Jun14
Καταψήφισε και υπέβαλε ένσταση στον Προϋπολογισμό του Δήμου Φυλής η «Ενότητα Πολιτών»
6/14/2011 6:08:00 PM by Giannis

• ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΣ: Είναι προϋπολογισμός κοινωνικών ανισοτήτων
• Η «Ενότητα Πολιτών» διαπιστώνει διαφορά 124% στα έσοδα και 257% στα έξοδα, στοιχεία τα οποία παραβαίνουν το ΦΕΚ του Υπουργείου Εσωτερικών

Πλασματικό, ανεφάρμοστο, αντικοινωνικό και φορομπηχτικό χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό του Δήμου Φυλής ο επικεφαλής της μειοψηφίας στο Δήμο Φυλής Σάββας Σάββας, ο οποίος καταψήφισε τον προϋπολογισμό μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου Φυλής, ήρθε προς ψήφιση αρκετά καθυστερημένα, (σ.σ. ίσως ο … τελευταίος προϋπολογισμός Δήμου σε όλη τη χώρα) και δεν τήρησε βασικές διατάξεις του ΦΕΚ που έστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους. Αυτός είναι και ο λόγος που η ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ και ο επικεφαλής Σάββας Σάββας κατέθεσε ένσταση για το φετινό προϋπολογισμό. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην ίδια συνεδρίαση ήρθε ως ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ προς ψήφιση το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Φυλής…  Ενδιαφέρον προκάλεσε και το γεγονός ότι ο πρώην δήμαρχος Χρήστος Παππούς ισχυρίστηκε ότι τον προϋπολογισμό τον δημιούργησε εξωτερική εταιρία συμβούλων (όπως γινόταν και επί δημαρχίας του, όπως δήλωσε) αλλά ο κ. Μπουραίμης αντέδρασε λέγοντας, ότι ο φετινός προϋπολογισμός έγινε από τις υπηρεσίες του Δήμου.

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Ο προϋπολογισμός  των 2000 εκατομμυρίων ευρώ, είναι απορριπτέος για βασικούς τυπικούς λόγους.
Σύμφωνα με τις οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2011. 3966/24.1.2011  ΦΕΚ 141/09-02-2011 τεύχος Δεύτερο, προβλέπονται:
1. «Για τον προσδιορισμό του ύψους των εσόδων και των εξόδων λαμβάνονται υπ’ όψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα, για μεν τα έσοδα τα ποσά που βεβαιώθηκαν, για δε τα έξοδα τα ποσά που έχουν ενταλθεί.» άρθρο 4, παράγραφος 3. 
Όμως σύμφωνα με τον προϋπολογισμό:
                2010              Απόκλιση         2011
Έσοδα     88.572.823    124%               200.000.000
Έξοδα     56.409.861     257%              200.000.000  

Δηλαδή οι αποκλίσεις είναι τόσο μεγάλες με συνέπεια ο προϋπολογισμός να μην βασίζεται στα στοιχεία του προηγουμένου έτους 2010.
2. το συνολικό χρέος του Δήμου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% των συνολικών εσόδων (άρθρο 4 παράγραφος 11)
Όμως τα συνολικά προϋπολογιστικά έξοδα του 2011 είναι κατά 257% μεγαλύτερα από αυτά του 2010, δηλαδή, ουσιαστικά ανέφικτα.
Τα έσοδα του Δήμου για το 2011 δεν θα υπερβούν τα 120 εκ. Ευρώ.
Άρα το 60% Χ 120 εκ.Ευρώ=72 εκ. ευρώ είναι το μέγιστο ποσό που μπορεί να δανειστεί ο Δήμος.
Τα προϋπολογιστικά τοκοχρεολύσια αναγωγικά αναφέρονται σε συνολικό δανεισμό 80 εκ. Ευρώ δηλαδή υπερβαίνουν το 60% των συνολικών εσόδων κατά παράβαση της ανωτέρω παραγράφου.
3. Το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης κάθε Δήμου (τοκοχρεολύσια και προμήθειες) ΔΕΝ μπορεί να υπερβαίνει το 20% των ετήσιων τακτικών εσόδων (άρθρο 4 παράγραφος 11).
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό το ανωτέρω κόστος ανέρχεται σε 8.3 εκ Ευρώ, δηλαδή μεγαλύτερο από το ποσό των 6,8 εκ. ευρώ (που είναι το 20% των τακτικών εσόδων 34,6 εκ. Ευρώ) κατά παράβαση της παραπάνω παραγράφου.
Γίνετε αντιληπτό από όλους ότι, εκτός από τους τυπικούς λόγους, όταν ένας προϋπολογισμός είναι πλασματικός υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μείνουν απλήρωτοι εργαζόμενοι και προμηθευτές του Δήμου. Μόνο όταν ο προϋπολογισμός είναι πραγματικός και ρεαλιστικός δεν κινδυνεύει η μισθοδοσία των υπαλλήλων και οι πληρωμές των προμηθευτών. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι αυτή τη στιγμή στο Δήμο Φυλής, υπάρχουν εργαζόμενοι και μικροπρομηθευτές απλήρωτοι για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ
Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου Φυλής επί της ουσίας δεν συζητήθηκε μόνος του, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Και αυτό γιατί η Δημοτική Αρχή έβαλε στις 19.00 της ίδιας ημέρας και άλλη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη και τεχνηέντως έβαλε τη συζήτηση του προϋπολογισμού την ίδια ημέρα στις 20.00. Ουσιαστικά και πραγματικά, δηλαδή όχι δεν ήταν μοναδικό θέμα συζήτησης αλλά ήταν και τελευταίο. Η συζήτηση του προϋπολογισμού ξεκίνησε μετά τις 23.00, γεγονός πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της αυτοδιοίκησης… 
Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ και ο επικεφαλής Σάββας Σάββας καταψήφισε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φυλής της 8ης Ιουνίου τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011.
Για τον προϋπολογισμό του Δήμου Φυλής στις τοποθετήσεις του ο Επικεφαλής της ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Σάββας Σάββας ανέφερε:
«Ήλπιζα ότι θα συντάσσατε ένα προϋπολογισμό ο οποίος, αν μη τι άλλο, θα ήταν κοντά στην πραγματικότητα, ένα προϋπολογισμό που θα αποτύπωνε την πραγματική κατάσταση του δήμου, ή περίπου την πραγματική κατάσταση και εν πάση περιπτώσει θα είχε στοιχεία κοινωνικού χαρακτήρα, ιδιαίτερα σε μια εποχή που ο λαός ασφυκτιά οικονομικά, που είναι σε απόγνωση, που παλεύει να κρατήσει τα νοικοκυριά του. Αντ’ αυτού φέρατε ένα προϋπολογισμό που δεν έχει κανένα στοιχείο κοινωνικής ευαισθησίας, κανένα στοιχείο ελπίδας για καλύτερη ζωή στην πόλη.
Η ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου είναι μια σημαντική απόφαση, αφού από τη δομική του συγκρότηση και την πορεία υλοποίησής του εξαρτάται η αναπτυξιακή πορεία του τόπου, η ποιότητα του επιπέδου ζωής των πολιτών και ο βαθμός των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες.
Δεν τον κρίνουμε επομένως με τη λογιστική προσέγγιση και μόνο, αλλά σε συνάρτηση με το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων 2011 και τα δημοτικά τέλη 2011 καθώς και με τη γενικότερη κυβερνητική πολιτική στον τομέα της αυτοδιοίκησης, τη λειτουργία του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, τη δύσκολη οικονομική συγκυρία.
Με βάση όλα αυτά αλλά και την καταψήφιση τόσο του τεχνικού προγράμματος όσο και των δημοτικών τελών, καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό 2011 αφού κατά τη δική μας αντικειμενική εξέταση από τους ειδικούς Οικονομολόγους της παράταξής μας κ.κ. ΚΑΪΣΣΙΜΟ ΗΛΙΑ και ΒΙΡΒΙΛΗ ΠΕΤΡΟ, είναι κοινωνικά άδικος, αναποτελεσματικός, πάνω από όλα αναξιόπιστος και πλασματικός και στερείται αναπτυξιακής προοπτικής.
- Κοινωνικά άδικος είναι γιατί έχει ισοπεδωτική αντίληψη στα δημοτικά τέλη και φορτώνει τα βάρη στους πολλούς αντί να εισπράττει, ως όφειλε, τα οφειλόμενα από τους λίγους.
- Αναποτελεσματικός και αναξιόπιστος είναι αφού αβέβαιη είναι η είσπραξη των οφειλομένων.
- Στερείται δε, αναπτυξιακής προοπτικής αφού το τεχνικό πρόγραμμα, που έχει ψηφιστεί εδώ και ένα μήνα και κάνει βόλτες, στα γραφεία και μόλις χθες το φέρατε ξανά στο Δ.Σ ΞΑΝΑ ως ορθή επανάληψη.
Στηρίζεται σε συνεχιζόμενα έργα του προηγούμενου έτους ενώ ταυτόχρονα οι κοινωνικές ανισότητες μεταξύ των δημοτικών ενοτήτων της πόλης διευρύνθηκαν και μαζί με αυτές και τα χρήματα για την ανάπτυξη. Δέστε τα νούμερα στο Τεχνικό Πρόγραμμα στην Φυλή των 3.000 κατοίκων: 57.934.882 ευρώ και δείτε και στο Ζεφύρι των υπερτριπλάσιων κατοίκων: 8.826.753 ευρώ.
Είναι προφανές ότι αυτή η διοίκηση δεν έχει στόχους συγκεκριμένους και προτεραιότητες που να στηρίζονται σε μεταρρυθμιστικές τομές και νέα οργάνωση, για μια ενοποιημένη πόλη που να προοιωνίζει καλύτερες μέρες για όλους τους Δημότες. Οι δημότες μας σήμερα σε πολλές περιοχές, κυρίως στις παρυφές του Δήμου, όπως στο Πανόραμα, στην Ζωφριά και στο Ζεφύρι, δεν περνάνε καλά, η ποιότητα ζωής τους ολοένα και χειροτερεύει, και για αναγκαίες κοινωνικές παροχές δεν γίνεται λόγος. Η πόλη κ. Δήμαρχε, με τον νέο αυτόν προϋπολογισμό που φέρατε για ψήφιση και με την ανυπαρξία νέων μεγάλων έργων υποδομών δεν θα μείνει, απλά στάσιμη, αλλά θα κάνει «βήματα πίσω».
Κύριε Μπουραϊμη, υποσχεθήκατε προεκλογικά ότι θα σκύβατε στα προβλήματα των κατοίκων, υποσχεθήκατε ότι θα αυξήσετε το πράσινο, ότι θα βελτιώσετε τα σχολεία, ότι θα ασκήσετε κοινωνική μέριμνα. Όλα αυτά όμως χρειάζονται οργάνωση, αλλαγές που θα έπρεπε  να έχουν γίνει ΧΘΕΣ κι έχουν περάσει 6 μήνες κι ακόμη ακόμη, δεν έχει εξομαλυνθεί ούτε η μισθοδοσία των εργαζομένων που σε κάθε σχεδόν δημοτικό συμβούλιο έχουμε και από ένα κομμάτι που τους οφείλουμε. Πότε είναι οι μόνιμοι, πότε οι αορίστου, πότε τα προγράμματα, πότε οι εργαζόμενοι του Ξένιου…
Δεν υπάρχει δυστυχώς παρακολούθηση και αξιολόγηση μετρήσιμων αποτελεσμάτων, διάθεση για οικονομικό νοικοκύρεμα και δυστυχώς με ένα ισοπεδωτικά υπεραισόδοξο σύστημα εσόδων – εξόδων, με λογιστικούς ακροβατισμούς και λογιστικά τρίκ δεν οδηγείτε το Δήμο πουθενά, αντίθετα τον οδηγείτε σε μεγάλα αδιέξοδα, και σε περιπέτειες!
Ο προϋπολογισμός που φέρνετε είναι - Πλασματικός - Αντιαναπτυξιακός - Αντικοινωνικός - Φορομπηχτικός Για όλα αυτά: Καταψηφίζουμε στο σύνολό του τον προϋπολογισμό. καταψηφίζουμε την εικονική σας πραγματικότητα.
Η παράταξή μας πιστεύει ότι ο προϋπολογισμός πρέπει να αποτελεί προϊόν σύνθεσης απόψεων, όλων των ενδιαφερομένων: των δημοτικών παρατάξεων και των δημοτικών συμβούλων, των κοινωνικών φορέων της πόλης, του κάθε απλού δημότη και κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Μια μέρα πριν την ψήφιση κι ενώ η πρόσκληση για τον προϋπολογισμό, είχε φτάσει αρκετές μέρες πριν στους Δημοτικούς συμβούλους, εσείς συγκαλέσατε την Επιτροπή Διαβούλευσης να κάνει προτάσεις (;;;;;) έτσι για τα μάτια. Προεδρεύσατε σε μια συνεδρίαση χωρίς ουσιαστικό ρόλο. Προφανώς νομίζετε πως υπηρετείτε τους θεσμούς με αυτόν τον τρόπο.
Η ευθύνη για τον ελλιπή, άχρωμο, αντιαναπτυξιακό, ΕΝΤΕΛΩΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟ προϋπολογισμό που μας καταθέτετε είναι αποκλειστικά δική σας κ. Μπουραϊμη.’’

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Παρά το γεγονός ότι η ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ καταψήφισε τον προϋπολογισμό και θεωρεί ότι θα δικαιωθεί για ακόμα μια φορά, εν τούτοις κατέθεσε προτάσεις για τον προϋπολογισμό στην κατεύθυνση είσπραξης εσόδων. Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ βοηθά για ακόμα μια φορά το Δήμο Φυλής να εισπράξει χρήματα από οχλούσες χρήσεις που κάνουν εξωγενής παράγοντες και όχι χρήματα των Δημοτών του Δήμου Φυλής. Κωδικοποιημένα οι προτάσεις της ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ που κατατέθηκαν από τον επικεφαλής Σάββα Σάββα είναι οι εξής:
1/ Ανταποδοτικά τέλη για την ΔΕΠΑ
2/ Ανταποδοτικά τέλη για ΕΑΣ όσο αφορά την συντήρηση των έργω υποδομής (οδών) που διέρχονται τα λεωφορεία.
3/ Αντισταθμιστικά η συμψηφιστικά όσον αφορά την διέλευση του αγωγού της ΕΥΔΑΠ από τα Άνω Λιόσια και για την Λυματολάσπη.
4/ Ανταποδοτικά για χρήση οπτικών ινών από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.
5/ Ανταποδοτικά για την διέλευση της Αττικής Οδού.
6/ Ανταποδοτικά για την διέλευση και την χρήση γης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. (Προαστιακός – ΟΣΕ)
7/ Εφαρμογή του νόμου για τις χρήσεις των τραπεζοκαθισμάτων επί των κοινόχρηστων χώρων και εφαρμογή φορολογικής νομοθεσίας όσον αφορά την διαφημιστικά τέλη.
8/ Αντισταθμιστικά από την χρήση του ορεινού όγκου Πάρνηθας από τον φορέα διαχείρισης ΣΥΝ.ΠΑ.
9/ Αντισταθμιστικά από τις εταιρείες που κάνουν χρήση είτε γεωγραφικά, είτε επαγγελματικά της χωροθέτησης του ΧΥΤΑ
10/Κατακράτηση έως ποσοστού 10% των αντισταθμιστικών οφειλών για το ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας. (ΑΜΕΑ, μακροχρόνια άνεργοι, πολύτεκνοι, κοινωνική μέριμνα, θέματα υγείας)
11/ανεξάρτητη επιτροπή εσωτερικού ελέγχου με αντικείμενο τον έλεγχο των νομικών προσώπων του Δήμου και των εταιρειών με μηνιαία αναφορά στο Δημοτικό Συμβούλιο.
12/Εγγραφή στον προϋπολογισμό των εσόδων από παραχώρηση αθλητικών χώρων στον νέο δήμο Φυλής. (ΑΕΚ στο κλειστό γήπεδο Ζοφριάς)
13/Εγγραφή εξόδων για μισθώματα ακινήτων στον δήμο Φυλής και τις Δημοτικές κοινότητες.
14/Δυνατότητα επιβολής προστίμων από την δημοτική αστυνομία σε παραποιήσεις στις πινακίδες οδοσήμανσης.
 

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ