Feb10
Δήλωση Βασίλη Οικονόμου για την 10η Φεβρουαρίου - Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο
2/10/2010 8:03:00 AM

Όπως όλοι γνωρίσουμε τα δεδομένα της επικοινωνίας, της ενημέρωσης αλλά και της διασκέδασης έχουν αλλάξει άρδην τα τελευταία χρόνια. Μια από τις πιο διαδεδομένες μορφές επικοινωνίας σήμερα είναι η χρήση του Διαδικτύου με τις πολλές εφαρμογές που αυτό προσφέρει. Το Διαδίκτυο είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που επιταχύνει την επικοινωνία και μας επιτρέπει να έχουμε πρόσβαση σε μεγάλο όγκο πληροφορίας και ενημέρωσης. όπως όμως το κάθε εργαλείο έτσι και το Διαδίκτυο ελλοχεύει κινδύνους. Η δυνατότητα που παρέχεται στους χρήστες να αναρτούν μέσω των δημοφιλών δικτύων ηλεκτρονικής δικτύωσης τύπου facebook, τα προσωπικά δεδομένα των ιδίων αλλά και των φίλων τους κρύβει σοβαρούς κινδύνους. Η έμφυτη μάλιστα περιέργεια του ανθρώπου, ιδιαίτερα έντονη στους νέους, πολλές φορές τους οδηγεί και σε ηλεκτρονικές σελίδες με κινδύνους. Δεν είναι λίγα τα φαινόμενα δημοσιοποίησης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, οι περιπτώσεις εκβιασμών που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω του διαδικτύου, οι διακίνηση παράνομου υλικού, οι ηλεκτρονικές απάτες που παρατηρούνται στην όλο και διευρυνόμενη παγκόσμια ηλεκτρονική αγορά και πολλά άλλα.
Στην προσπάθεια ενημέρωσης της κοινωνίας για τους κινδύνους που μπορεί να έχει η περιήγηση στους ιστούς του διαδικτύου η παγκόσμια κοινότητα όρισε  τη 10η Φεβρουαρίου ως τη Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο. Η χώρα μας έχει αναπτύξει ένα πλαίσιο για την διασφάλιση των προϋποθέσεων και των όρων ασφαλούς πλοήγησης με πιο γνωστή στο ευρύ κοινό της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος η οποία ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες παρουσιάζει αλματώδη αύξηση των επιτυχιών της. Η συγκεκριμένη υπηρεσία και ο τρόπος που αυτή οργανώθηκε και λειτουργεί προσφέρουν σημαντικές λύσεις στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας που αναπτύσσεται μέσω του διαδυκτίου. Λιγότερο γνωστές στο ευρύ κοινό αλλά με σημαντική συνεισφορά είναι η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) που έχει σκοπό την προστασία του απορρήτου των επιστολών, της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιοδήποτε άλλο τρόπο καθώς και την ασφάλεια των δικτύων και πληροφοριών, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) η οποία είναι η Ανεξάρτητη Αρχή η οποία αποτελεί τον Εθνικό Ρυθμιστή που ελέγχει, ρυθμίζει και εποπτεύει την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την ταχυδρομική αγορά.
Είναι όμως αυτές οι δομές αρκετές προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια της πλοήγησης; Η απάντηση είναι μάλλον αρνητική. Δεν αρκούν οι εποπτεύουσες αρχές και η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για να μπορούμε με ασφάλεια να υποστηρίξουμε ότι οι υπαρκτοί κίνδυνοι αντιμετωπίζονται. Το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα που υφίσταται είναι το «ψηφιακό χάσμα» που χωρίζει τους γονείς από τα παιδιά τους και ο ψηφιακός αναλφαβητισμός που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί στο σύνολο του πληθυσμού. Τα παιδιά και οι νέοι εξοικειωμένοι καθώς είναι με την ψηφιακή εποχή κινούνται με άνεση στο διαδίκτυο χωρίς όμως πολλές φορές να είναι σε θέση να αποφύγουν τους κινδύνους. Οι μεγαλύτεροι με καθόλου ή ελάχιστες γνώσεις γύρω από το διαδίκτυο αδυνατούν ή δυσκολεύονται να δώσουν τις κατάλληλες συμβουλές και να εκπαιδεύσουν τους νεότερους ώστε να αποφεύγουν αυτούς τους κινδύνους.
Η ασφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο είναι κατά τη γνώμη μου ζήτημα παιδείας για το σύνολο του πληθυσμού. Πιστεύω ότι κατ’ αρχήν στο σχολείο αλλά και στο Πανεπιστήμιο  πρέπει να γίνονται ειδικά μαθήματα με τις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους προκειμένου τα παιδιά και οι νέοι να συνειδητοποιούν τους κινδύνους που υπάρχουν και να μπορούν να προστατεύονται . Επίσης θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια ενημέρωσης και εκπαίδευσης του συνόλου του πληθυσμού, ξεκινώντας από τους γονείς, προκειμένου να εξοικειωθούν με το Διαδίκτυο και να είναι σε θέση να προφυλάξουν τα παιδιά τους. Κάποια προγράμματα είχαν αναπτυχθεί στα πλαίσια των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά η συμμετοχή του πληθυσμού ήταν μάλλον περιορισμένη λόγω έλλειψης ενημέρωσης ή και χρόνου. Ειδικά προγράμματα πρέπει να αναπτυχθούν και στους εργασιακούς χώρους αφού άλλωστε η χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου αποτελούν αναπόσπαστο εργαλείο δουλειάς σε όλο και περισσότερες επιχειρήσεις.
Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής, θεωρώ ότι είναι χρέος της Πολιτείας να εξετάσει το σημαντικό αυτό ζήτημα και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει τους όρους για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωση στον χώρο του διαδικτύου δεν μπορεί παρά να ισχύει το δικαίωμα της επιλογής, ως πολιτεία όμως πιστεύω ότι πρέπει να ενημερώνουμε τους κατοίκους για τις πιθανές συνέπειες της κάθε επιλογής. Οφείλουμε επίσης να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να βοηθήσουμε στην μεγαλύτερη δυνατή κατανόησή τους ώστε αυτά να μπορούν να γίνονται σεβαστά. Το Διαδίκτυο μπορεί και πρέπει να είναι ένα μέσο ελευθερίας, δημοκρατικής διαβούλευσης αλλά και δημοκρατικού ελέγχου. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μην περιορίσουμε τις ελευθερίες των χρηστών αλλά και να μην επιτρέψουμε την εκμετάλλευση του διαδικτύου για την εξυπηρέτηση  εγκληματικών συμφερόντων ή για πράξεις που καταπατούν ή παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ίσως οι σύγχρονες εφαρμογές του διαδικτύου να είναι ο χώρος όπου θα πρέπει να βρει πρακτική εφαρμογή η θέση του Καντ, ότι δηλαδή θα πρέπει να ενεργούμε κατά τρόπο που να μπορεί η μεμονωμένη πράξη μου να αποτελεί καθολικό νόμο. Είναι νομίζω σαφές ότι το διαδίκτυο από μόνο του δεν είναι καλό ή κακό αλλά η χρήση του είναι αυτή που μπορεί να επιφέρει καλό ή κακό αποτέλεσμα.         
 

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ