Oct26
Περιοδεία του υπ. Δημάρχου Ωρωπού, Β. Οικονόμου, στο Κ.Υ. Καπανδριτίου και στο ΙΚΑ Αγ. Στεφάνου
10/26/2010 12:12:00 PM by Giannis

Την Τρίτη 26 Οκτωβρίου, ο Βουλευτής Αττικής και υποψήφιος Δήμαρχος Ωρωπού, Βασίλης Οικονόμου, περιόδευσε συνοδευόμενος από μέλη του Συνδυασμού «Δημοτική Συνεννόηση για τον Ωρωπό», στο Κέντρο Υγείας του Καπανδριτίου και στο ΙΚΑ του Αγ. Στεφάνου, τα οποία είναι και αρμόδια για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας των κατοίκων στο νέο Δήμο Ωρωπού και για την διευθέτηση των συναλλαγών των πολιτών και των επαγγελματιών με το μεγάλο ασφαλιστικό ταμείο. Ο Βασίλης Οικονόμου συζήτησε με τους κατοίκους αλλά και με το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην εξυπηρέτηση των πολιτών λόγω της έλλειψης προσωπικού, της μη ύπαρξης σημαντικών ειδικοτήτων και των ελλείψεων σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Τα προβλήματα που θέτουν σήμερα οι πολίτες έχουν τεθεί κατ’ επανάληψη στην Βουλή και τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα δια μέσου του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου από τον Βουλευτή ο οποίος και έχει ζητήσει την μετατροπή του Κέντρου Υγείας σε Αστικού Τύπου από αγροτικού τύπου που είναι σήμερα (με την στελέχωση του με το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό), την εξασφάλιση του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, την επικαιροποίηση του οργανογράμματος λειτουργίας του ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού  και βέβαια την μόνιμη παρουσία ασθενοφόρου για την κάλυψη των εκτάκτων περιστατικών.  
Η «Δημοτική Συνεννόηση για τον Ωρωπό» δεσμεύεται ότι θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άρτια λειτουργία του Κέντρου Υγείας Καπανδριτίου το οποίο είναι και το σημείο αναφοράς για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στον νέο Δήμο Ωρωπού με τις εξής ενέργειες:
1. Πρόσληψη του απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και επέκταση των υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει το Κέντρο Υγείας
2. Προγραμματισμός και συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας για την απόκτηση όλου του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού
3. Άμεση μετατροπή του Κέντρου Υγείας σε Αστικού Τύπου ώστε να είναι δυνατή η πλήρης κάλυψη των ιατρικών αναγκών των κατοίκων
4. Αλλαγή του οργανογράμματος ώστε αυτό να είναι κατάλληλα στελεχωμένο με βάση τον πραγματικό πληθυσμό ο οποίος πολλαπλασιάζεται τους καλοκαιρινούς μήνες.
Πέρα από αυτά και για την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας ο υποψήφιος Δήμαρχος Ωρωπού, Βασίλης Οικονόμου δεσμεύτηκε ότι θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου Αυλώνα και να αποκατασταθεί η λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου Μαρκοπούλου, θέματα για τα οποία ήδη έχει παρέμβει στην Βουλή, ασκώντας την απαραίτητη πίεση προς τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες.
Τέλος δεσμεύτηκε ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ανέγερση των νέων ιατρείων του ΙΚΑ στον Ωρωπό, τα οποία θα προσφέρουν νοσηλευτικές υπηρεσίες σε πολλούς ασφαλισμένους του νέου Δήμου. Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης και ποιοτική παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης αφού γίνει πλήρης καταγραφή των κοινωνικών αναγκών, η νέα δημοτική αρχή θα προβεί στην ίδρυση δημοτικών ιατρείων, φροντίζοντας να είναι εύκολη η προσέγγιση όλων των κατοίκων σε κάποια από τις πρωτοβάθμιες δομές υγείας μέσω και της δημοτικής συγκοινωνίας. Η διάνοιξη επίσης του Βόρειου Παραλιακού Οδικού Άξονα θα εξασφαλίσει την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο Ανατολικής Αττικής, το οποίο θα οικοδομηθεί στο Νταού Πεντέλης κατόπιν της σχετικής απόφασης της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.
Η «Δημοτική Συνεννόηση για τον Ωρωπό» είναι πεπεισμένη  ότι με τον κατάλληλο προγραμματισμό και με τις εμπεριστατωμένες παρεμβάσεις της στα αρμόδια Υπουργεία Υγείας και Εργασίας θα επιτευχθεί και στον τομέα της υγειονομικής κάλυψης των κατοίκων η εξασφάλιση ολοκληρωμένων λύσεων που θα εξυπηρετούν όλες τις περιοχές, αποφεύγοντας αναίτιες έριδες και συγκρούσεις που μόνο καθυστερήσεις μπορούν να προκαλέσουν.

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ