Jul18
Η απόφαση Δ.Σ. του Ωρωπού για την εμποροπανήγυρη του Προφ. Ηλία
7/18/2011 9:27:00 AM by Giannis

Τη ματαίωση της εμποροπανήγυρης αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν των θλιβερών γεγονότων της περασμένης εβδομάδας.
Απόσπασμα
Η εμποροπανήγυρη του Προφήτη Ηλία, που είχε καθιερωθεί στον Ωρωπό, διεξαγόταν κάτω από συνθήκες προχειρότητας και όχι πάντα με νόμιμες διαδικασίες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ο απαραίτητος έλεγχος στη λειτουργία της. Μία συγκεκριμένη ομάδα επαγγελματιών σε συνεργασία με ιδιωτικά συμφέροντα είχε καλλιεργήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια ένα πολύ συγκεκριμένο κλίμα προσωπικών εξυπηρετήσεων, που αλλοίωναν τον πραγματικό χαρακτήρα της εορτής.
Η Δημοτική Αρχή, συνεπής στις ηθικές και πολιτικές της δεσμεύσεις απέναντι στους δημότες, επιχειρεί να βάλει τάξη και σε αυτό το ζήτημα ώστε η πανήγυρη να λειτουργεί με τους κανόνες που θα θεσπίσει το Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς να προσβάλλει το θρησκευτικό αίσθημα των πολιτών.
Στην προσπάθεια μας όμως γίναμε αποδέκτες μιας φρικτής επίθεσης από αυτή την ομάδα των επαγγελματιών που επιδίωξε να καταργήσει στην πράξη τους θεσμούς, τη δημοκρατία και την ίδια τη λειτουργία του Δήμου Ωρωπού. Αντιδρώντας στην πολιτική υπέρ του δημότη άσκησαν βία, εξύβρισαν, έθιξαν υπολήψεις και προπηλάκισαν αιρετούς και πολίτες εισβάλλοντας με βία στο Γραφείο Δημάρχου αρχικά (12/7/2011) κι έπειτα στο Δημοτικό Συμβούλιο διακόπτοντας την συνεδρίαση του (13/7/2010). Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν μόνο από την παρέμβαση της αστυνομίας. Ως εκ τούτου, δηλώνουμε ευθέως ότι ο Δήμος Ωρωπού, ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν εκβιάζονται, δεν τρομοκρατούνται και δεν παραχωρούν ούτε ελάχιστο από τα δικαιώματα των δημοτών, τα οποία ορκίστηκαν να διαφυλάττουν. Με το έργο μας δημιουργούμε τις προϋποθέσεις εκείνες που θα κάνουν το Δήμο μας να λειτουργεί πρότυπα και βάζουμε τέλος στην αταξία και στην αναρχία από την οποία ορισμένοι επωφελούνταν σε βάρος των δημοτών.
Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού αποφασίζει ότι η εμποροπανήγυρη του Προφήτη Ηλία για το έτος 2011 δεν θα διεξαχθεί.
Θέλουμε κι επιδιώκουμε να συνεχίσει αυτός ο θεσμός να λειτουργεί, για να συμβεί όμως αυτό θα πρέπει να ισχύουν όροι σαφείς και προκαθορισμένοι σύμφωνα με τις νομικές επιταγές και αρμόδιοι για την εργασία αυτή είναι μόνον οι νόμιμα εκλεγμένοι εκπρόσωποι των δημοτών. Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του  την εισήγηση του Δημάρχου καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 του Ν.2323/1995 όπως αντικαταστάθηκε  με τις όμοιες  του άρθρου 2 του Ν.3377/2005 όπως τροποποιήθηκε  με τις  όμοιες  του άρθρου 16 του Ν3769/2009, μετά από διαλογική συζήτηση, όπως αυτή κατεγράφη στα τηρούμενα ταυτάριθμα μαγνητοφωνημένα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου,
                                                     Αποφασίζει ομόφωνα
1) Να μην πραγματοποιηθεί η εμποροπανήγυρη  για τη θρησκευτική εορτή του
προφήτη Ηλία στη Δημοτική Κοινότητα Σκάλας Ωρωπού ,από την Δευτέρα 18
Ιουλίου έως και την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2011.  
2) Η Παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και στο διαδίκτυο προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι
Αυτή η απόφαση  πήρε αυξ. αριθμό 106 / 2011.
Ο Πρόεδρος του Δημ.Συμβουλίου
Χρήστος Νικολάου

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ