Jun7
Ερώτηση στην Βουλή από τον Βασίλη Οικονόμου για νέο σχολικό συγκρότημα στις Αφίδνες
6/7/2011 10:01:00 AM by Giannis

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Αριθ. Πρωτ.
17513
Ημερομ. Κατάθεσης
06.06.11

 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ
 
Προς: Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
            Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
 
Θέμα: 8 χρόνια περιμένουν οι κάτοικοι των Αφιδνών να «ξεκολλήσει» το νέο σχολικό συγκρότημα από την διαδικασία των «εγγράφων και των προβληματισμών».
 
Κύριοι Υπουργοί,
Όπως ίσως γνωρίζετε τα τελευταία χρόνια η κοινότητα των Αφιδνών γνωρίζει ραγδαία πληθυσμιακή ανάπτυξη, γεγονός που πολλαπλασιάζει και τις ανάγκες για σχολικό κτίριο ικανό να φιλοξενήσει τους διαρκώς αυξανόμενους μαθητές. Η ανάγκη δημιουργίας νέου, σύγχρονου σχολείου στις Αφίδνες είναι γνωστή εδώ και τουλάχιστον 8 χρόνια, όμως το νέο σχολικό συγκρότημα παραμένει «κολλημένο» στην διαδικασία «των εγγράφων και των προβληματισμών»! Οι γονείς είναι αγανακτισμένοι καθώς βλέπουν ότι οι κτιριακές συνθήκες δεν είναι κατάλληλες αφού τα παιδιά υποχρεώνονται να «χωρέσουν» σε ένα κτίριο που κατασκευάστηκε στις αρχές του 1900 και με διάφορες προσθήκες κτισμάτων και λυόμενων αιθουσών λειτουργεί έως σήμερα φιλοξενώντας και το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο, με αποτέλεσμα οι συνθήκες να προσιδιάζουν σε αυτές των μεγαλουπόλεων ιδίως σε ότι αφορά τον προαύλιο χώρο αλλά και τις αίθουσες που χρησιμοποιούνται για την εκπαιδευτική διαδικασία. Μάλιστα η συστέγαση του Νηπιαγωγείου με το Δημοτικό καθιστά αδύνατη την αποδοχή των αιτήσεων των παιδιών στα προνήπια, αφού οι αίθουσες δεν επαρκούν για να στεγαστούν όλα τα παιδιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την χρονιά που τελειώνει είχαν γίνει αιτήσεις για 19 παιδιά στα προνήπια και έγιναν δεκτές μόλις 4! Ο προβλεπόμενος αριθμός μαθητών ανά τάξη για την χρονιά 2011-2012, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εισροής νέων μαθητών – νέων κατοίκων τα 3 τελευταία χρόνια καθώς και με την αναμενόμενη εισροή από ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα λόγω της οικονομικής κρίσης και του Μνημονίου είναι 47 νήπια, 26 προνήπια, 179 στις τάξεις του δημοτικού. Οι αίθουσες που υπάρχουν σήμερα είναι 7 ενώ για το επόμενο σχολικό έτος θα χρειαστούν 9 αίθουσες (+ 2 οριακά) παράλληλα με τους βοηθητικούς χώρους και τους χώρους γραφείων. Σημειώνεται ότι οι Αφίδνες δεν έχουν ούτε βρεφονηπιακό σταθμό όπως τα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Ωρωπού. Με αυτά τα δεδομένα οι γονείς και οι κάτοικοι των Αφιδνών έχουν ήδη προτείνει την μεταστέγαση του Νηπιαγωγείου από την υπάρχουσα θέση σε τρεις νέες αίθουσες διδασκαλίας (βαρέως κατασκευής) και μια αίθουσα για την λειτουργία του ολοήμερου και μια αίθουσα για γραφεία και βοηθητικούς χώρους στο κοινοτικό πάρκο στη θέση Λυκουτσουρό, που είναι κοινοτική έκταση και όπου έχουν ήδη τοποθετηθεί 2 αίθουσες και έχει περιφραχθεί ο χώρος, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει αξιοποιηθεί ο χώρος. Σαφώς και χρειάζεται περαιτέρω χωροθέτηση και διαμόρφωση του χώρου αλλά είναι πιο εύκολο να εγκατασταθεί εκεί το Νηπιαγωγείο από το να δημιουργηθεί εξ’ αρχής ένα κτιριακό συγκρότημα. Οι αίθουσες θα πρέπει να είναι κατάλληλες για φιλοξενία μαθητών 4-5 χρονών ενώ θα πρέπει να διαμορφωθεί και προαύλιος χώρος κατάλληλος για την προφύλαξη των παιδιών και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Ο χώρος του υπάρχοντος Νηπιαγωγείου πρέπει να αξιοποιηθεί ώστε να προκύψουν νέες αίθουσες διδασκαλίας και ταυτόχρονα προτείνεται από τους κατοίκους να δημιουργηθούν 2 νέες αίθουσες βαρέως κατασκευής καθώς και βοηθητικοί χώροι στο σημερινό δημοτικό σχολείο ώστε προσωρινά να βρεθεί λύση στα πιεστικά προβλήματα στέγασης και διδασκαλίας. Είναι όμως σαφές ότι αυτές οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν άμεσα δεν παρέχουν οριστική λύση, αφού η ραγδαία πληθυσμιακή ανάπτυξη καθιστά αναγκαία την δημιουργία ενός νέου και σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος, ικανό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες για τις επόμενες δεκαετίες.
Κατόπιν όλων αυτών,
Ερωτάστε:
1.      Αναγνωρίζετε την ανάγκη δημιουργίας νέου σχολικού συγκροτήματος στην περιοχή των Αφιδνών;
2.      Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να «ξεκολλήσει» το ζήτημα από την διαδικασία «των εγγράφων και των προβληματισμών»;
3.      Σκοπεύετε να υιοθετήσετε τις προτάσεις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Αφιδνών ώστε να δοθούν προσωρινές λύσεις για το διάστημα που απαιτείται μέχρι να κατασκευαστεί το νέο σχολικό συγκρότημα και αν ναι ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που έχετε καθορίσει προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες αλλαγές και να ξεκινήσει το νέο σχολικό έτος χωρίς προβλήματα για τους μαθητές και τους γονείς τους;
4.      Αληθεύει ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία χαρακτηρισμού του δημοτικού σχολείου Αφιδνών από 6θέσιο που είναι σήμερα σε 8θέσιο και αν ναι με ποιο κτιριακό σχεδιασμό από την στιγμή που ήδη το σχολείο λειτουργεί ως 7θέσιο και πέρα από τις δυνατότητες της κτιριακής του υποδομής;    
  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ