Nov18
Ερώτηση Φώτη Κουβέλη - Θανάση Λεβέντη - Νίκου Τσούκαλη - Γρηγόρη Ψαριανού
11/18/2010 9:52:00 AM

«Αναγκαιότητα λήψης άμεσων μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης του Ασωπού ποταμού και του περιβάλλοντος χώρου»

Προς τους κ.κ. Υπουργούς: Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Το πρόβλημα της ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων του Ασωπού ποταμού και των υπόγειων υδάτων της ευρύτερης περιοχής δεν είναι πρόσφατο. Η διάθεση των αποβλήτων και η μετατροπή του ποταμού σε ανοιχτό οχετό επετράπη επισήμως το 1969, με κοινή υπουργική απόφαση που χαρακτήριζε τον Ασωπό αποδέκτη βιομηχανικών αποβλήτων των βιομηχανιών της περιοχής Οινόης-Οινοφύτων. Καμμία περιβαλλοντική μελέτη δεν εκπονήθηκε, προκειμένου να προσδιοριστεί η φέρουσα ικανότητα του ποταμού σε υγρά απόβλητα, ούτε υπήρξε έλεγχος των νέων αδειών εγκατάστασης βιομηχανιών στην περιοχή. Το 1979 εκδόθηκε νέα υπουργική απόφαση με την οποία καθορίστηκαν για πρώτη φορά ειδικοί όροι διαθέσεως υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων, οι οποίοι όμως δεν τηρήθηκαν ποτέ.
Σήμερα, η έντονη βιομηχανική ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα αλλά και του εδάφους του περιβάλλοντος χώρου εξακολουθεί και αποτελεί σημείο έντονων αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία, ενώ έχει επισημανθεί από όλους τους αρμόδιους κρατικούς και επιστημονικούς φορείς. Μεταξύ των ρυπογόνων ουσιών της ευρύτερης περιοχής συγκαταλέγεται το εξασθενές χρώμιο -που σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας έχει καταταχθεί στις τοξικές και καρκινογόνες ουσίες- το πεντασθενές χρώμιο καθώς και μία σειρά από άλλα επικίνδυνα βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα και οργανικές ενώσεις.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατης επιδημιολογικής μελέτης, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Υγείας Οινοφύτων, η θνησιμότητα στην περιοχή εμφανίστηκε αυξημένη σε σχέση με την υπόλοιπη Βοιωτία σχεδόν κατά 57% το 2000 και πάνω από 92% το 2009. Η μελέτη διεξήχθη από το Εργαστήριο Υγιεινής Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και χρηματοδοτήθηκε από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ). Τον πληθυσμό της εν λόγω μελέτης αποτέλεσαν 5.842 δημότες και μόνιμοι κάτοικοι των Οινοφύτων, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για 11 χρόνια (1999-2009). Κατά τη συλλογή των δεδομένων καταγράφηκαν 474 θάνατοι, 118 εκ των οποίων οφείλονταν σε καρκίνο. Το 2009 από συνολικά 52 θανάτους, οι 18 οφείλονταν στην προαναφερθείσα νόσο. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, την τελευταία δεκαετία η θνησιμότητα από καρκίνο ήπατος των δημοτών που κατοικούν μόνιμα στα Οινόφυτα ήταν 1.472% μεγαλύτερη από αυτήν των κατοίκων της Βοιωτίας. Αυξήσεις στον καρκίνο εμφανίστηκαν επίσης στο ουροποιητικό σύστημα των γυναικών, καθως και στον καρκίνο των πνευμόνων όπου η θνησιμότητα ήταν αντίστοιχα 841% και 145% μεγαλύτερη από εκείνη των κατοίκων της Βοιωτίας.  Παράλληλα, η έρευνα δείχνει ότι για τα 11 χρόνια (1999-2009) υπήρξε αύξηση της τάξεως του 14% στους θανάτους από καρκίνο γενικότερα.
Να επισημάνουμε ότι κατά της χώρας μας έχει ήδη ξεκινήσει από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδικασία που εκκρεμεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την μη ύπαρξη νομοθεσίας στη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων, καθώς και για την εφαρμογή της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα. Οι έλεγχοι που γίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες στη χώρα μας είναι ανεπαρκείς, τα δε πρόστιμα που επιβάλλονται ασήμαντα.
Η αναγκαιότητα λήψης άμεσων μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης του Ασωπού ποταμού και του περιβάλλοντος χώρου αποτελεί πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ έχει επανειλημμένα αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεων στη Βουλή. Αναμφισβήτητα, αποτελεί επείγουσα υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στην υγεία, το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων, το περιβάλλον της εν λόγω περιοχής.
Κατόπιν τούτων,
Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
1. Ποιο το χρονοδιάγραμμα για τη δρομολόγηση και ολοκλήρωση καταγραφής των λειτουργικών προβλημάτων των μελετών για τον εντοπισμό της έκτασης της υπεδάφιας ρύπανσης; 
2. Ποιο το χρονοδιάγραμμα στα πλαίσια του οποίου πρόκειται να υλοποιηθούν και να ολοκληρωθούν τα έργα στην κοίτη και στον πυθμένα του ποταμού;
3. Δεδομένου ότι το εξασθενές χρώμιο ως καρκινογόνο δεν επιτρέπεται να υπάρχει ούτε σε ίχνη στο περιβάλλον ή τον υδροφόρο ορίζοντα, ποιο το χρονοδιάγραμμα στα πλαίσια του οποίου προτίθεστε να λάβετε αυστηρά μέτρα πανελλαδικά για την προστασία από το εξασθενές χρώμιο και να αποδοθεί το ανάλογο κόστος με ανάλογες κυρώσεις στους ρυπαίνοντες;  
4. Δεδομένου ότι οι βιομηχανίες κατά μήκος του Ασωπού εξακολουθούν να ρυπαίνουν όχι μόνον απευθείας τον ποταμό αλλά και μέσω φρεάτων και βόθρων όπου διοχετεύουν τα απόβλητά τους ανεπεξέργαστα δηλώνοντας ένα μικρό μέρος τους ή και καθόλου, ποιοι οι έλεγχοι που διενεργούνται σε αυτές και ποια τα μέτρα που προτίθεστε να λάβετε προκειμένου να ανακληθούν οι άδειες εκείνων που δεν τηρούν τους προβλεπόμενους κανόνες λειτουργίας; 
5. Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ: «...εξετάζεται η σκοπιμότητα χαρακτηρισμού της λεκάνης του Ασωπού ως ευπρόσβλητης σε νιτρορύπανση περιοχή και προτείνεται η διαμόρφωση και εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικού προγράμματος μέτρων, σε εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας περί νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης.» Προτίθεστε τελικά να προβείτε στην εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος και εάν ναι, ποιο το χρονοδιάγραμμά του;

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ