Feb20
ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
2/20/2011 2:12:00 PM

«Στην Κερατέα και στο Γραμματικό διαπράττεται «έγκλημα» κατά του περιβάλλοντος και κατά της δημόσιας υγείας»
• Οι απαντήσεις των αρμόδιων Υπουργείων είναι ενδεικτικές και δικαιώνουν απόλυτα την αντίδραση των κατοίκων της Κερατέας και του Γραμματικού

Σε απάντηση της ερώτησης (Αρ. Πρωτ. 8825/11-01-11) που κατατέθηκε από τον Βουλευτή Περιφέρειας Αττικής, Βασίλη Οικονόμου, αναφορικά με πότε επιτέλους θα αποσυρθούν τα ΜΑΤ από την Κερατέα και πότε θα αναθεωρηθεί ο Περιφερειακός Σχεδιασμός για την διαχείριση των απορριμμάτων, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ Χ. Παπουτσής, μας απάντησε ότι «το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος είχαν προγραμματίσει για τις 11 Δεκεμβρίου 2010 εργασίες στην Κερατέα. Ήδη όμως από την προηγούμενη μέρα παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είχαν προβεί σε εμπρηστικές δηλώσεις και ουσιαστικά είχαν προαναγγείλλει επεισόδια και για αυτό το λόγο, για την πρόληψη δηλαδή των επεισοδίων κρίθηκε απαραίτητη η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων. Και επειδή τα επεισόδια τελικά πραγματοποιήθηκαν και συνεχίστηκαν για πολλές μέρες και νύχτες στην πραγματικότητα η Αστυνομία είναι καθημερινά και κάθε νύχτα επί ποδός για να διαφυλάξει την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή. Επίσης τόνισε ότι η Αστυνομία βρίσκεται στη θέση του αμυνόμενου καθώς δέχεται επιθέσεις με μολότοφ από κρανοφόρους και κουκουλοφόρους που όπως προκύπτει από τις προσαγωγές δεν είναι καν κάτοικοι της περιοχής και το Υπουργείο δεν έχει καμία διάθεση να κρατά δεσμευμένους στην περιοχή δεκάδες αστυνομικούς, να έχει και τραυματίες αστυνομικούς ούτε βέβαια να αναλάβει την ευθύνη τραγικών περιστατικών όπως αυτό που συνέβη όταν οι δυνάμεις των ΜΑΤ δέχτηκαν ευθεία βολή από κάποιον άγνωστο με αεροβόλο. Όσο όμως συνεχίζονται τα επεισόδια και απειλούνται ζωές και περιουσίες, η Αστυνομία είναι υποχρεωμένη να παραμένει εκεί και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση της τάξης, για την πρόληψη των επεισοδίων ή άλλων εκτρόπων, για την προστασία των προσώπων, των εγκαταστάσεων και άλλων πραγμάτων και εν γένει για την αποτροπή κάθε έκνομης δραστηριότητας. Δυστυχώς η παρουσία της Αστυνομίας εκεί είναι προϋπόθεση για την διασφάλιση συνθηκών απρόσκοπτης κοινωνικής συμβίωσης. Στις δημοκρατικές κοινωνίες το δικαίωμα της διαμαρτυρίας των πολιτών είναι απολύτως σεβαστό με τον όρο όμως ότι δεν προκαλείται το κοινωνικό σύνολο με πράξεις βίας και αυθαιρεσίας». O Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ Θ. Μωραΐτης, μας απάντησε ότι «οι εθνικές κατευθύνσεις και επιλογές για την επίτευξη της ολοκληρωμένης και ορθολογικής διαχείρισης των αστικών στέρεων αποβλήτων περιγράφονται στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων ο οποίος έχει θεσμοθετηθεί με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ πρωτ 50910/2727/2003. Σε κανένα έγγραφο της ΕΕ δεν αναφέρεται ότι οι Χώροι Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) αποτελούν ξεπερασμένη λύση η οποία οφείλει να καταργηθεί από τα Κράτη Μέλη. Επιβάλλεται όμως η επεξεργασία των αποβλήτων πριν την διάθεσή τους μέσω υγειονομικής ταφής. Η ευρωπαϊκή και η εθνική πολιτική για την πρόληψη και διαχείριση των αποβλήτων ακολουθεί την παρακάτω ιεράρχηση όσον αφορά τα απόβλητα: α) πρόληψη, β) προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, γ) ανακύκλωση, δ)άλλου είδους ανάκτηση, πχ ανάκτηση ενέργειας και ε) διάθεση. Είναι σαφές ότι η διάθεση αποτελεί το τελικό στάδιο της διαχείρισης των αποβλήτων (και όχι την χείριστη επιλογή), αφού πρώτα έχουν προηγηθεί τα προηγούμενα στάδια. Δεν υφίσταται μέθοδος επεξεργασίας ή/και αξιοποίησης στέρεων αποβλήτων η οποία να μην αφήνει υπολείμματα τα οποία για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας πρέπει να οδηγούνται προς ασφαλή τελική διάθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων. Δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφοροποίηση στην κατασκευή και λειτουργία ενός ΧΥΤ είτε σε αυτόν διατίθενται απόβλητα (ΧΥΤΑ) είτε υπολείμματα (ΧΥΤΥ). Στην Αττική προβλέπεται η δημιουργία 3 Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ), δηλαδή ένα σύνολο εγκαταστάσεων που συνδέονται μεταξύ τους λειτουργικά, όπως εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης – κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ), Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), μονάδες θερμικής επεξεργασίας, ΧΥΤ, σταθμό μεταφόρτωσης αποβλήτων (ΣΜΑ), μονάδες επεξεργασίας στραγγισμάτων, μονάδες συλλογής και επεξεργασίας παραγόμενου βιοαερίου, επεξεργασίας ελαστικών κα». Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ Γ. Ντόλιος, μας απάντησε ότι «η πολιτεία έχει μια ολοκληρωμένη πολιτική διαχείρισης στέρεων αποβλήτων που βασίζεται στην ιεραρχία διαχείρισης αποβλήτων όπως αυτή αναφέρεται στην οδηγία 98/2008 της ΕΕ. Όσον αφορά την πρόληψη παραγωγής και την μείωση των αποβλήτων εντός του 2011 θα ολοκληρωθεί η εκπόνηση εθνικού σχεδίου για την μείωση και την πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων και αμέσως μετά θα υλοποιηθούν τόσο περιφερειακά σχέδια μείωσης – πρόληψης όσο και τομεακά για συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων. Σχετικά με την ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών ή και ενέργειας στην Αττική λειτουργούν σήμερα 5 ΚΔΑΥ έχουν τοποθετηθεί κάδοι ανακύκλωσης σε 107 από τους 124 ΟΤΑ και ανακυκλώνονται περίπου 195.000 τόνοι υλικών ανά έτος. Δρομολογείται η κατασκευή 3 μονάδων κομποστοποίησης οργανικών υλικών και αναμένεται να εκτρέψουν από την ταφή 160.000 τόνους οργανικού κλάσματος ανά έτος. Σύμφωνα με οδηγία της ΕΕ που έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο απαγορεύεται η ταφή απορριμμάτων χωρίς πρότερη επεξεργασία για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Οι μονάδες επεξεργασίας είναι απαραίτητες για να μειωθεί δραστικά (κατά 70%) η ποσότητα των απορριμμάτων που οδηγείται προς ταφή και να ελαχιστοποιηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την διαχείριση των απορριμμάτων, για να αυξηθεί δραστικά η ποσότητα των ανακυκλωμένων και ανακτημένων υλικών, συμπληρωματικά προς τα υφιστάμενα συστήματα ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή και για να αξιοποιηθούν οι επενδύσεις που έγιναν και γίνονται σε ΧΥΤΑ και να αυξηθεί δραστικά η διάρκεια ζωής αυτών. Τα έργα αυτά έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και μια 5ετία τουλάχιστον και να είναι εν λειτουργία το 2010. Δυστυχώς δεν υλοποιήθηκαν με αποτέλεσμα ο ΧΥΤΑ Φυλής να εξυπηρετεί σχεδόν όλο το λεκανοπέδιο να δέχεται 2,5 εκατ. τόνους απορριμμάτων το χρόνο και να βαδίζει ταχύτατα προς κορεσμό».
Οι απαντήσεις των αρμόδιων Υπουργείων είναι ενδεικτικές και κατά τη γνώμη μας δικαιώνουν απόλυτα την αντίδραση των κατοίκων της Κερατέας και του Γραμματικού. Δυστυχώς και αυτή η κυβέρνηση παρά τις περί του αντιθέτου δεσμεύσεις της, δημιουργεί ΧΥΤΑ τα οποία σαφώς και θεωρούνται ξεπερασμένη μέθοδος αφού οι ενσωματωμένες στο εθνικό δίκαιο οδηγίες της ΕΕ ζητούν την ολοκληρωμένη διαχείριση και κυρίως την επεξεργασία και αξιοποίηση των απορριμμάτων και την τελική ταφή των υπολειμμάτων, οδηγίες που φυσικά δεν εφαρμόζονται στην χώρα μας. Στην Ελλάδα  δεν έχει ουσιαστικά σημειωθεί καμία πρόοδος στα στάδια που προηγούνται της τελικής διάθεσης και το μόνο που υλοποιείται είναι η δημιουργία ΧΥΤΑ με την συνδρομή της Αστυνομίας. Θα ήταν προτιμότερο λοιπόν οι Υπουργοί αντί να παραδίδουν μαθήματα από έδρας στις κοινοβουλευτικές τους απαντήσεις, να απολογούνται γιατί δεν εφαρμόζουν αυτά που κηρύσσουν στομφωδώς και προκλητικώς. Η κυβέρνηση που υποστηρίζει ότι διαφυλάσσει την ασφάλεια των κατοίκων με την παραμονή των αστυνομικών δυνάμεων στην Κερατέα, ουσιαστικά προκαλεί την έκρηξη της κοινωνικής βίας αφού για μια ακόμη φορά παραπέμπει την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στις καλένδες του μέλλοντος λέγοντας ότι δεν πρέπει να χαθούν οι επενδύσεις στα ΧΥΤΑ. Αυτό που δεν αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση είναι ότι ο κόσμος έχει επαρκή πρόσβαση στην ενημέρωση και γνωρίζει πολύ καλά πλέον ότι τόσο στην Κερατέα όσο και στο Γραμματικό διαπράττεται «έγκλημα» κατά του περιβάλλοντος και κατά της δημόσιας υγείας. Επίσης δεν μπορεί να κατανοήσει ότι οι εδώ και δύο μήνες εξεγερμένοι κάτοικοι της Κερατέας δεν αναλίσκονται σε επαναστατική γυμναστική αλλά αγωνίζονται για τον τόπο τους, για την υγεία τους και για τα παιδιά τους, γεγονός που δεν μπορεί να καμφθεί από τις βίαιες προσπάθειες καταστολής ενός κινήματος.
Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου, δηλώνει ότι θα παραμείνει στο πλευρό των κατοίκων όπως έκανε και πριν τις εκλογές, θα υποστηρίξει με όλες του τις δυνάμεις τα δίκαια αιτήματά τους και θα συνεχίσει να επιδιώκει μια δίκαιη, συνολική και ορθολογική αντιμετώπιση του ζητήματος διαχείρισης των απορριμμάτων η οποία θα στηρίζεται στα σύγχρονα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα.

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ