Feb1
Προσφυγές κατά της κατασκευής εργοστασίων απορριμμάτων από το Δήμο Φυλής
2/1/2013 12:54:00 PM by Giannis
Όχι μόνο δεν πρέπει να κατασκευαστούν νέα εργοστάσια απορριμμάτων στον Δήμο Φυλής αλλά ο κ. Σγουρός και η παρέα του θα πρέπει να λογοδοτήσουν και στη δικαιοσύνη για τις παράνομες αποφάσεις τους.
 
Ο «αίολος» Περιφερειακός Σχεδιασμός που κυρίως εξυπηρετεί τα συμφέροντα των εργολάβων έχει «σχεδιαστεί» άρον – άρον με γνώμονα το «αποφασίζουμε και διατάσσουμε» κόντρα σε κάθε λογική αλλά κυρίως κόντρα στην νομιμότητα.
 
Οι καταδικαστέες αποφάσεις του κ. Σγουρού και των εντολοδόχων του παραβιάζουν κάθε έννοια περιβαλλοντικής νομοθεσίας, παραβιάζουν τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, ως προς την ιεράρχηση των αποβλήτων, ακόμα – ακόμα και αυτό το ίδιο το Σύνταγμα…
 
Συνέπεια αυτών είναι ότι ο Δήμος Φυλής, στα πλαίσια της εντολής που έλαβε με την υπ’αρ. 300/19 Δεκ. 2012 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φυλής, προβαίνει στις επιβαλλόμενες νομικές ενέργειες (προσφυγές) για ακύρωση της διαδικασίας κατασκευής των Εργοστασίων Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Φυλής σε χώρο της Δ.Ε. Άνω Λιοσίων και της Φυλής του Δήμου Φυλής με κύρια νομικά επιχειρήματα:
 
1. Οι προσβαλλόμενες πράξεις του ΕΔΣΝΑ, είναι παράνομες και ακυρωτέες, επειδή εξεδόθησαν κατά παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και ειδικότερα, επειδή από τις προβαλλόμενες πράξεις για το διαγωνισμό εκτελέσεως των ενδίκων έργων, δεν εξασφαλίζεται η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, οι οποίοι έχουν εγκριθεί για το ίδιο έργο.
 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην προκήρυξη του διαγωνισμού και συγκεκριμένα στην περιγραφή του έργου, αναφέρεται ότι η συνολική ετήσια ποσότητα των προς διαχείριση απορριμμάτων έχει εκτιμηθεί ενδεικτικώς από την Αναθέτουσα Αρχή και ότι η ακριβής ποσότητα θα προσδιορισθεί κατά τη διάρκεια του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. Στην προκήρυξη διευκρινίζεται επίσης, ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν προκρίνει την χρήση συγκεκριμένης τεχνολογίας επεξεργασίας των αποβλήτων.
 
Ωστόσο, με την υπ’αρ. πρωτ. οικ. 195120/05.01.2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση, έχουν ήδη εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι για το ένδικο έργο «Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης ΙΙ (ΕΜΑ ΙΙ)». Η Ε.Π.Ο. του έργου του έτους 2011 είναι πολύ συγκεκριμένη, τόσο ως προς την ετήσια ποσότητα των προς διαχείριση απορριμμάτων (400.000 τόνους ανά έτος, περίπου 1.500 τόνους ανά ημέρα), όσο και ως προς την τεχνολογία επεξεργασίας των απορριμμάτων (συγκρότημα Μηχανικής Διαλογής των εισερχομένων απορριμμάτων, σε συνδυασμό με αναερόβια χώνευση τμήματος των αποβλήτων για την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, την παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου (RDF), την παραγωγή κομπόστ και την παραγωγή ενέργειας από την αξιοποίηση του βιοαερίου) αποκλείοντας έτσι άλλες τεχνολογίες και δη την καύση.
 
2. Επίσης, παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του Συντάγματος, η αρχή της βιωσίμου αναπτύξεως, οι αρχές και η νομοθεσία περί διαχειρίσεως αποβλήτων (σε επίπεδο κοινοτικού και εθνικού δικαίου) και οι διατάξεις περί στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΜΠΕ).
 
Ιδιαίτερη σημασία έχει, η παράβαση των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, ως προς την ιεράρχηση των αποβλήτων.  Ήδη με την Οδηγία 2008/98, αλλά και με το νόμο με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο, προβλέπεται:
 
«…Στη νομοθεσία και την πολιτική για την πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων, ισχύει ως τάξη προτεραιότητας η ακόλουθη ιεράρχηση όσον αφορά στα απόβλητα:
 
α) Πρόληψη
 
β) Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση
 
γ) Ανακύκλωση
 
δ) Άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας και
 
ε)Διάθεση
 
Δηλαδή, θα έπρεπε, πριν να γίνει εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων, να έχουν ολοκληρωθεί σε τοπικό επίπεδο (στους καθ’ έκαστον Δήμους), τα προηγούμενα αυτά στάδια. Στην περίπτωση, δεν λειτουργεί στους Δήμους της Αττικής, ούτε ο διαχωρισμός των διαφόρων ειδών απορριμμάτων και η ανακύκλωση, ούτε και οι προβλεπόμενοι Σταθμοί Μεταφόρτωσης.
 
3. Οι προσβαλλόμενες εκτάσεις, είναι τέλος, παράνομες και ακυρωτέες, επειδή ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α., δεν έχει καταστεί κύριος της εκτάσεως, επί της οποίας πρόκειται να υλοποιηθεί το ένδικο έργο, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των απαλλοτριώσεων.
 
Δημήτρης Μπουραΐμης: Μισό αιώνα κάναμε το καθήκον μας…
 
Χαρακτηριστική, άλλωστε, είναι η δήλωση του Δημάρχου Φυλής: «Μισό αιώνα κάναμε το καθήκον μας και συμβάλαμε στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Αττικής και ολόκληρης της Ελλάδας, αποδεχόμενοι, στην περιοχή μας μια υπερτοπική δραστηριότητα Εθνικού και Περιφερειακού χαρακτήρα, έχουμε ενημερώσει εγκαίρως τα τελευταία επτά χρόνια, όλους τους αρμοδίους και συναρμόδιους φορείς του κεντρικού κράτους, της περιφέρειας και της Α΄ τοπικής αυτοδιοίκησης.
 
Σήμερα πλέον έχουμε το δικαίωμα να έχουμε ΜΟΝΟ μια δράση τοπικού χαρακτήρα η οποία θα εντάσσεται βέβαια σε ένα εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό».
 
Σημείωση:
 
Εάν υποθέσουμε πως υλοποιείται ο Περιφερειακός Σχεδιασμός και στον Δήμο Φυλής έρχονται για επεξεργασία 1.500 τόνοι ανά ημέρα. Να υποθέσουμε πως άλλοι 1.500 τόνοι ανά ημέρα θα καταλήγουν σε Γραμματικό και Κερατέα. Οι υπόλοιποι 4-5 χιλιάδες τόνοι απορριμμάτων της Αττικής που θα καταλήγουν;
 
Εκ των πραγμάτων, θα επαναληφθεί η γνωστή ιστορία του ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων – Φυλής που με μια σύμβαση για 3,5 χιλιάδες τόνους ημερησίως έφτασε να δέχεται 7 και 8 ίσως και 9 χιλιάδες τόνους την ημέρα!
 
Άρα, μην προσπαθεί ο κ. Σγουρός να παραμυθιάσει περισσότερο μια ολόκληρη χώρα με ανακοινώσεις του «κώλου» για «επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους», κάτι με το οποίο ασφαλώς και θα ασχοληθούμε εντός των ημερών, για να μας εξηγήσει κιόλας που ήταν ό ίδιος όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια…
 
 
 

Πηγή: http://www.otyposnews.gr 

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ