εξωστρέφεια της βιομηχανίας, για στροφή στην έρευνα και στην ανάπτυξη και για ανταγωνιστική λειτουργία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, διαβάζουμε για ολοκλήρωση σχεδίων ανασυγκρότησης της εταιρείας και διατάξεις που θα την εξορθολογήσουν στην λειτουργία και το κυρίως στο λειτουργικό κόστος και από την άλλη ότι το πανταχού παρόν Υπουργείο Οικονομικών έχει αναθέσει σε Σύμβουλο ιδιώτη, την εξέταση των παραγωγικών και αναπτυξιακών δυνατοτήτων της εταιρείας στα πλαίσια της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων. Και μόνο το γεγονός ότι συντάσσονται σχέδια αναδιάρθρωσης της εταιρείας την στιγμή που ο ελληνικός λαός πληρώνει ιδιώτες για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων της εταιρείας και αναμένεται σχετική εισήγηση στα πλαίσια του Προγράμματος Αποκρατικοποιήσεων αποδεικνύει κατά τη γνώμη μας ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο «Βασίλειο της Δανιμαρκίας». Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αντί να αναζητά τα αίτια της δημιουργίας χρεών στην Αμυντική Βιομηχανία, να φέρει στην δικαιοσύνη όλες τις υποθέσεις διαφθοράς που δεν είναι λίγες, δημιουργεί κλίμα αποκρατικοποίησης τύπου ΟΣΕ για μια βιομηχανία που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Εθνική μας Άμυνα και το δημόσιο συμφέρον. Ήδη έχουμε καταθέσει στην Βουλή ερώτηση για σκάνδαλα κακοδιαχείρισης στην ΕΑΒ για τα οποία αναμένουμε απαντήσεις και τα οποία είναι ενδεικτικά των αιτιών της οικονομικής δυσχέρειας στην αμυντική μας βιομηχανία.
Σε κάθε περίπτωση η Ένωση Ανεξαρτήτων Πολιτών θα συνεχίσει να παρακολουθεί τα ζητήματα της Αμυντικής μας Βιομηχανίας με στόχο να αποτραπεί η αποκρατικοποίησή της καθώς αποτελεί τομέα ζωτικής σημασίας για την Εθνική μας Άμυνα. Δεν γίνεται στα πλαίσια της εξυγίανσης της ελληνικής οικονομίας να μην αντιμετωπίζονται τα ζητήματα διαφθοράς των διορισμένων από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ διοικήσεων, να αποδίδεται αόριστα στο δημόσιο η δημιουργία χρεών, να πληρώνουν μόνιμα οι εργαζόμενοι τον πλουτισμό των λίγων κολλητών και να ξεπουλιέται δημόσια περιουσία σε τιμή ευκαιρίας, ειδικά μάλιστα όταν αυτή αφορά και την Εθνική μας Άμυνα.

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ