Feb25
ΕΝΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΕN.Α.Π) - Γ.ΔΗΜΑΡΑΣ – Β.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
2/25/2011 3:24:00 PM

Πρωτοφανείς καταγγελίες για διασπάθιση δημοσίου χρήματος και βλάβη του Δημοσίου και της ΕΑΒ οδήγησαν στην απόλυση του καταγγέλλοντος Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών

Προς: Υπουργό Οικονομικών - Υπουργό Εθνικής Άμυνας
Κύριοι Υπουργοί, οσμή τεραστίου σκανδάλου φαίνεται να υπάρχει στον τρόπο διαχείρισης της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) από τον διορισμένο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας και το ΔΣ της εταιρίας. Συγκεκριμένα:
1. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της ΕΑΒ (31-12-2009) διαπιστώνεται ότι η αξία των αποθεμάτων κατά το έτος 2009 αυξήθηκε κατά 21 εκατ. ευρώ περίπου. Την ίδια περίοδο ο τζίρος της εταιρίας μειώθηκε κατά 33 περίπου εκατ. ευρώ και η ζημία της αυξήθηκε κατά 24 εκατ. ευρώ περίπου χωρίς μάλιστα να έχει επιβαρυνθεί με το ποσό των 285 εκατ ευρώ περίπου το οποίο αφορά καταλογισθείσες, εντός της χρήσεως 2010, διαφορές φορολογικού ελέγχου χρήσεων 2001 έως και 2004 όπως διαπιστώνεται στην έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών. Το ίδιο διάστημα το ταμειακό έλλειμμα της εταιρίας για το έτος 2009 ανήλθε στα - 69,3 εκατ. ευρώ. Μέρος αυτών των αποθεμάτων που προστέθηκαν στην ΕΑΒ αφορά αδιακίνητα (άχρηστα) υλικά τα οποία αποθεματοποιούνται στις αποθήκες της ΕΑΒ και καμία χρήση δεν προβλέπεται να γίνει, ούτε τώρα ούτε στο μέλλον.  Η αξία των αχρήστων υλικών που βρισκόταν στις αποθήκες της ΕΑΒ μέχρι τις 31-12-2008 ανήρχετο στο ποσό των 27 εκατ. ευρώ περίπου ενώ κατά το έτος 2009 η αξία τους σκαρφάλωσε στα 34 εκατ. ευρώ περίπου. Ενδεικτικό μάλιστα της ενδεχόμενης διασπάθισης του δημοσίου χρήματος είναι το γεγονός ότι στις 31.12.2003 η αξία των αδιακίνητων (αχρήστων) αποθεμάτων που βρισκόταν στις αποθήκες της ΕΑΒ ανέρχονταν στο ποσό των 18 εκατ. ευρώ περίπου. Παρατηρείται δηλαδή ότι η αξία των αδιακίνητων (άχρηστων) αποθεμάτων στα 28 πρώτα χρόνια λειτουργίας της ΕΑΒ (1975 – 2003) ανήλθε στα περίπου 18 εκατ.  ευρώ και την τελευταία εξαετία (2004-2009) σχεδόν διπλασιάστηκε αφού αυξήθηκε κατά 16 εκατ. ευρώ περίπου (αύξηση σχεδόν 100%).
2. Η αποθεματοποίηση των αδιακίνητων (αχρήστων) υλικών συνεχίστηκε και το 2010 καθώς η ΕΑΒ παρέλαβε από την Γαλλική Εταιρεία  «SNECMA» τμηματικά εντός του 2010 υλικά αξίας άνω των 4 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για υλικά που παραλαμβάνει και καλείται να πληρώσει η ΕΑΒ, δηλαδή το ελληνικό κράτος και οι Έλληνες φορολογούμενοι, και τα οποία αφορούν σε εκκρεμείς παλαιές παραγγελίες, πολλές εκ των οποίων είχαν δοθεί πριν από το 2005. Οι συγκεκριμένες παραλαβές πραγματοποιήθηκαν χωρίς όπως φαίνεται η ΕΑΒ να ελέγξει πότε δόθηκαν οι συγκεκριμένες παραγγελίες και πότε βάσει των συμβάσεων έπρεπε να παραδοθούν στην ΕΑΒ τα υλικά, εάν υπήρξαν υπερβάσεις στον χρόνο παράδοσης των υλικών, εάν υπήρχε πρόβλεψη στις συμβάσεις για ποινικές ρήτρες υπέρ της ΕΑΒ σε περίπτωση εκπρόθεσμης παραδόσεως των υλικών, αν τηρήθηκαν όλοι οι όροι των συμβάσεων και εάν μπορούσε η ΕΑΒ να ακυρώσει την παραγγελία αυτών των υλικών σε περίπτωση παραβίασης του χρόνου παραδόσεως και βέβαια εάν ήταν αναγκαία ή όχι η παραλαβή αυτών των υλικών που δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από την ΕΑΒ και που όμως οφείλουμε να αποπληρώσουμε.
3. Οι δύο θυγατρικές εταιρείες της ΕΑΒ, η «EMC ΕΛΛΑΣ ΑΕ» και η «1 SOURCE», φέρονται: A) Η EMC να έχει μεγάλες ζημίες και συνεχώς γίνονταν αυξήσεις Κεφαλαίων από την ΕΑΒ με καταβολή μετρητών. To ταμειακό λειτουργικό αποτέλεσμα της για το έτος 2007 ήταν ζημιογόνο – 417 χιλ. ευρώ και το έτος 2008 ήταν ζημιογόνο -370 χιλ. ευρώ χωρίς να έχει εξοφλήσει η EMC τις οφειλές της προς την ΕΑΒ οι οποίες ανέρχονται σε ποσό άνω του 1 εκατ. ευρώ. Το 2009 ενώ ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε από 177,3 χιλ. ευρώ σε 199, 8 χιλ. ευρώ η ζημία χρήσης του 2009 ανέβηκε σε – 555, 5 χιλ. ευρώ έναντι του 2008 που είχε ζημιά -152,3 χιλ. ευρώ. Η EMC επί σειρά ετών δεν πληρώνει τις οφειλές της προς την ΕΑΒ και το ελληνικό δημόσιο έχει απωλέσει μεγάλα χρηματικά ποσά καθώς η ΕΑΒ χορηγεί επί σειρά ετών υπέρογκα ποσά στην θυγατρική της, μέσω συνεχών αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ενώ μάλιστα όπως προκύπτει από διαχειριστικούς ελέγχους Ορκωτών Ελεγκτών υπήρξε κακοδιαχείριση. Χαρακτηριστικό της κακοδιαχείρισης αποτελεί το ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της EMC διεγράφησαν με μεταφορά τους στα Αποτελέσματα Χρήσης οφειλές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της EMC προς την εν λόγω εταιρεία. Μεταξύ των διαγραφέντων οφειλών υπήρξε και οφειλή του Διευθύνοντος Συμβούλου της EMC που προέρχονταν από αναλήψεις του ιδίου με εταιρική πιστωτική κάρτα από εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό της EMC! Μέχρι σήμερα η ΕΑΒ δεν φαίνεται να έχει προβεί σε καμία ενέργεια σχετική με τα πορίσματα των διαχειριστικών ελέγχων επιτρέποντας διά της αδράνειάς της την διαιώνιση αυτής της κατάστασης.
Β) Η 1 SOURCE οφείλει στην ΕΑΒ περίπου 1,4 εκατ. ευρώ και έχει τεθεί θέμα αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση του  χρέους της. Πρόκειται για εταιρία όπου η ΕΑΒ συμμετέχει με ποσοστό 49% (το 51% κατέχει η Pratt&Whitney) και της οποίας ο Κύκλος Εργασιών της το έτος 2009 ανήλθε περίπου στο ποσό των 3 εκατ. ευρώ ενώ η Ζημία Χρήσης της περίπου στο ποσό των -4,4 εκατ. ευρώ, το έτος 2008 ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε στο ποσό των 1,9 εκατ. ευρώ ενώ η ζημία χρήσης ανήλθε στα -3.3 εκατ. ευρώ. Η συμμετοχή της ΕΑΒ συνεπάγεται την καταβολή εκατομμυρίων ευρώ λόγω των συνεχών αυξήσεων κεφαλαίων γεγονός που την ζημιώνει ως ΔΕΚΟ, ποσά που εν μέρει προέρχονται από δανεισμό της ΕΑΒ με την εγγύηση του Δημοσίου, με συνέπεια να επιβαρύνεται η ΕΑΒ και με τόκους ετησίως.
4.  Μεγάλο μέρος του έργου της ΕΑΒ ανατίθεται σε υπεργολάβους χωρίς όμως να προηγούνται μελέτες κόστους οφέλους ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις των απευθείας αναθέσεων. Η συγκεκριμένη πρακτική οδηγεί μεταξύ άλλων στην χρήση των εγκαταστάσεων της ΕΑΒ από ιδιώτες για έργα που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν από το προσωπικό της ΕΑΒ με σαφώς μικρότερο κόστος για την εταιρία και το ελληνικό δημόσιο. Σαφώς σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν σε εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο συνεπάγεται μεν αύξηση του μισθολογικού κόστους της εταιρίας προσφέρει όμως σημαντική υπεραξία για τις δυνατότητες εκτέλεσης έργου της ΕΑΒ και την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων.
5.  Η ΕΑΒ φέρεται να μην ελέγχει την καλή εκτέλεση των συμβάσεων που υπογράφονται με τους εργολάβους, ενώ σε συγκεκριμένα έργα φαίνεται ότι αξιοποιείται το προσωπικό της ΕΑΒ, κατασκευάζονται δηλαδή από κοινού με τους εργολάβους αλλά πληρώνονται γι αυτά οι εργολάβοι.
Οι πρωτοφανείς αυτές καταγγελίες κακοδιαχείρισης και διασπάθισης του δημοσίου χρήματος φαίνεται να οδήγησαν και στην απόλυση του καταγγέλλοντος Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της ΕΑΒ, ο οποίος κατέφυγε στην δικαιοσύνη. Την ίδια στιγμή ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΒ παραμένει στην θέση του και κανένας έλεγχος των αρμοδίων Υπουργείων δεν φαίνεται να γίνεται για τον έλεγχο των όσων πολύ σοβαρών έχουν καταγγελθεί, γεγονός που ίσως συνεπάγεται την διαιώνιση της κακοδιαχείρισης. Κατόπιν όλων αυτών και προτού απευθυνθούμε στον εισαγγελέα αναμένουμε πειστικές απαντήσεις για τις πιο πάνω καταγγελίες και συγκεκριμένα:
Ερωτάστε:
1. Είστε ενήμεροι για την πρωτοφανή αύξηση αδιαθέτων (άχρηστων) υλικών που αποθεματοποιεί η ΕΑΒ και σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί προκειμένου να σταματήσει η ΕΑΒ να προμηθεύεται υλικά που θα γεμίζουν τις αποθήκες και καμία χρησιμότητα δεν έχουν για τις Ένοπλες Δυνάμεις;
2. Έχετε προβεί σε έλεγχο τήρησης των όρων των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί και συνεπάγονται αύξηση των αδιαθέτων (άχρηστων) υλικών της ΕΑΒ καθώς και οικονομική επιβάρυνση του ελληνικού λαού;
3. Πως σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε τα υπέρογκα ελλείμματα που δημιουργούν οι δύο θυγατρικές εταιρείες της ΕΑΒ (EMC και 1 SOURCE) τα οποία και προκαλούν περαιτέρω επιβάρυνση της ΕΑΒ, του Ελληνικού Δημοσίου και του Έλληνα φορολογούμενου;
4. Έχετε ελέγξει αρμοδίως τις αιτίες πρόκλησης των τεράστιων ελλειμμάτων των θυγατρικών της ΕΑΒ εταιριών και αν ναι σε ποιο συμπέρασμα καταλήξατε;
5. Είστε ενήμεροι για τα πορίσματα των διαχειριστικών ελέγχων στην EMC και σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί κατόπιν των σχετικών πορισμάτων;
6.  Ασκείτε έλεγχο ως οφείλετε στις απευθείας αναθέσεις έργων στους εργολάβους και είστε σε θέση να αποδείξετε ότι η συγκεκριμένη τακτική προσφέρει όφελος στο ελληνικό δημόσιο μεγαλύτερο από την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού το οποίο θα αποκτούσε πολύτιμη εξειδίκευση για την κάλυψη των αναγκών της αμυντικής μας βιομηχανίας και των Ενόπλων Δυνάμεων;
7. Για ποιους λόγους διατηρείτε στην θέση του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΑΒ από την στιγμή που υπάρχουν πολύ σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του, χωρίς μάλιστα να έχετε προβεί και σε καμία αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο επίσης φέρεται να έχει πολύ σοβαρές ευθύνες για αυτή την δυσμενή οικονομική κατάσταση της ΕΑΒ;
 

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ