Sep9
Ο Β. Οικονόμου για τις έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα από το «ΠΙΡΙ ΡΕΙΣ» και το «ΤΣΕΣΜΕ»
9/9/2010 11:16:00 AM

Σε απάντηση της ερώτησης και αίτησης κατάθεσης εγγράφων (Αρ. Πρωτ. 508/10-28-07-2010) που κατατέθηκε από τον Βουλευτή Περιφέρειας Αττικής, Βασίλη Οικονόμου, αναφορικά με τις έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα από το «ΠΙΡΙ ΡΕΙΣ» και το «ΤΣΕΣΜΕ», ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών,  κ Γ. Παπανδρέου, μας απάντησε ότι ευθύς μόλις το Υπουργείο Εξωτερικών ενημερώθηκε για την δραστηριοποίηση των τουρκικών ερευνητικών πλοίων άνωθεν και επί ελληνικής υφαλοκρηπίδας, έγιναν όπως προβλέπεται από την διπλωματική πρακτική, έντονες παραστάσεις στην τουρκική πλευρά σε υψηλό επίπεδο, επισημαίνοντας τις αρχές και τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Συγκεκριμένα προς την τουρκική πλευρά υπογραμμίσθηκαν τα δικαιώματα της Ελλάδας επί της ελληνικής υφαλοκρηπίδας με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας, συμβατικό και εθιμικό, και κατέστη σαφές ότι η τήρηση των διεθνών κανόνων και ο έμπρακτος σεβασμός της αρχής των σχέσεων καλής γειτονίας αποτελούν την μόνη πραγματική βάση για την ουσιαστική πρόοδο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Όσον αφορά την δραστηριότητα του τουρκικού ερευνητικού πλοίου «ΠΙΡΙ ΡΕΙΣ», το Υπουργείο Εξωτερικών διαμαρτυρήθηκε στην τουρκική πλευρά για την παραβίαση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων επί της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και απαιτήθηκε η άμεση αποχώρηση του τουρκικού ερευνητικού σκάφους καθώς επίσης και η μη επανάληψη παρόμοιων ερευνών επί της ελληνικής υφαλοκρηπίδας στο μέλλον. Στην περίπτωση του τουρκικού ερευνητικού πλοίου ΤΣΕΣΜΕ το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών διαβεβαίωσε ότι επρόκειτο για υδρογραφικές έρευνες στην θαλάσσια στήλη, δηλαδή στα ύδατα μέχρι και το βυθό, όχι όμως υπό κάτω αυτού, οι οποίες δεν αφορούν στην υφαλοκρηπίδα. Η χώρα μας απαίτησε συναφώς την πληρέστερη δυνατή πρότερη ενημέρωση για κάθε ερευνητική δραστηριότητα στη θαλάσσια στήλη υπεράνω ελληνικής υφαλοκρηπίδας, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, προς διασφάλιση του σεβασμού των ελληνικών δικαιωμάτων, προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσον επηρεάζεται η υφαλοκρηπίδα και εν προκειμένω χρειάζεται άδεια. Περαιτέρω στο πρόσφατο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, ο ΑΝΥΠΕΞ ενημέρωσε εκτενώς τους Υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ για την ανωτέρω τουρκική συμπεριφορά στο Αιγαίο υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές, πέραν του ότι είναι παράνομες βάσει του Διεθνούς Δικαίου, αντιβαίνουν τόσο στην αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, όσο και στο καθεστώς της υποψήφιας για ένταξη χώρας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ Ε. Βενιζέλος, μας απάντησε ότι η αποκλειστική αρμοδιότητα χορήγησης αδειών για την διεξαγωγή ερευνών στην υφαλοκρηπίδα ανήκει στο παράκτιο κράτος, εν προκειμένω στην Ελλάδα. Τέτοια άδεια δεν ζητήθηκε και δεν χορηγήθηκε στα αναφερόμενα στην ερώτηση σκάφη. Το ΥΠΕΘΑ σε στενή συνεργασία με τα Υπουργεία Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη χειρίστηκε τα ζητήματα αυτά στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου της θάλασσας και των σχετικών Εθνικών Κανόνων με στόχο την επισήμανση και διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,, κ. Γ. Μανιάτης, μας απάντησε ότι μετά την επαναφορά στο Δημόσιο της άσκησης των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων που είχαν παραχωρηθεί στα ΕΛΠΕ, έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες για τη δημιουργία νέου φορέα για την έρευνα και αξιοποίηση υδρογονανθράκων της χώρας αλλά και τη διατήρηση της εθνικής τεχνογνωσίας, καθώς και για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για την έρευνα – εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Ο νέος φορέας θα είναι υπεύθυνος για τη Διαχείριση των Δικαιωμάτων του Δημοσίου, για τον ουσιαστικό έλεγχο των δραστηριοτήτων έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων και την προώθηση των σχετικών δραστηριοτήτων μέσα από ένα σύγχρονο και αποδοτικό θεσμικό πλαίσιο με σαφείς και ξεκάθαρους όρους παραχωρήσεων, με σταθερούς κανόνες, με προσήλωση στη διαφάνεια και με αυστηρά μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας, επαναφέροντας τη χώρα στα διεθνή πετρελαϊκά δρώμενα και συμβάλλοντας στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Οι περιοχές στις οποίες θα πραγματοποιήσει έρευνες η χώρα μας θα είναι οι ενδεδειγμένες πετρελαιοπιθανές περιοχές που θα υποδειχτούν από το Φορέα και θα αποφασιστούν από την Κυβέρνηση. Το Νομοσχέδιο για τη δημιουργία του Φορέα έχει ήδη εκπονηθεί και είναι στο στάδιο της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας.   
Ο Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου, εκφράζει την απορία του, γιατί η ελληνική κυβέρνηση αρκέστηκε σε μια εκτενή ενημέρωση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ και δεν προέβη στην καταγγελία των πρακτικών της Τουρκίας στα όργανα της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ για τις εν εξελίξει παράνομες δράσεις της επί της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Επίσης έκπληξη και πολλά ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι τα δύο Υπουργεία δεν απαντούν στην ερώτηση για το αν η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα χρήσης όλων των μέτρων αυτοάμυνας με βάση το καταστατικό του ΟΗΕ. Ιδιαίτερη τέλος ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ο αρμοδιότερος όλων για αυτά τα θέματα Πρωθυπουργός, δεν απαντά για το αν η κυβέρνηση θα ζητήσει επισήμως τα αποτελέσματα των πάσης φύσεως ερευνών από τις τουρκικές αρχές, για το αν υπάρχει πρόγραμμα ερευνών των αντίστοιχων επιστημονικών φορέων της χώρας μας και ποιες περιοχές αφορά, για το αν η κυβέρνηση σκέπτεται να πραγματοποιήσει έρευνες στις ίδιες περιοχές που παραβιάστηκαν από τα τουρκικά πλοία ώστε να υπογραμμιστεί εμπράκτως η άσκηση του δικαιώματός μας επί της υφαλοκρηπίδας, για το πότε προγραμματίζει η κυβέρνηση την κατάθεση του ανακοινωθέντος νομοσχεδίου για την διαγράμμιση θαλασσίων οικοπέδων πετρελαίου, για το ποιες περιοχές του Αιγαίου ή άλλης περιοχής  θα κάνει έρευνες η Ελλάδα και για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί προκειμένου να υπερασπιστεί τα δίκαιά μας χωρίς να αρκείται στην παρακολούθηση απλώς των παραβιάσεων. Η απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος παρέχει κάποιες απαντήσεις αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι κάθε έργο που μπορεί να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας και ενδεχομένως να οδηγήσει στην ενεργειακή μας αυτονόμηση καθυστερεί υπερβολικά. Το κράτος έπρεπε να είναι έτοιμο να ενεργήσει πριν την επιστροφή των συγκεκριμένων δικαιωμάτων στο δημόσιο και όχι μετά την επιστροφή να ετοιμάζει τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις χάνοντας πολύτιμο χρόνο και «επιτρέποντας» στην Τουρκία να διεξάγει σχετικές έρευνες.
Ο Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου, αναγνωρίζει το ευαίσθητο των συγκεκριμένων ζητημάτων αρνείται όμως να αποδεχτεί ως ικανοποιητική την υποχωρητικότητα που παρουσιάζει η κυβέρνηση στην ενεργοποίηση όλων των προβλεπόμενων από το Διεθνές Δίκαιο μέτρων για την ειρηνική προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων και δηλώνει ότι θα συνεχίσει να απαιτεί από την κυβέρνηση να υιοθετήσει πιο υπεύθυνη στάση στην προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ