Nov17
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ: Παρέμβαση στην προκαταρκτική προκήρυξη της Περιφέρειας Αθηνών...
11/17/2011 9:20:00 PM by Giannis

...για τις κατασκευαστικές εργασίες σε μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων

Ολοκληρωμένη παρέμβαση στη διαβούλευση σχετικά με την προκαταρκτική προκήρυξη της Περιφέρειας Αθηνών που αφορούν σε κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, επιχειρεί ο Δήμος Φυλής με επιστολή που υπογράφεται από τον Δήμαρχο Δημήτρη Μπουραίμη και με αποδέκτη την Περιφέρεια Αττικής.
Το οκτασέλιδο υπόμνημα του Δήμου Φυλής, αποτελείται από εισαγωγικό σημείωμα όπου επισημαίνεται η πλήρης ανατροπή του Περιφερειακού σχεδιασμού και τρείς ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρατίθεται ένα μικρό ιστορικό, το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ΧΥΤΑ καθώς και οι ευθύνες της κεντρικής διοίκησης για τις καθυστερήσεις και τις αλλοπρόσαλλες αποφάσεις που ακυρώνουν η μια την άλλη. Στη δεύτερη ενότητα ο Δήμος Φυλής θέτει 12 ερωτήματα που χρήζουν άμεσης απάντησης και σχετίζονται μεταξύ άλλων με τον σχεδιασμό που προωθείται την εμπλοκή των ιδιωτών και τις διαφορετικές εκτιμήσεις για το κόστος.
Στην τρίτη ενότητα, ο Δήμος Φυλής αναπτύσσει τις θέσεις του για την Οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική αποκατάσταση της περιοχής του Δήμου Φυλής.
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Αρχικά γίνεται αναφορά στην επιστολή που είχε αποστείλει ο δήμαρχος Φυλής Δ. Μπουραίμης στις 10 Απριλίου 2011 στον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς. Τότε είχαν κατατεθεί οι θέσεις και οι απόψεις της Δημοτικής Αρχής για το οξύτατο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων αλλά και της ιδιαίτερης  επιβάρυνσης της περιοχής του Δήμου λόγω της αποκλειστικής χρήσης του ΧΥΤΑ Φυλής για λογαριασμό ολόκληρου του Λεκανοπέδιου.
Από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα, σημειώνεται, δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική απάντηση αλλά αντίθετα έχει ανατραπεί ο Περιφερειακός σχεδιασμός που έχει ψηφιστεί από τη Βουλή, καταδικάζοντας τον Δήμο Φυλής να παραμείνει εσαεί αποδέκτης των απορριμμάτων. Το απαράδεκτο όμως , όπως χαρακτηριστικά  επισημαίνεται, είναι ότι η καταδίκη της περιοχής δεν αφορά μόνο στα επόμενα τρία χρόνια, όπου θα υπάρξει κορεσμός αλλά τα επόμενα 25.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Στη συνέχεια της επιστολής παρατίθεται το ιστορικό της χωματερής, το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της, καθώς και η παραχώρηση δημοτικής ιδιόκτητης έκτασης 1000 στρεμμάτων για τη δημιουργία ΧΥΤΑ, όπου όμως δεν επιτρέπεται η κατασκευή εργοστασίων ή ΧΥΤΥ.
Επίσης, τονίζεται ότι η ολιγωρία, η διοικητική και διαχειριστική ανεπάρκεια και η αναποφασιστικότητα που επέδειξε η πολιτεία για την ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων σε Γραμματικό και Κερατέα, οδήγησαν στην ανατροπή της υφιστάμενης πολιτικής, με αποτέλεσμα το ΥΠΕΚΑ να αυτοαναιρείται .
ΔΩΔΕΚΑ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
 Τα δώδεκα ερωτήματα έχουν σχέση:
 1.Με τον διεθνή διαγωνισμό
2. Με το ποιος θα είναι ο φορέας διαχείρισης.
3. Αν επιτρέπεται στον ιδιώτη να φέρει απορρίμματα και από άλλες, εκτός Αττικής περιοχές, εφ όσον δεν καλυφτεί η προβλεπόμενη ποσότητα
4. Η απουσία δέσμευσης για το σύνολο των εγκαταστάσεων που αφήνει υποψίες ότι θα προωθηθούν οι εγκαταστάσεις μόνο στην περιοχή Φυλής, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.
5. Η αρμοδιότητα διαχείρισης του ΧΥΤΥ σε ιδιώτες χωρίς  να προσδιορίζεται  χωροθέτηση και κατασκευή.
6. Δεν αναφέρεται τι θα γίνει με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και ποια θα είναι η σχέση μεταξύ ιδιωτών και φορέα διαχείρισης.
7. Δεν έχει ληφθεί υπόψιν το κόστος για τη διαχείριση των υπολειμμάτων, το κόστος γα τα συνοδευτικά έργα, το κόστος για τις αποκαταστάσεις και το κόστος για τα αντισταθμιστικά έργα περιβαλλοντικής προστασίας, κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.
8. Δεν αναφέρονται στην προκήρυξη οι όροι και οι περιορισμοί που απορρέουν από τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, με αποτέλεσμα εάν προκριθούν νέες εγκαταστάσεις να απαιτηθεί επιπλέον χρόνος ενώ δεν έχει ληφθεί υπόψιν ότι πρέπει να εκπονηθούν και Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Έτσι το ερώτημα που επιτακτικά τίθεται είναι αν αν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω, τη στιγμή που προβλέπεται οι εγκαταστάσεις να λειτουργήσουν στις αρχές του 2015.   
9. Ως βασικό κριτήριο στο διαγωνισμό αναφέρεται ότι το υπόλειμμα των διεργασιών, πρέπει να είναι το ελάχιστο δυνατό και έως 25% της αρχικής ποσότητας, διατυπώνεται το ερώτημα αν προκρίνεται η μέθοδος της καύσης
10. Με αφορμή τις διαφορετικές εκτιμήσεις στα κόστη ανά τόνο, συμπερασματικά σημειώνεται, ότι μπορεί να υποθέσει κανείς πως δεν σχεδιάζεται το σύνολο των εργοστασίων αλλά μόνο ένα και για μικρότερες ποσότητες, εκτός αν ο ιδιώτης φέρει απορρίμματα και εκτός Αττικής. Κι εδώ τίθεται το ερώτημα εάν οι κάτοικοι της Φυλής θα αποδεχθούν κάτι τέτοιο μετά το «λαμπρό» παράδειγμα της Κερατέας;
11. Το Δημόσιο θα δεσμευτεί προς τους ιδιώτες για την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων των Δήμων, χωρίς τη γνώμη τους; Και κυρίως θα δεσμευτεί για το κόστος διαχείρισης;
12.  Τέλος διατυπώνεται το ερώτημα εάν  έχει ληφθεί υπ όψιν, ότι σε τρία χρόνια ο ΧΥΤΑ Φυλής θα έχει κορεσθεί και θα κλείσει.
ΘΕΣΕΙΣ
Στην τρίτη ενότητα αναφέρονται οι θέσεις του Δήμου για την οικονομική, περιβαλλοντική, και κοινωνική αποκατάσταση της περιοχής . Σημειώνεται ότι ο χώρος Υγειονομικής Ταφής ενώ είχε προβλεφθεί να δέχεται 2.900 τόνους την ημέρα,  σήμερα δέχεται παράνομα 7.000 τόνους ημερησίως. Εξακολουθεί δε να λειτουργεί χωρίς  την αναγκαία περιβαλλοντική παρακολούθηση, χωρίς έλεγχο για το είδος των απορριμμάτων και τον τόπο προέλευσης τους, την ώρα που ο χώρος προορίζεται μόνο για οικιακά απορρίμματα, επιβαρύνοντας με τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα την ευρύτερη περιοχή. Είναι πιθανό λοιπόν, σημειώνεται, να υπάρχουν εξαιρετικά επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων.
Tαυτόχρονα, η κεντρική διοίκηση δεν εκτέλεσε ποτέ τα συνοδά έργα των υπερτοπικών χρήσεων της περιοχής αλλά επικράτησε μια αντίληψη περιφερειακού ρατσισμού και μόνιμης υποβάθμισης, την οποία αν η Πολιτεία δεν διακόψει, θα υποχρεωθεί η τοπική κοινωνία να το πράξει με όποιο κόστος χρειαστεί να καταβάλλει. Την  ίδια στιγμή, σωρεία ιδιότυπων επιδοτήσεων μετέτρεψαν τους πολίτες σε οιονεί υπαλλήλους του Δήμου.
Αναφέρεται επίσης ότι ο Δήμος Φυλής έχει ήδη καταθέσει πρόγραμμα εξυγίανσης με την απομάκρυνση όλων των παράνομων, οχλουσών και ρυπαινουσών δραστηριοτήτων.
Στο υπόμνημα  του Δήμου  Φυλής, που υπογράφει ο δήμαρχος Δημήτρης Μπουραίμης, υπογραμμίζεται ότι  οι κυοφορούμενες λύσεις θα βρουν αντίθετους όχι μόνο τον Δήμαρχο και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο Φυλής αλλά ολόκληρο τον λαό της περιοχής.  Επισημαίνεται, σαν απαραίτητη προϋπόθεση, κάθε Δήμος ξεχωριστά ή πολλοί Δήμοι μαζί να  επεξεργαστούν δικά τους προγράμματα διαχείρισης, ώστε να απαλλαγεί ο Δήμος Φυλής.  Οι κόκκινες γραμμές, τονίζεται, είναι σαφείς και έχουν τεθεί έγκαιρα υπόψιν των αρμοδίων αλλά η «υπευθυνότητά μας θεωρήθηκε αδυναμία». Αποσαφηνίζεται ακόμα ότι ο Δήμος Φυλής δεν έχει καμία διάθεση να προχωρήσει σε ακραίες μορφές κινητοποιήσεων, τη στιγμή που βρισκόμαστε στο μέσον του μεγάλου εθνικού αγώνα .
Υπογραμμίζει όμως ότι δεν είναι δυνατόν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, η Πολιτεία να επιβραβεύει την αδικία, τον τσαμπουκά, τη θρασύτητα και την αδιαφορία για το κοινό καλό.  Καταλήγει δε: «Ζητάμε,  το αυτονόητο. Να τηρηθούν οι νόμοι, να υπάρξει δικαιοσύνη και να επιβραβευθούν εκείνοι που θυσιάστηκαν για το κοινό καλό».
Ακολουθεί συννημένο το πλήρες κείμενο της Παρέμβασης του δήμου Φυλής

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Με την από 10 Απριλίου 2011, επιστολή του Δημάρχου Φυλής προς τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους Υπουργούς η οποία δημοσιοποιήθηκε, είχαν κατατεθεί οι απόψεις και οι θέσεις της Δημοτικής Αρχής για το οξύτατο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική, με ιδιαίτερη έμφαση, φυσικά, στη διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση της περιοχής του Δήμου μας, λόγω της αποκλειστικής χρήσης του ΧΥΤΑ Φυλής ως του μοναδικού χώρου διάθεσης των απορριμμάτων που παράγουν τα 5 σχεδόν εκατομμύρια κατοίκων της Αττικής.
Από τότε μέχρι σήμερα, όχι μόνο δεν υπήρξε καμία ουσιαστική απάντηση, αλλά αντίθετα, έχουν λάβει χώρα γεγονότα και επιλογές που ανατρέπουν τον ψηφισμένο από τη Βουλή των Ελλήνων, Περιφερειακό Σχεδιασμό –την μόνη υφιστάμενη ορθολογική και επιστημονικά τεκμηριωμένη πρόταση,  ακυρώνουν  τις προγραμματισμένες χρηματοδοτήσεις και καταδικάζουν την περιοχή του Δήμου Φυλής να παραμείνει,  μόνιμος αποδέκτης των απορριμμάτων.
Το εντελώς απαράδεκτο όμως είναι ότι αυτή η καταδίκη δεν αφορά μόνο τα,  προσεχή 3 χρόνια, που  είναι ο χρόνος ζωής των υφιστάμενων χώρων διάθεσης, αλλά τα επόμενα 25 χρόνια, όπως έχει εξαγγελθεί με τη διεθνή πρόσκληση ενδιαφέροντος κατασκευής μονάδων επεξεργασίας που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Για να υπάρχει πλήρης εικόνα είναι απαραίτητο να τεθούν υπόψη σας ορισμένα στοιχεία ταξινομημένα σε τρεις ενότητες:
Α. Ιστορικό – Νομοθετικό πλαίσιο.
Β. Ερωτήματα που γεννούνται σε σχέση με τον διεθνή διαγωνισμό.
Γ. Θέσεις για την Οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική αποκατάσταση της περιοχής του  Δήμου Φυλής.

Α. Ιστορικό – Νομοθετικό πλαίσιο 
Από το 1970, η περιοχή του Δήμου μας,  καθορίσθηκε και επισήμως ως χώρος υποδοχής απορριμμάτων των μελών του ΕΣΔΚΝΑ. Ο χώρος αυτός λειτουργούσε χωρίς προδιαγραφές, ανήκε δηλαδή στην κατηγορία ΧΑΔΑ. Με την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,   δημιουργήθηκε ένα πιο σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, νομοθετικό πλαίσιο, που προσδιοριζόταν τόσο από τις οδηγίες της ΕΟΚ, όσο και από την Ελληνική Νομοθεσία, ενώ ταυτόχρονα, μέσω των διαρθρωτικών Ταμείων και ιδιαίτερα του Ταμείου Συνοχής, άρχισαν οι χρηματοδοτήσεις των έργων διαχείρισης.
Από το 1996, ξεκίνησε η λειτουργία  του πρώτου χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στην περιοχή του Δήμου μας, ενώ άρχισε και η κατασκευή του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και το Εργοστάσιο διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων.
Οι ως άνω εγκαταστάσεις λειτουργούσαν με όρους και προϋποθέσεις, που είχαν τεθεί από τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων.
Στις αποφάσεις αυτές, ετίθετο πάντοτε η μέγιστη ποσότητα που επιτρεπόταν να δεχθεί ο ΧΥΤΑ, με μελλοντική μείωση αυτών των ποσοτήτων, ενόψει της λειτουργίας σε άλλες περιοχές αντίστοιχων εγκαταστάσεων.  Παρά το γεγονός ότι, τα θεσμοθετημένα όργανα της Πολιτείας (Υπουργεία, Περιφέρεια, ΤΕΔΚΝΑ), είχαν αποφασίσει χωροθέτηση δύο (2) ακόμα περιοχών, αυτό δεν κατέστη δυνατό, με αποτέλεσμα, το σύνολο των απορριμμάτων, το οποίο συνεχώς αυξανόταν, να το διαχειρίζεται ο ΧΥΤΑ του Δήμου μας.
Λόγω των προβλημάτων χωροθέτησης, η τότε Κυβέρνηση, εψήφισε το Νόμο 3164/2003, όπου με το άρθ. 33 «ολοκληρώθηκε ο Περιφερειακός Σχεδιασμός με την έγκριση ως κατάλληλων χώρων, τρεις περιοχές, Α. Βόρεια – Ανατολική Αττική, θέση «Μαυροβουνό» Γραμματικού – Β. Νότια – Ανατολική Αττική, θέση «Βραγόνι» Κερατέας Λαυρεωτικής και Γ. Δυτική Αττική, θέση «Σκαλιστήρι» Φυλής – Άνω Λιοσίων.
Επίσης με τον ίδιο νόμο καθορίσθηκαν περιοχές λειτουργίας των σταθμών μεταφόρτωσης, στον Ελαιώνα, στο Σχιστό, στον Άλιμο, στο Ελληνικό, στη Γλυφάδα, στο ΒΙΠΑ Κηφισιάς, στο ΒΙΠΑ Χαμομηλίου, στο Γουδί και στον κόμβο της Περιφερειακής Υμηττού. Επισημαίνουμε ότι ο Δήμος Φυλής παραχώρησε δημοτική  ιδιόκτητη έκταση χιλίων (1000) στρεμμάτων εντός της οποίας υπάρχουν και θύλακες ιδιωτικών εκτάσεων για τη δημιουργία  ΧΥΤΑ, προς τον σκοπό επίλυσης του προβλήματος της Αττικής, η οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή εργοστασίων ή ΧΥΤΥ με βάση το νόμο.
Με αποφάσεις του Ταμείου Συνοχής, ενεκρίθησαν τα ποσά των χρηματοδοτήσεων, ενώ συγχρόνως, εκδόθηκαν όλες οι σχετικές Αποφάσεις για την υλοποίηση των έργων, οι οποίες κρίθηκαν νόμιμες και ισχυρές από το Σ.τ.Ε., στο οποίο πολλάκις είχαν προσφυγές για την ακύρωσή τους, οι κάτοικοι οι Δήμοι και οι Νομαρχίες.
Με την Υπ΄ αρ. Απόφαση 3190Φ ΠΕΡ Σ- Α06/22 Φεβ 2011, του Περιφερειακού Συμβουλίου, γίνεται επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού και ανατίθενται μελέτες για την επιλογή των Τεχνολογιών.  Παράλληλα, γίνονται προσπάθειες για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και ΕΣΔΚΝΑ, προκειμένου να γίνει η ανάθεση των έργων. Η προγραμματική αυτή σύμβαση, ουδέποτε ολοκληρώθηκε διότι  κρίθηκε   παράνομη από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Η ολιγωρία, η διοικητική και διαχειριστική ανεπάρκεια καθώς και η αναποφασιστικότητα που επέδειξε η Πολιτεία  για την ίδρυση και λειτουργία των εγκαταστάσεων στις άλλες δύο περιοχές (Κερατέας και Γραμματικού) καθώς και των σταθμών μεταφόρτωσης, δεν είχε ως αποτέλεσμα μόνο την αργοπορία και την απώλεια κοινοτικών πόρων, αλλά και την ακατανόητη και αυτοκτονική αλλαγή της πολιτικής, που βασίζεται σε δύο κυρίως λόγους.
Ο πρώτος λόγος αφορά στην υπαναχώρηση της επιλογής της περιοχής της Κερατέας, όπου αποφάσεις που πάρθηκαν με κόπο αγωνία και σκληρή δουλειά και κρίθηκαν νόμιμες από το ΣτΕ,  ανατρέπονται και αρχίζουν νέες συζητήσεις, για άλλο χώρο και άλλες μεθόδους που σημαίνει ανακολουθία και καθυστερήσεις τουλάχιστον πέντε ετών. Αυτή η υπαναχώρηση, σήμανε ταυτόχρονα και τη ριζική αλλαγή πολιτικής, όχι από ευαισθησία προς τις τοπικές κοινωνίες, αλλά με στόχο την υλοποίηση άλλων πολιτικών επιλογών, τόσο στην τεχνολογία και την οικονομία, όσο και στην υιοθέτηση ως μοναδικού χώρου υποδοχής της περιοχής του Δήμου μας, όπως αναλύεται παρακάτω.
Ο άλλος λόγος που αποδεικνύει τη ριζική αυτή αλλαγή της πολιτικής, είναι η παρέμβαση του ΥΠΕΚΑ, μέσω της Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, στην περιοχή του Γραμματικού (βλέπε έκθεση Επιθεωρητών Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ, 21-10-2010 και 4-2-2011, όπου διαπιστώνουν ότι από το χώρο, διέρχονται δύο (2) ρέματα και δεν έχουν γίνει υδρογεωλογικές μελέτες). Η εκ των υστέρων παρέμβαση και με όρους που κάθε άλλο παρά επιστημονικοί θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν, εμφανίζουν την περιοχή να έχει προβλήματα χωροθέτησης. 
Με τον τρόπο αυτό, το ίδιο το ΥΠΕΚΑ αυτοαναιρείται, όταν τις αποφάσεις χωροθέτησης έχει εγκρίνει και υπογράψει το ίδιο.
Πρέπει να τονίσουμε, ότι οι εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων, τόσο για την επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής, όσο όμως κυρίως για τις προγραμματισμένες εγκαταστάσεις, κρίνονται παράνομες, διότι δεν εφαρμόσθηκε η οδηγία 2001/42 και η ΚΥΑ 107017/28-8-06, οι οποίες καθορίζουν ξεκάθαρα, ότι για τις εγκαταστάσεις αυτού του είδους, απαιτείται Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με τις διαδικασίες της δημοσιοποίησης και έγκρισης.

Β. Ερωτήματα που γεννούνται σε σχέση με τον διεθνή διαγωνισμό για τη Διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Αττικής.
Έχουν, σύμφωνα με το νόμο 3389/2005 (ΣΔΙΤ), προηγηθεί οι Υπουργικές Αποφάσεις, μετά από μελέτη για την έγκριση ένταξης των έργων στο πρόγραμμα, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία;
Ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας για την αίτηση υπαγωγής αφού δεν έχει διευκρινισθεί ποιος είναι ο Φορέας που έχει την αρμοδιότητα της διαχείρισης (ΥΠΕΚΑ, ΥΠΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΙΑΒΑΘΜΗΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ);
Χωρίς τεκμηρίωση με αναφορά σε στοιχεία, η προκήρυξη μιλά για εγκαταστάσεις για τη συνολική επεξεργασία 1.350.000 τόνων το έτος, χωρίς όμως δεσμευτικό χαρακτήρα. Επομένως, αν δεν υπάρξει αυτή η ποσότητα, θα έχει το δικαίωμα ο ιδιώτης, να φέρει απορρίμματα από άλλες, εκτός Αττικής περιοχές (διότι στην οικονομική μελέτη αναφέρεται πλαφόν της τάξης του 25% για τη συμπλήρωση των ποσοτήτων απορριμμάτων της προκήρυξης) ;
Γιατί δεν υπάρχει δέσμευση για το σύνολο των  εγκαταστάσεων, δηλαδή  ΟΕΔΑ, σταθμών μεταφόρτωσης και νέων ΧΥΤΥ που δεν περιλαμβάνονται στον Περιφερειακό σχεδιασμό; Μήπως αυτό σημαίνει ότι θα προωθηθούν οι εγκαταστάσεις, μόνο στην περιοχή Φυλής   όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα;
Δίνεται η αρμοδιότητα διαχείρισης του ΧΥΤΥ σε ιδιώτες, χωρίς να προσδιορίζεται που και πως έχει χωροθετηθεί και πως θα κατασκευασθεί;
Δεν αναφέρεται τι θα γίνει με τη διαχείριση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και ποια σχέση θα υπάρξει μεταξύ ιδιωτών και του Φορέα Διαχείρισης στον οποίο ανήκουν οι εγκαταστάσεις και δε λαμβάνεται υπόψη το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για αποκατάσταση και μεταφροντίδα της περιοχής. Γιατί;
7. Σύμφωνα με τις οικονομικές μελέτες στήριξης του διαγωνισμού, το συνολικό κόστος διαχείρισης συμπεριλαμβανομένων τοκοχρεωλυσίων, λειτουργικών εξόδων και εξόδων συντήρησης, ανέρχεται στο ποσό των 120 Ευρώ ανά τόνο περίπου, ενώ δεν έχει ληφθεί υπόψη:
α.  Το κόστος για τη διαχείριση των υπολειμμάτων
β.  Το κόστος για τα συνοδευτικά έργα,
γ.  Το κόστος για τις αποκαταστάσεις
δ.   Το κόστος για τα αντισταθμιστικά έργα περιβαλλοντικής προστασίας, κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.
Γιατί;
Δεν αναφέρει η προκήρυξη τους όρους και περιορισμούς που έχουν τεθεί από τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, αλλά αναφέρεται σε νέες εγκρίσεις και αποφάσεις. Αυτό σημαίνει ότι, είναι δυνατό να προκριθούν εγκαταστάσεις που θα απαιτήσουν νέες άδειες, χωρίς να προσδιορίζεται  πόσο χρονικό διάστημα απαιτείται.  Επιπλέον, εάν  ληφθεί υπόψη ότι πρέπει να εκπονηθούν και Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων οι οποίες έπρεπε να προηγηθούν (και όσον αφορά την περιοχή μας πιθανότατα θα ήταν αρνητικές), είναι αρκετό το διάστημα εγκρίσεων, δημοπρατήσεων και υλοποίησης των εγκαταστάσεων, ώστε να λειτουργήσουν αρχές του 2015 όπως προβλέπεται;
Ως βασικό κριτήριο στο διαγωνισμό, αναφέρεται ότι το υπόλειμμα των διεργασιών πρέπει να είναι το ελάχιστο δυνατό και έως 25% της αρχικής ποσότητας.  Μήπως επομένως, προκρίνεται η μέθοδος της καύσης, που μέχρι τώρα ως λύση, έχει αποκλεισθεί στη συνείδηση των κατοίκων, όχι μόνο της περιοχής μας αλλά, και όλων των περιοχών της Δυτικής Αττικής, Δυτικής Αθήνας  και του Πειραιά;
Αναφέρεται ότι για 25 έτη, το συνολικό κόστος θα ανέλθει από ένα (1) έως ενάμισι (1,5) δισεκατομμύρια ΕΥΡΩ, ένα ποσό το οποίο, για την ποσότητα των απορριμμάτων που θα επεξεργασθούν στην 25ετία, θα αντιστοιχεί σε 40 ΕΥΡΩ/τόνο, πράγμα αδύνατο διότι έρχεται σε αντίθεση με τα στοιχεία των δικών σας μελετών που προβλέπουν πολύ υψηλότερο κόστος (σχεδόν τριπλάσιο).  Άρα, το συμπέρασμα που μπορεί κάποιος να βγάλει, είναι ότι, δε σχεδιάζεται το σύνολο των εργοστασίων, αλλά μόνο ένα και για μικρότερες ποσότητες, εκτός βέβαια αν ο ιδιώτης φέρει απορρίμματα και από περιοχές εκτός Αττικής.  Πιστεύετε ότι αυτό θα γίνει δεκτό από τους κατοίκους του Δήμου Φυλής μετά το «λαμπρό» παράδειγμα της Κερατέας;
Το Δημόσιο θα δεσμευθεί προς τους ιδιώτες για την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων των Δήμων, χωρίς τη γνώμη τους; Και κυρίως θα δεσμευθεί για το κόστος διαχείρισης;
12. Έχει ληφθεί  υπόψη ότι σε τρία έτη που προβλέπεται να λειτουργήσουν οι σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις,  ο ΧΥΤΑ Φυλής θα έχει κορεσθεί και θα κλείσει;

Γ. Θέσεις για την Οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική αποκατάσταση της περιοχής του Δήμου Φυλής
Ο χώρος Υγειονομικής Ταφής, άρχισε να λειτουργεί με την ΚΥΑ 76548/21-3-97, στην οποία καθορίσθηκε, ότι ο χώρος είναι ικανός να δεχθεί 3.500 τόνους/ημερησίως  και για τα πρώτα τρία έτη, ενώ τα επόμενα δύο έτη (2000 – 2001), θα έπρεπε να δέχεται 2.900 τόνους/ημερησίως.  Η ως άνω απόφαση, αντικαταστάθηκε παράνομα, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε., από άλλες αποφάσεις, που αύξησαν την ετήσια ποσότητα, αρχικά σε 4.500 τόνους/ημερησίως και 5.500 τόνους/ημερησίως.  Σήμερα, ο χώρος δέχεται πλέον των 7.000 τόνους/ημερησίως.
Οι υπερβολικές αυτές ποσότητες, δημιούργησαν τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή, με σημαντική ρύπανση αέρα, εδάφους και υδάτων, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι σήμερα τα αναγκαία συνοδευτικά έργα.
Οι παραβιάσεις αυτές, έχουν διαπιστωθεί με σειρά αυτοψιών από τη Νομαρχία Δυτικής Αττικής που οδήγησε στην επιβολή  προστίμων τα οποία υπερβαίνουν τα πεντακόσια (500) εκατομμύρια Ευρώ. Ταυτόχρονα, ΧΥΤΑ και ΕΜΑΚ, λειτουργούσαν χωρίς άδεια λειτουργίας, αφού η Νομαρχία Δυτικής Αττικής, είχε αρνηθεί να χορηγήσει τις σχετικές άδειες.  Το σύνολο των παραβάσεων, μετά από σχετική καταγγελία της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής, εκκρεμεί στην Ε.Ε. και αναμένεται παραπομπή στο ΔΕΚ.
Σήμερα, ο ΧΥΤΑ, εξακολουθεί να λειτουργεί με σειρά παραβιάσεων των όρων των σχετικών αδειών, χωρίς την αναγκαία περιβαλλοντική παρακολούθηση και δεν εφαρμόζεται η οδηγία 2003/33/ΕΚ για την αποδοχή των αποβλήτων, όπου ανεξέλεγκτα απορρίπτονται παντός είδους απορρίμματα, χωρίς έλεγχο και χωρίς τη γνώση του τόπου και του  τύπου προέλευσης αυτών, ενώ προορίζεται μόνο για οικιακά απορρίμματα.
Οι δυσμενείς επιπτώσεις από τη λειτουργία της μεγαλύτερης «χωματερής» στην Ευρώπη, είναι τεράστιες για το Δήμο και τους κατοίκους.  Η περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική υποβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, είναι μεγάλη, ενώ πιθανόν εξαιρετικά επιβλαβείς μπορεί να είναι οι επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων.
Έχει πλέον γίνει συνείδηση στους κατοίκους της περιοχής μας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής, ότι υφίστανται έναν «περιθωριακό ρατσισμό» και έχουν στοχοποιηθεί  ταξικά και  αντί να έχει ένα τέλος η υποβάθμιση από την πολιτεία , γίνεται ακόμα μεγαλύτερη . Πρόκειται για έναν φαύλο κύκλο που αν η Πολιτεία δεν τον διακόψει, θα υποχρεωθεί η τοπική κοινωνία να το πράξει με όποιο κόστος χρειαστεί να καταβάλλει.
Ο Δήμος Φυλής, έχει ήδη καταθέσει ένα πρόγραμμα εξυγίανσης της ευρύτερης περιοχής, με την απομάκρυνση όλων των παράνομων, οχλουσών και ρυπαινουσών δραστηριοτήτων.
Παράλληλα, έχει προγραμματίσει την προώθηση και ανάπτυξη δράσεων οικονομικής βελτίωσης των συνθηκών με την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές και έχει προσδιορίσει την οικολογική αναβάθμιση των προστατευόμενων περιοχών.
Ο Δήμος Φυλής, είναι αποφασισμένος να πραγματοποιήσει τα ως άνω έργα και να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αναβάθμισή του.
Ως εκ τούτου, είναι φανερό, ότι οι κυοφορούμενες λύσεις με βάση την προκήρυξη για εγκατάσταση και λειτουργία εργοστασίων διαχείρισης απορριμμάτων στην περιοχή του Δήμου μας, θα βρει αντίθετους όχι μόνο τον υποφαινόμενο  και το δημοτικό συμβούλιο σύσσωμο, όπως αποφάσισε και το Δημοτικό Συμβούλιο Φυλής με την υπ΄ αρ. 108/19 Απρ 2011 απόφασή του αλλά ολόκληρο το λαό της περιοχής μας.
Είναι αναγκαίο και όρος εκ των ων ουκ άνευ, ο κάθε Δήμος ή σύνολα Δήμων, να επεξεργαστούν προγράμματα ανακύκλωσης και τελικής διαχείρισης, σε τοπικό επίπεδο, ώστε να απαλλάξουν την περιοχή μας, που επί 40 έτη υποβαθμίζεται, να εφαρμόσουν επιτέλους τη σχετική υπάρχουσα νομοθεσία.
Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Φυλής, θα είναι μια αυτόνομη διαχειριστική ενότητα, ενταγμένη βέβαια σε ένα περιφερειακό ή διαπεριφερειακό σχεδιασμό ο οποίος, θα είναι μέρος ενός εθνικού σχεδιασμού με τον οποίο θα καθορίζονται επακριβώς οι χώροι, οι εγκαταστάσεις και ο τρόπος επεξεργασίας των αποβλήτων, για κάθε είδος και τύπο αποβλήτων ξεχωριστά (αστικά στερεά απόβλητα, βιομηχανικά, βιοτεχνικά, επικίνδυνα κα.) έτσι ώστε άπαντες να γνωρίζουν τους χώρους και τις διαδικασίας επεξεργασίας των αποβλήτων.
Στο Δήμο Φυλής  όμως, πρώτα έχουμε να επουλώσουμε τις πληγές που μας δημιούργησε η κεντρική διοίκηση διότι ποτέ δεν εκτέλεσε τα συνωδά έργα όλων των υπερτοπικών χρήσεων της περιοχής τα οποία απλά τα απέκρυψε πίσω από μια αντίληψη περιφερειακού  ρατσισμού, μόνιμης υποβάθμισης και ιδιότυπων επιδοτήσεων που αντί να καταλήξουν σε έργα κατέληξαν στην καταστροφή της τοπικής οικονομίας αφού μετέτρεψαν τους πολίτες σε οιονεί υπαλλήλους του Δήμου.

Οι κόκκινες γραμμές είναι σαφείς, τις έχουμε θέσει έγκαιρα, υπομείναμε επί δεκαετίες την διακριτική μεταχείριση του κράτους εις βάρος μας, πράξαμε το καθήκον μας απέναντι στο μέγιστο ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων της πρωτεύουσας, αλλά η υπευθυνότητά μας θεωρήθηκε αδυναμία.
Ο Δήμος Φυλής δεν έχει καμία διάθεση να προχωρήσει σε ακραίες μορφές κινητοποιήσεων ειδικά σε μια εποχή όπου κρίνεται το μέλλον της πατρίδας μας αφού η μάχη για την αποφυγή της χρεοκοπίας δεν έχει τελειώσει.
Βρισκόμαστε στο μέσον του μεγάλου εθνικού αγώνα και κάθε τι που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην εκπλήρωση των όρων με τους οποίους η χώρα μας πέτυχε τη μείωση του χρέους της και την αύξηση της χρηματοδότησής της από την Ευρώπη, μας πηγαίνει μακριά από την σχεδόν ομόθυμη επιθυμία του λαού να μείνουμε στο ευρώ.
Όμως δεν είναι δυνατόν σ’ αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, η Πολιτεία να επιβραβεύει την αδικία, την ανευθυνότητα, τον τσαμπουκά, την θρασύτητα και την αδιαφορία για το κοινό καλό.
Ζητάμε το αυτονόητο. Να τηρηθούν οι νόμοι, να υπάρξει δικαιοσύνη και να επιβραβευθούν εκείνοι που θυσιάστηκαν για το κοινό καλό.
 

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ