Jul19
Ο Β. Οικονόμου για την απόγνωση που βιώνουν οι εργαζόμενοι στην Δυτική Αττική
7/19/2010 7:39:00 PM

Σε απάντηση της ερώτησης (Αρ. Πρωτ. 9732/05-05-10) που κατατέθηκε από τον Βουλευτή Περιφέρειας Αττικής, Βασίλη Οικονόμου, αναφορικά με την απόγνωση που βιώνουν οι εργαζόμενοι στην Δυτική Αττική, ο Υπουργός Οικονομικών,  κ Γ. Παπακωνσταντίνου, μας απάντησε ότι η επιδείνωση του οικονομικού κλίματος είναι απόρροια της ραγδαίας επιδείνωσης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα το 2009. Η αντιστροφή αυτού του κλίματος απαιτεί ουσιαστικά την ανασυγκρότηση της οικονομίας, προσπάθεια που έχει ήδη αρχίσει με την λήψη σημαντικών θεσμικών αποφάσεων. Το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης προβλέπει δράσεις για την ενίσχυση της αγοράς εργασίας. Προτεραιότητα αποτελεί η διεύρυνση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που αφορά στην κάλυψη περισσότερων επαγγελμάτων αλλά και στην ενθάρρυνση των εργοδοτών (ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις) για πρόσληψη περισσότερων εκπαιδευόμενων. Παράλληλα βασικός στόχος της Πολιτείας για την προώθηση της απασχόλησης είναι η μείωση των εμποδίων των εργοδοτών ως προς την διατήρηση των εργαζομένων τους αλλά και την πρόσληψη νέων. Στο πλαίσιο του νέου φορολογικού νόμου προβλέπεται η μείωση του φορολογικού συντελεστή σταδιακά από το 25% στο 20% στα κέρδη των επιχειρήσεων που παραμένουν στην επιχείρηση και επανεπενδύονται και δίνεται πρόσθετη φοροαπαλλαγή για την διατήρηση θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις που μειώνουν τον κύκλο εργασιών τους στην περίοδο κρίσης και θεσπίζεται τριετές αφορολόγητο για τη δημιουργία και λειτουργία νέων επιχειρήσεων από άτομα έως 35 ετών. Ο νέος φορολογικός νόμος έχει στόχο την ελάφρυνση των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, μέσω μιας ενιαίας προοδευτικής τιμαριθμοποιημένης φορολογικής κλίμακας  για όλα τα εισοδήματα. Με την νέα κλίμακα ωφελείται το σύνολο των μισθωτών και συνταξιούχων, γίνεται δε ουσιαστική αναδιανομή του φορολογικού βάρους μεταξύ χαμηλών και υψηλών εισοδημάτων καθώς μειώνεται η φορολογική επιβάρυνση για κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και ελεύθερο επαγγελματία με ετήσιο ατομικό εισόδημα από 12.000 έως 40000 Ευρώ ή μηνιαίο ατομικό εισόδημα χαμηλότερο των 3300 Ευρώ. Επιπλέον απαλλάσσονται της φορολογίας ποσά αποζημιώσεων κάτω των 60000 Ευρώ που αποτελούν και το μεγαλύτερο ποσοστό. Τέλος στον Ν. 3845/ ΦΕΚ 65/06-05-10, προβλέπεται ότι κάθε επιδοτούμενος άνεργος δικαιούται μια «επιταγή επανένταξης» στην αγορά εργασίας, η χρηματική αξία της οποίας ισοδυναμεί με το συνολικό ποσό που δικαιούται να εισπράξει ως επίδομα ανεργίας. Η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κα Λ. Κατσέλη, μας απάντησε ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση(ΚΥΑ) 5198/485/13.05.2010 του προγράμματος «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών» έχει υπογραφεί και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 694/21.05.2010 και η ΚΥΑ 5486/539/19.05.2010 του Προγράμματος «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων ΜΕ/ΜΠΕ» έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο. Επίσης βρίσκεται σε φάση υλοποίησης η πρώτη φάση του Προγράμματος «Εγγύηση και επιδότηση επιτοκίου δανείων κεφαλαίου κίνησης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» που υλοποιείται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ από το ΤΕΜΠΜΕ σε συνεργασία με τραπεζικά ιδρύματα. Ο προϋπολογισμός της πρώτης φάσης ανέρχεται σε 200 εκ ευρώ και στα πλαίσια του προγράμματος (προτάσεις που υποβλήθηκαν στο ΤΕΜΠΜΕ έως και σήμερα), εγκρίθηκαν πανελλαδικά 27069 επιχειρήσεις. Ειδικά για την Αττική έχουν εγκριθεί 9139 προτάσεις με το ύψος της δανειοδότησης να ξεπερνά το 1δις 200 εκ ευρώ σε επιχειρήσεις που απασχολούν συνολικά 58.800 άτομα ως προσωπικό. Παράλληλα υλοποιείται και η δεύτερη φάση του προγράμματος ΤΕΜΠΜΕ προκειμένου να συνεχιστεί η ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που υφίστανται τις συνέπειες της υφιστάμενης σήμερα διεθνούς οικονομικής κρίσης. Το συνολικό ύψος των χορηγούμενων δανείων που θα καλυφθούν μέσω εγγυήσεων είναι 6,3 δις ευρώ και το συνολικό ύψος των εγγυήσεων από το ΤΕΜΠΜΕ για τη Β’ Φάση είναι 5 δις ευρώ και έχουν ως στόχο την ενίσχυση 50000 επιπλέον επιχειρήσεων. Επίσης στο πλαίσιο τόνωσης της επιχειρηματικότητας, έχουν προκηρυχθεί και βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης τα Προγράμματα «Νεανική Επιχειρηματικότητα» και «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα» με σκοπό την υποβοήθηση της εκκίνησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Οι προϋπολογισμοί των προγραμμάτων της Νεανικής και της Γυναικείας επιχειρηματικότητας είναι 39.178.447 και 30.821.553 ευρώ αντίστοιχα. Τέλος προδημοσιεύθηκε το πρόγραμμα «Ένδυση και Υπόδηση – Νέες Προοπτικές» με προϋπολογισμό 15 εκ ευρώ, ενώ επίσης βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας και ένα ακόμη πρόγραμμα ενίσχυσης μεταποιητικών επιχειρήσεων που απασχολούν έως και 50 εργαζομένους. Τέλος έχει ήδη ανακοινωθεί και βρίσκεται σε στάδιο τεχνικής επεξεργασίας το πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» προϋπολογισμού (Δημοσίας Δαπάνης) ύψους 200 εκ ευρώ για την ενίσχυση μεταποιητικών επιχειρήσεων που απασχολούν έως και 50 εργαζομένους (δηλ. μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).
Από τις απαντήσεις των δύο Υπουργών αρμοδίων για τα ζητήματα της οικονομίας καταλαβαίνουμε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε αναντιστοιχία με τις πραγματικές ανάγκες τόσο της κοινωνίας όσο και της ίδιας της ελληνικής οικονομίας. Είναι προφανές ότι σε συνθήκες εθνικής κρίσης επιλέγεται η εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας προς τους κερδοσκόπους και τα διεθνή οικονομικά συμφέροντα με διαδικασίες εξπρές που εξανεμίζουν τα εισοδήματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων ενώ κάθε βοηθητική ενέργεια προς τις μεσαίες και λαϊκές τάξεις που πλήττονται βάναυσα από τα μέτρα που συμφώνησε η κυβέρνηση με την τρόικα, παραμένει εγκλωβισμένη στην απίστευτη γραφειοκρατία του ελληνικού κράτους που απαιτεί σχέδια, προσχέδια, προεγκρίσεις, εγκρίσεις, κοινές υπουργικές αποφάσεις, δημοσιεύσεις, προκηρύξεις, γνωμοδοτήσεις επιτροπών, σχέδια επιτροπών κλπ. Η πραγματικότητα δυστυχώς είναι πολύ διαφορετική και οι εργαζόμενοι, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι βλέπουν να καταρρέει το επίπεδο της ζωής τους, βλέπουν τα είδη πρώτης ανάγκης να γίνονται απλησίαστα, βλέπουν το κόστος ζωής και τους έμμεσους φόρους να αυξάνονται καθημερινά, στην περίπτωση κάποιων ΔΕΚΟ και αναδρομικά, και ακούν από τους αρμόδιους Υπουργούς τα μελλοντικά εφαρμοζόμενα μέτρα. Είναι επίσης προφανές ότι τα αποτελέσματα όλων αυτών των σχεδίων δεν θα αντιμετωπίσουν τις αναγκαστικές άδειες, την ημιαπασχόληση, την ανασφάλιστη εργασία, ούτε μπορούν να κατά τη γνώμη μας να εξυπηρετήσουν την μακροπρόθεσμη οικονομική ανάκαμψη αφού μεγάλο μέρος των όποιων κερδών μπορεί να επιτύχει μια επιχείρηση σε αυτά τα οικονομικά δεδομένα δεν θα επανεπενδυθούν αλλά θα αποτελέσουν κέρδη για τις τράπεζες που δίνουν τα υπόψη χαμηλότοκα δάνεια. Είναι σαφές ότι άλλο είναι το πλαίσιο της πολιτικής που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα, άλλα είναι τα μέτρα που πρέπει να υιοθετηθούν. Αναρωτιέται κανείς που είναι το νέο παραγωγικό μοντέλο, πώς περιφρουρούνται τα εργασιακά δικαιώματα, πώς καταπολεμάται η αισχροκέρδεια και η ακρίβεια, πώς προστατεύεται το επίπεδο ζωής του πολίτη, που είναι οι ποιοτικές υπηρεσίες για τις οποίες πληρώνει καθημερινά ο πολίτης, σε τι ακριβώς συνίσταται η ανταποδοτικότητα από την στιγμή που μειώνονται οι συντάξεις και οι μισθοί τόσο ονομαστικά όσο και σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης, που κρύβεται η αναδιανεμητική λογική του προγράμματός μας τη στιγμή που ο πολίτης πληρώνει καθημερινά περισσότερα για λιγότερες τελικά δημόσιες υπηρεσίες;
Δυστυχώς οι απαντήσεις των δύο Υπουργών δικαιολογούν απόλυτα και την στάση του Βουλευτή Αττικής, Βασίλη Οικονόμου, ο οποίος αρνήθηκε να συνυπογράψει το Μνημόνιο όπου προβλέπεται η αφαίμαξη των μισθωτών, των συνταξιούχων, των μικρομεσαίων επιχειρηματιών και της λαϊκής τάξης δημιουργώντας μια κοινωνία η πλειοψηφία της οποίας θα είναι στο οικονομικό και κοινωνικό περιθώριο. Ο Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου, δηλώνει ότι θα μείνει προσηλωμένος στις αρχές, τις ιδέες και τις αξίες του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος και θα αγωνιστεί στο πλευρό κάθε σκεπτόμενου προοδευτικού πολίτη προκειμένου να βρεθούν οι ριζοσπαστικές λύσεις που έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός, που πρεσβεύει η προοδευτική δημοκρατική παράταξη και για τις οποίες έχουν δώσει την συναίνεσή τους οι Έλληνες πολίτες.  

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ