Jul26
Ο ανεξάρτητος βουλευτής Αττικής Β. Οικονόμου για τα αφύλακτα σχολεία στον Δήμο Αχαρνών
7/26/2010 7:06:00 PM

Σε απάντηση της ερώτησης (Αρ. Πρωτ. 9731/05-05-10) που κατατέθηκε από τον Βουλευτή Περιφέρειας Αττικής, Βασίλη Οικονόμου, αναφορικά με τα αφύλακτα σχολεία στον Δήμο Αχαρνών, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη,  κ Σ. Βούγιας, μας απάντησε ότι το θέμα της προστασίας των μαθητών και γενικότερα των ανηλίκων, αλλά και των σχολικών συγκροτημάτων, αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και για το λόγο αυτό έχει εκδοθεί διαταγή του Αρχηγού του Σώματος προς όλες τις περιφερειακές Υπηρεσίες, για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων τάξης, ασφάλειας και τροχαίας δραστηριοποιώντας περαιτέρω το προσωπικό τους ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη τάξη και ασφάλεια, τόσο στην λειτουργία των σχολείων όσο και στην απρόσκοπτη και ασφαλή μετακίνηση όλης της μαθητικής κοινότητας και ιδιαιτέρως των μικρών μαθητών. Με την έναρξη της σχολικής περιόδου, στα πλαίσια υλοποίησης του καταρτισθέντος εξειδικευμένου σχεδίου δράσης, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην καθημερινή λήψη μέτρων αστυνόμευσης γύρω και πλησίον των σχολικών συγκροτημάτων και γενικά των χώρων προσέλευσης ‘ συγκέντρωσης ανήλικων μαθητών, με παράλληλη διενέργεια ελέγχων και προσαγωγών ατόμων, καθώς και στην επιτήρηση των χώρων αυτών σε 24ωρη βάση με τις πεζές και εποχούμενες περιπολίες, με σκοπό αφενός μεν την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών προς και από τα σχολεία τους και την αποτροπή προσέγγισης αυτών από εξωσχολικά άτομα αφετέρου δε προς πρόληψη και καταστολή ενδεχόμενων έκνομων ενεργειών σε βάρος αυτών και των σχολικών συγκροτημάτων. Επίσης οι διοικητές των Υπηρεσιών έρχονται σε συχνή επικοινωνία με τους διευθυντές των σχολείων, καθώς και τους σχολικούς φύλακες όπου υπάρχουν, ώστε να ενημερώνονται για τα προβλήματα που τους απασχολούν. Παράλληλα,, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες πραγματοποιούνται ενημερωτικές διαλέξεις σε Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς για θέματα που τους αφορούν, ενώ συμμετέχουν ενεργά σε ημερίδες που διοργανώνουν διάφοροι φορείς, όπως Δήμοι, Ε.Κ.Κ.Α., Σύλλογοι, ΜΚΟ κλπ, με στόχο την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των μαθητών και την παροχή χρηστικών συμβουλών – οδηγιών για θέματα, όπως η οδική ασφάλεια, τα ναρκωτικά, η ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, επιτηρούνται και τα σχολικά συγκροτήματα της περιοχής των Αχαρνών, ενώ από τις αρχές του τρέχοντος έτους στην περιοχή του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος Αχαρνών επαναλειτουργεί ο θεσμός του “Αστυνομικού της Γειτονιάς” σε 4 τομείς με 8 αστυνομικούς οι οποίοι διενεργούν περιπολίες πέριξ των σχολικών κτιρίων. Παράλληλα, στο πλαίσιο της αποστολής τους, ενημερώνονται για τα υφιστάμενα προβλήματα αστυνομικής φύσεως και προωθούν την λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή τους. Σε ότι αφορά τις υποβληθείσες μηνύσεις, για κλοπές – φθορές σε σχολεία του Δήμου Αχαρνών κατόπιν εγκλησεων διευθυντών των σχολείων των περιοχών Αχαρνών, Θρακομακεδόνων, Ολυμπιακού Χωριού και Βαρυπόμπης, σχηματίστηκαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες δικογραφίες κατά αγνώστων δραστών, οι οποίες υποβλήθησαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και την ανακάλυψη των δραστών συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον. Προς τις Υπηρεσίες στην περιοχή των Αχαρνών δόθηκαν πρόσθετες εντολές, στα πλαίσια και των νέων σχεδίων για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της περαιτέρω ενίσχυσης της εμφανούς αστυνόμευσης, για την έντονη και ουσιαστική επιτήρηση των σχολικών συγκροτημάτων και των χώρων προσέλευσης – συγκέντρωσης ανηλίκων μαθητών, όπως φροντιστήρια, χώροι άθλησης – ψυχαγωγίας, πλατείες, πάρκα αλσύλια κλπ, με την εφαρμογή πλέγματος αστυνομικών δράσεων ώστε να επιτευχθεί περαιτέρω και στο επίπεδο ασφάλειας των μαθητών και ολόκληρης της μαθητικής κοινότητας και να προστατευτούν οι εγκαταστάσεις, τα υλικά και τα μέσα των σχολείων. Η Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κα Ε. Χριστοφιλοπούλου, μας απάντησε ότι στο Υπουργείο Παιδείας υπάγεται το προσωπικό των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης το οποίο υπηρετεί με σχέση εργασίας δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και κατέχει οργανικές θέσεις διοικητικών και βοηθητικών κλάδων μεταξύ των οποίων υφίσταται ο ενιαίος κλάδος ΥΕ1 κλητήρων/επιστατών/φυλάκων/νυκτοφυλάκων, οι υπηρετούντες του οποίου ασκούν είτε καθήκοντα κλητήρα σε Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης, είτε καθήκοντα επιστάτη/φύλακα σε σχολικές μονάδες, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και την απόφαση τοποθέτησής τους. Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Α/θμιας, Β/θμιας Εκπ/σης του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής, στο οποίο υπάγονται οι σχολικές μονάδες του Δήμου Αχαρνών, υφίστανται κατανεμημένες συνολικά εξήντα επτά (67) οργανικές θέσεις του ανωτέρου κλάδου(!!!) Η κατανομή  των θέσεων διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.). Επίσης οι διατάξεις του άρθρου 19 του Ν 1566/85 προβλέπουν την τοποθέτηση υπαλλήλου του ανωτέρω κλάδου σε κάθε Λύκειο ή Γυμνάσιο ή Τεχνική / Επαγγελματική Σχολή με μαθητές πάνω από 200 καθώς και σε κάθε δεκαθέσιο και άνω Δημοτικό Σχολείο. Σύμφωνα με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής σε σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης των Αχαρνών έχουν κατανεμηθεί 15 οργανικές θέσεις του κλάδου ΥΕ1 οι οποίες παραμένουν κενές και οι ανάγκες φύλαξης καλύπτονται από σχολικούς φύλακες (προσωπικό ΟΤΑ)!!! Από το Υπουργείο Παιδείας καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού κενών θέσεων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες. Στο πλαίσιο όμως των επειγόντων μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση  της δημοσιονομικής κρίσης κατά τη διάρκεια του έτους 2010 δε χορηγούνται εγκρίσεις για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δημοσίων Υπηρεσιών ενώ παύουν να ισχύουν εγκριτικές αποφάσεις για τις οποίες δεν είχαν εκδοθεί μέχρι 31.12.2009. οι σχετικές προκηρύξεις!!! Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία μεταφοράς προσωπικού από την πρώην Ολυμπιακή Αεροπορία ΑΕ σε Υπηρεσίες του δημοσίου τομέα που για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας στο Νομό Αττικής έχει γνωστοποιηθεί η υπηρεσιακή ανάγκη για την σύσταση 105 προσωποπαγών θέσεων υποχρεωτικής εκπαίδευσης (των ειδικοτήτων κλητήρων/επιστατών/ φυλάκων/νυκτοφυλάκων ή καθαριστών/ιων) στις οποίες δύναται να μεταφερθεί το ανωτέρω προσωπικό. Αναμένεται η αποστολή του συνόλου των γνωμοδοτήσεων από τις Επιτροπές που έχουν συσταθεί για τη μεταφορά του ανωτέρου προσωπικού προκειμένου το Υπουργείο να προβεί στην έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων. Τέλος μας ενημερώνει ότι η αποτελεσματική φύλαξη των σχολικών κτιρίων αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής κοινότητας και πρόθεση του Υπουργείου είναι η όσο το δυνατό πληρέστερη κάλυψη των αναγκών, στο πλαίσιο ωστόσο των δημοσιονομικών περιορισμών και των προσλήψεων στο Δημόσιο. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,, κ Γ. Ντόλιος, μας απάντησε ότι σύμφωνα με έγγραφο του Δήμου Αχαρνών απασχολούνται στον Δήμο 32 Σχολικοί Φύλακες, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη φύλαξη των σχολικών κτιρίων που βρίσκονται στη χωρική του αρμοδιότητα, οι οποίοι απασχολούνται σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια. Το εν λόγω προσωπικό δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του Δήμου, δεδομένου ότι οι σχολικές εγκαταστάσεις ξεπερνούν τις 90, ενώ λόγω της λειτουργίας της υπηρεσίας σε πρωινή και απογευματινή βάρδια, δεν είναι δυνατή η φύλαξη των χώρων κατά τις νυχτερινές ώρες και το Σαββατοκύριακο. Με σχετικό επιχειρησιακό σχέδιο μερικής απασχόλησης που έχει κατατεθεί στο Υπουργείο o Δήμος αιτείται μεταξύ άλλων την πρόσληψη 80 Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων και 40 Σχολικών Τροχονόμων, προκειμένου να καλύψει την ανάγκη φύλαξης σχολικών κτιρίων, την αποφυγή των καταστροφών των κτιρίων και την ασφάλεια των μαθητών. Μόλις συγκροτηθεί η Επιτροπή του άρθρου 5 ν.3250/2004, η οποία αποτελείται από τους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που είναι αρμόδια για την εξέταση των επιχειρησιακών σχεδίων των αιτούντων φορέων και τη χορήγηση σχετικής έγκρισης για την υλοποίηση του προγράμματος, θα τεθεί υπόψη το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Αχαρνών.   
Ο Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου, εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εμφανίζεται να αντιμετωπίζει με την δέουσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα το ζήτημα ασφάλειας των σχολικών κτιρίων και υλοποιεί δράσεις που θα μπορέσουν να αποτρέψουν τις φθορές, τις καταστροφές και τις κλοπές της περιουσίας του ελληνικού λαού. Εκφράζει όμως παράλληλα την ανησυχία του για το γεγονός ότι σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Εσωτερικών το ζήτημα της φύλαξης των σχολικών κτιρίων συναντά την αναποτελεσματική γραφειοκρατία του ελληνικού δημοσίου που προκαλεί αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην πλήρωση των θέσεων που προβλέπονται για σχολικούς φύλακες. Είναι πλέον προφανές ότι η ελληνική κυβέρνηση σπεύδει στην υλοποίηση των μέτρων που θίγουν την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών και εξυπηρετούν τους κερδοσκόπους και δανειστές της ελληνικής οικονομίας αλλά αδυνατεί να ανταποκριθεί στα καίρια ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών και τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της συνεχώς αυξανόμενης ανεργίας και που θα προστάτευαν την περιουσία του ελληνικού λαού, τμήμα της οποίας είναι και τα δημόσια σχολικά κτίρια και ο εξοπλισμός τους. Ο Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου, δεσμεύεται ότι θα παρακολουθεί την εξέλιξη του θέματος της προστασίας των σχολείων των Αχαρνών και αν χρειαστεί θα επανέλθει στην Βουλή προκειμένου να πιέσει κάθε αρμόδιο Υπουργό να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί ότι τα σχολικά κτίρια και η δημόσια περιουσία θα φυλάσσονται με αποτελεσματικό τρόπο και οι γονείς θα αισθάνονται ασφάλεια στέλνοντας τα παιδιά τους στα σχολεία.

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ