Mar21
ΕΝΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΕΝ.Α.Π.) Γ.ΔΗΜΑΡΑΣ – Β.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
3/21/2011 8:21:00 PM

Ενημέρωση αναφορικά με την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού στην αντιμετώπιση πιθανών καταστάσεων με εισαγωγές προϊόντων και εμπορευμάτων που παρουσιάζουν υψηλούς δείκτες ραδιενεργών στοιχείων από την Ιαπωνία

Προς: Υπουργό Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων
            Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
            Υπουργό Οικονομικών
Κύριοι Υπουργοί,
Ο πυρηνικός εφιάλτης συνεχίζει να πλανάται στην ευρύτερη περιοχή της Ιαπωνίας και παρά τη μάχη με το χρόνο και την αποφυγή νέων εκρήξεων στους πυρηνικούς αντιδραστήρες, που δίνουν οι Ιάπωνες τεχνικοί, το πρόβλημα ανησυχεί όλο και πιο σφοδρά τη διεθνή κοινότητα. Η θετική εξέλιξη μετεωρολογικής φύσεως – λόγω των βορειοδυτικών ανέμων που πνέουν στην ευρύτερη περιοχή – το ραδιενεργό νέφος κατευθύνεται προς τον Ειρηνικό Ωκεανό, δεν συμβάλλει επαρκώς στην καθολική αντιμετώπιση της κρίσιμης κατάστασης.
Η Ελλάδα σήμερα, είναι εισαγωγέας ειδών διατροφής, που αποτελούσαν κατά το παρελθόν στοιχεία παράδοσης της ελληνικής γης και του αγροτουριστικού μας πολιτισμού. Οι όποιες αναθεωρήσεις έγιναν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην εκάστοτε Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), είτε δεν υιοθετήθηκαν ορθά από το Ελληνικό Κράτος, είτε δεν αφομοιώθηκαν με τη δέουσα σημασία από τους Έλληνες Αγρότες. Δεδομένο είναι ότι, δεν είχαν το επιθυμητό λογιστικό και ποιοτικό αποτέλεσμα και δεν ώθησαν τον αγροτικό κόσμο σε μεγαλύτερες παραγωγές, αντιθέτως οδήγησαν σε απαξίωση και συρρίκνωση του κλάδου. Ακόμα, και οι πλέον διαφημιζόμενες εναλλακτικές καλλιέργειες λογίζονται ως πεδίο πειραματικών εγχειρημάτων από νέες και νέους κυρίως καλλιεργητές, σε αντιδιαστολή με όσα συμβαίνουν σε χώρες των ευρωπαίων εταίρων μας.
Τις τελευταίες ημέρες έγινε δημοσιοποίηση ειδήσεων που αφορούν στον εντοπισμό προϊόντων, τα οποία ανιχνεύτηκαν θετικώς σε ραδιενεργό υλικό και σχετίζονται με είδη που εισάγει η χώρα μας. Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥ), οι μόλις 160 τόνοι εισαγόμενων προϊόντων και εμπορευμάτων  για το 2010 από την Ιαπωνία (από το άθροισμα των 9.000 τόνων που διακινήθηκαν συνολικά στην Ευρώπη) δεν συνιστά παράγοντα εφυσηχασμού. Ιδιαίτερη μνεία οφείλεται να γίνει για τα είδη διατροφής που προέρχονται από Ιαπωνικές επιχειρηματικές μονάδες και εμπορεύονται ή μεταπωλούνται από τρίτες και ευρωπαϊκές χώρες. Κατόπιν όλων αυτών, ερωτάστε,
1. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση θεμάτων στα ευρύτερα πλαίσια μιας κρίσης; Αν ναι, σε τι στάδιο ετοιμότητας βρισκόμαστε και πότε θα τεθεί σε ολική εφαρμογή; Ποιοι άλλοι φορείς συνδράμουν με τις δυνάμεις και την τεχνογνωσία τους;
2. Υπάρχει κάποιο άλλο πιθανό σημείο ελέγχου τροφίμων και εμπορευμάτων στα Ελληνικά Τελωνεία σε λιμάνια και αεροδρόμια, πέραν της εξέτασης περί Ρίσκου Επικινδυνότητας (Risk Analysis) των εισαγόμενων ποσοτήτων από τις εν λόγω χώρες; Αν ναι, σε τι ποσοστό εντοπίζεται η μεγαλύτερη επιτυχία του ποιοτικού ελέγχου;
3. Ποιος είναι ο μηχανισμός ελέγχου των προϊόντων που προέρχονται ιδιαίτερα από την Ιαπωνία και μετασκευάζονται ή επεξεργάζονται στην Κίνα ή άλλες χώρες και προωθούνται στις αγορές;
4. Υπάρχει σχεδιασμός για τη διαχείριση μιας αντίστοιχης κρίσης στον τομέα της υγείας, που ενδέχεται να προκληθεί στον ελληνικό πληθυσμό από την κατανάλωση προϊόντων προερχόμενων από τις χώρες αυτές;

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ