Feb10
ΕΝΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΕN.Α.Π)
2/10/2011 11:05:00 PM

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής της Χαλυβουργικής στην Ελευσίνα

Προς : Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Κυρία Υπουργέ,
‘Όπως πολύ καλά γνωρίζετε η Ελευσίνα και γενικότερα το Θριάσιο Πεδίο είναι από τις πιο επιβαρυμένες περιβαλλοντικά περιοχές της χώρας μας. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα του Θριασίου Πεδίου τα έχουμε αναδείξει πολλές φορές στην Βουλή (Αρ.Ερωτήσεων 10587/10-05-05, 8277/28-02-06, 10817/16-05-06, 11724/13-06-06, 12832/13-07-06, 11606/08-08-06, 1528/22-11-06, 2489/24-11-07, 5292/29-01-08, 5966/08-02-08, 8323/12-03-08, 13159/29-05-08,13506/03-06-08, 15348/24-06-08, 4818/04-09-08, 10560/25-11-08, 1256/30-06-09, 2165/15-07-09 επίκαιρη ερωτ. 569/07-02-08 για Χαλυβουργική) χωρίς όμως να δοθούν οι λύσεις που απαιτεί η προστασία τόσο του περιβάλλοντος όσο και κυρίως της δημόσιας υγείας. Η αναγνώριση αυτής της πραγματικότητας οδήγησε το ΠΑΣΟΚ προεκλογικά στην σύνταξη ενός προεκλογικού προγράμματος όπου το Θριάσιο Πεδίο θα γινόταν η περιοχή όπου πρώτα και κύρια θα εφαρμοζόταν η Πράσινη Ανάπτυξη και οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής θα έβλεπαν την ποιότητα της ζωής τους να βελτιώνεται καθημερινά όσο θα αναπτυσσόταν το προοδευτικό και ριζοσπαστικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα της κυβέρνησης. Σήμερα 1,5 χρόνο μετά, δεν έχει αλλάξει τίποτα, οι πράσινες επενδύσεις εξακολουθούν να είναι ζητούμενο και η κυβέρνηση παρά τις ρητές δεσμεύσεις του πρωθυπουργού επιμένει στην διαιώνιση μιας πολιτικής που καταστρέφει την δημόσια υγεία, υποβαθμίζει περαιτέρω το περιβάλλον και διογκώνει το ήδη τεράστιο πρόβλημα. Όπως καταγγέλλουν φορείς της περιοχής, η κυβέρνηση επιτρέπει τελικά την δημιουργία Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής της Χαλυβουργικής η οποία σύμφωνα με τους επιστημονικούς υπολογισμούς θα δημιουργήσει ένα μόνιμο κώνο καυσαερίων 4,5 εκατ. κυβικών μέτρων την ώρα πάνω από την Ελευσίνα και το Θριάσιο, ο οποίος θα περιέχει 2000 τόνους το χρόνο περίπου οξείδια του αζώτου και θα οδηγήσει σε βέβαιη και μόνιμη υπέρβαση των ορίων ποιότητας του διοξειδίου του αζώτου και του όζοντος. Η ρύπανση που θα προκληθεί θα επηρεάσει άμεσα την ζωή του μισού πληθυσμού περίπου της Ελλάδας, καθώς έχει αποδειχτεί ότι η ρύπανση του Θριασίου μεταφέρεται με δύο μηχανισμούς σε όλο το Λεκανοπέδιο προκαλώντας την άμεση αύξηση του όζοντος. Επιπρόσθετα με την δημιουργία και λειτουργία αυτής της Μονάδας θα επιτραπεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος η εκπομπή 1,8 εκ τόνους το χρόνο διοξείδιο του άνθρακα, ποσότητα δεκαπλάσια από τα σημερινά δικαιώματα της εταιρείας, θα προσθέσει τεράστιες νέες ποσότητες στέρεων αποβλήτων την στιγμή που ακόμα δεν έχει επιλυθεί το ζήτημα των υπαρχόντων στέρεων αποβλήτων της εταιρείας, τα οποία παράνομα χρησιμοποιούνται για επιχωματώσεις, γεγονός που έχει ήδη επιφέρει την καταδίκη της χώρας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ταυτόχρονα η πραγματοποίηση αυτής της «επένδυσης» θα ρυπάνει και άλλο τουλάχιστον θερμικά τον κόλπο της Ελευσίνας παρά το γεγονός ότι έχει χαρακτηριστεί θαλάσσια «ευαίσθητη περιοχή». Πέραν των ουσιαστικών προαναφερθέντων προβλημάτων που θα προκαλέσει η δημιουργία αυτής της Μονάδας, ερωτήματα παραμένουν και για την επιλογή της τοποθεσίας κατασκευής αφού προβλέπεται αυτή να κατασκευαστεί στις επιχωματώσεις των 500στρ θάλασσας που απέκτησε η εταιρεία σκανδαλωδώς το 1974 και των 150 επιπλέον στρ που έχει παρανόμως επιχωματώσει η εταιρεία. Όπως είναι αυτονόητο οι εξελίξεις αυτές προκαλούν αγανάκτηση στους κατοίκους οι οποίοι είχαν πιστέψει τον Οκτώβριο του 2009 ότι επιτέλους μια κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει σοβαρά τα προβλήματά τους και θα σταματήσει πλέον η αντιμετώπισή τους ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
Κατόπιν όλων αυτών, ερωτάστε:
1. Πώς ακριβώς συνδέετε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος την Πράσινη Ανάπτυξη με την δημιουργία Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής στην Χαλυβουργική η οποία είναι βέβαιο ότι θα επιβαρύνει κατά πολύ την περιβαλλοντική ρύπανση στο Θριάσιο Πεδίο;
2. Ποιοι παράγοντες έχουν υπεισέλθει ώστε να ανατραπεί η ρητά διατυπωμένη δέσμευση του πρωθυπουργού για απορρύπανση του Θριασίου Πεδίου και ποιοι λόγοι σας έχουν οδηγήσει στην ανατροπή της προεκλογικής δέσμευσης ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη μονάδα στην Χαλυβουργική;
3. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί μέχρι σήμερα για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Θριάσιο Πεδίο και την Ελευσίνα και ποιος είναι ο προγραμματισμός σας για τις μελλοντικές παρεμβάσεις;
4. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου ο Κόλπος της Ελευσίνας να αποκτήσει την μεταχείριση που αρμόζει στον χαρακτηρισμό θαλάσσια «ευαίσθητη περιοχή»;
5. Ποια είναι η θέση σας για τις παράνομες επιχωματώσεις στον Κόλπο της Ελευσίνας και σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε ως αρμόδιο Υπουργείο;

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ