Jun7
Γκρίζα σημεία στον τρόπο ανάθεσης λειτουργίας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας! (Ερώτηση στη Βουλή)
6/7/2018 4:51:00 PM by Giannis

 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ. Πρωτ. 6635
Ημερομ. Κατάθεσης 07.06.18
 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: Υπουργό Υγείας
Θέμα:  Γκρίζα σημεία στον τρόπο ανάθεσης λειτουργίας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας!
Κύριε Υπουργέ,
Με αφορμή την  «πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του Ν. 2716/1999 για την επιλογή φορέα λειτουργίας μονάδων ψυχικής υγείας», με αρ.πρωτ. . Γ3β/Γ.Π/οικ.36994/14/05/2018 δημιουργείται έντονος προβληματισμός όσον αφορά την λειτουργία των Μονάδων Ψυχικής Υγείας Μετά την ανάκληση λόγω κακοδιαχείρισης, των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των 13 μονάδων ψυχικής υγείας, που αναφέρονται στη συγκεκριμένη πρόσκληση, το Υπουργείο Υγείας προέβη σε «προσωρινή» ανάθεσή της λειτουργίας τους στα α) Κλίμακα, β) Ε.Π.Α.Ψ.Υ. και γ) Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας. Μετά από 20 μήνες από την «προσωρινή ανάθεση» ανακοίνωσε την πρόσκληση ενδιαφέροντος προς όλα τα ΝΠΙΔ του άρθρου 11 του Νόμου 2716/1999.
Η διαδικασία επιλογής του ΝΠΙΔ που θα συνεχίσει τη λειτουργία των φορέων που επιθυμεί γίνεται με κατάθεση φακέλου στο Υπουργείο Υγείας, ο οποίος θα αξιολογηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης με κριτήρια α) τη σύσταση του προσωπικού, γ) την εμπειρία του Επιστημονικά Υπεύθυνου, και γ) την πληρότητα σκοπιμότητας πρότασης λειτουργίας του ΝΠΙΔ.
Στην παρ. 2 , του Τμήματος Γ, ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων συμμετοχής η 5/6/2018, δηλαδή 15 μόνο εργάσιμες ημέρες από την ημέρα ανακοίνωσης (14/5/2018) της πρόσκλησης στη Διαύγεια. Όμως από τον νόμο 2716/1999 περί των προσλήψεων υπαλλήλων στις μονάδες ψυχικής υγείας, πρέπει απαραίτητα να έχει προηγηθεί πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις προσλήψεις , η οποία να ανακοινώνεται στον ημερήσιο τύπο επί 15 ημέρες τουλάχιστον. Άρα, ο προσδιορισμένος χρόνος είναι πρακτικά ανεπαρκής. Όμως και αν ακόμη κάποιος φορέας θα μπορούσε να συγκεντρώσει τα βιογραφικά, αυτό σημαίνει πως για τη λειτουργία των μονάδων θα συμμετείχε ως σύνολο προσωπικού εκείνο το οποίο είχε προταθεί στο φάκελό του.  Άρα, αυτό σημαίνει μαζική καταχρηστική απόλυση για τους ήδη εργαζόμενους στις συγκεκριμένες ΜΨΥ, αν είναι διαφορετικά πρόσωπα!
Επομένως τα μοναδικά ΝΠΙΔ που μπορούν σε αυτόν τον περιορισμένο χρόνο να προλάβουν να εξασφαλίσουν βιογραφικά εργαζομένων, είναι μάλλον μόνο εκείνα στους οποίους «ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ» είχε ανατεθεί η λειτουργία των παραπάνω μονάδων.
Η συγκεκριμένη όμως μεθόδευση πάσχει από νομιμότητα και διαφάνεια, ενώ στερεί τους ωφελούμενους από την εμπειρία των εργαζομένων και τη μακρόχρονη μεταξύ τους σχέση, που είναι άκρως απαραίτητη για την υλοποίηση του σκοπού της δημιουργίας των συγκεκριμένων Μονάδων Ψυχικής Υγείας .
Ζητάμε να επαναληφθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δίνοντας ίσες ευκαιρίες διεκδίκησης σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, ενώ στη νέα πρόσκληση να δηλωθεί σαφώς ότι οι ΜΨΥ θα λειτουργήσουν με το προσωπικό που μέχρι τώρα λειτουργούν και να μην αποτελέσει κριτήριο για την ανάθεση λειτουργίας, η σύνθεση του προσωπικού.
Κατόπιν αυτών,
Ερωτάστε:
1) Με ποια κριτήρια έγινε η «προσωρινή ανάθεση» των συγκεκριμένων μονάδων ψυχικής υγείας στα συγκεκριμένα ΝΠΙΔ και σε ποιο νομικό πλαίσιο στηρίχθηκε το Υπουργείο Υγείας για να κάνει την προσωρινή ανάθεση; Η 20μηνη λειτουργία υπό τις συγκεκριμένες δομές είναι «προσωρινή» ;
2) Θεωρείτε επαρκή τον χρόνο που παρέχετε για την κατάθεση φακέλου συμμετοχής στη διαδικασία ώστε όλα τα ΝΠΙΔ να έχουν ίσες ευκαιρίες στην διεκδίκηση λειτουργίας αυτών των 13 μονάδων ψυχικής υγείας; Γιατί επισπεύστηκε εντός 15ήμερου η ανεύρεση των βιογραφικών; Θεωρείτε υπερβολικές τις αιτιάσεις περί εντελώς προσχηματικής διαδικασίας του διαγωνισμού;
3) Θα επαναλάβετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διατηρώντας το ίδιο προσωπικό στις δομές, βασίζοντας την αξιολόγηση στην τεχνογνωσία, εμπειρία και την επάρκεια του ενδιαφερόμενου φορέα;
                                                                                                                    ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
                                              ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
                                              ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ

Text/HTML

Minimize

test

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω