Oct24
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
10/24/2010 12:10:00 PM by Giannis

Ο πολιτισμός μιας κοινωνίας κρίνεται από τον τρόπο που συμπεριφέρεται στην τρίτη ηλικία. Η κοινωνική πολιτική του Δήμου θα κριθεί και από τις πολιτικές που θα εφαρμόσει για την υποστήριξη και την βοήθεια που θα προσφέρει στους ανθρώπους που προσέφεραν στην ανάπτυξη του τόπου και της χώρας μας, τώρα όμως χρειάζονται την ενεργή συμπαράστασή μας προκειμένου να καλύπτουν τις καθημερινές τους ανάγκες. Απαραίτητη επίσης είναι η φροντίδα για την εύρυθμη λειτουργία των δομών που απευθύνονται στους ηλικιωμένους, όπως είναι τα ΚΑΠΗ, η ίδρυση και λειτουργία και νέων ΚΑΠΗ εάν οι υπάρχουσες δομές δεν ανταποκρίνονται στα πληθυσμιακά δεδομένα.
Η «Δημοτική Συνεννόηση για τον Ωρωπό» στα πλαίσια της πρότασής της για την λειτουργία του Δήμου ως θύλακα κοινωνικής προστασίας θέτει σε πρώτη προτεραιότητα την ανάπτυξη των απαραίτητων πολιτικών που έμπρακτα θα δείξουν την συμπαράσταση της δημοτικής αρχής στους ηλικιωμένους. Σε αυτή την λογική δεσμευόμαστε για:
1. Άμεση καταγραφή των αναγκών, των ελλείψεων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ΚΑΠΗ που ήδη λειτουργούν στον Δήμο μας
2.  Διερεύνηση της ανάγκης για ίδρυση και νέων ΚΑΠΗ ώστε να καλύπτεται το σύνολο του πληθυσμού και φροντίδα ώστε αυτά να είναι εύκολα προσβάσιμα για όλους όσους το επιθυμούν
3. Ενεργή υποστήριξη του Δήμου σε νέες δραστηριότητες που μπορούν να αναπτύξουν τα ΚΑΠΗ ώστε να μετατραπούν από απλούς χώρους συνάθροισης σε χώρους δημιουργικής συμμετοχής, πολιτισμικής και κοινωνικής δραστηριότητας.
4. Εξασφάλιση της χρηματοδότησης και άρτιας λειτουργίας του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», φροντίδα ώστε αυτό να μπορεί να καλύψει το σύνολο των αναγκών. Ειδικά το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα αποτελέσει το πρώτο πεδίο εφαρμογής της κοινωνικής εργασίας όπου θα μπορούν να απασχοληθούν άνεργοι του Δήμου μας. Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες θα υποστηρίζονται από κατάλληλα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό (ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός) το οποίο θα λειτουργεί σε συνεννόηση και με το ιατρικό προσωπικό των δομών υγείας ευθύνης του Δήμου.
5. Συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες για δωρεάν δημόσιες συζητήσεις, δωρεάν μη εργαστηριακές εξετάσεις και δωρεάν παροχή χρήσιμων συμβουλών υγείας για όσους το επιθυμούν σε χώρους των ΚΑΠΗ ή σε άλλους δημόσιους και εύκολα προσβάσιμους χώρους του Δήμου.
6. Ανάπτυξη συστήματος Τηλεειδοποίησης και Βοήθειας στο Σπίτι, ενδεχομένως σε συνεργασία με την «Γραμμή Ζωής», προκειμένου οι ηλικιωμένοι να μπορούν εύκολα να ειδοποιήσουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
7. Οι υπηρεσίες του Δήμου θα στελεχωθούν με κοινωνικούς λειτουργούς, επισκέπτες υγείας, φυσιοθεραπευτές και προσωπικό παροχής οικογενειακής βοήθειας, οι οποίοι σε συνεργασία και με τους εργαζόμενους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» θα προσφέρουν σημαντική βοήθεια τόσο στην λειτουργία των ΚΑΠΗ όσο και κυρίως στην εξασφάλιση της παραμονής των ατόμων της τρίτης ηλικίας εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος, διασφαλίζοντας την αυτόνομη διαβίωσή τους χωρίς την επιβάρυνση της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των υπολοίπων μελών της οικογένειας, που συχνά καλούνται με προσωπικό χρόνο και προσωπική εργασία να καλύψουν την απουσία κοινωνικών δομών προστασίας και βοήθειας.
8. Στα ΚΑΠΗ του Δήμου μας θα λειτουργούν τμήματα θεάτρου, χορού, πολιτισμικών δραστηριοτήτων, σωματικής άσκησης, περιβαλλοντικής δράσης. Επίσης θα υπάρχει πρόβλεψη ώστε οι ηλικιωμένοι να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτισμική δραστηριότητα που θα πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου.
9. Δημιουργία Γραφείου Πολιτικής Δράσης και Ευαισθητοποίησης για τα Άτομα της Τρίτης Ηλικίας το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα ώστε να υπάρχει συστηματική και εμπεριστατωμένη μελέτη των προβλημάτων των ατόμων της τρίτης ηλικίας, να παρακολουθούνται συστηματικά οι δράσεις που θα αναπτύσσονται και η αποτελεσματικότητά τους στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, να παρέχει πληροφόρηση στο κοινωνικό σύνολο για την κατανόηση των προβλημάτων και την διευκόλυνση της καθημερινής συναναστροφής, να παρέχει συμβουλές στους ηλικιωμένους και στα μέλη των οικογενειών τους.
Θέλουμε οι ηλικιωμένοι να είναι ενεργά πολιτικά και κοινωνικά μέλη του Δήμου μας, χρειαζόμαστε την εμπειρία τους και θα κινηθούμε με αποφασιστικότητα για να διασφαλίσουμε την συμμετοχή τους και να αντιμετωπίσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό που συχνά το κράτος επιφυλάσσει για τους συμπολίτες μας που έχουν ακόμα πολλά να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.
Τέλος και πάντα σε Συνεννόηση με τους άμεσα ενδιαφερόμενους ηλικιωμένους δεσμευόμαστε ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων, μικρών και μεγάλων, που μπορεί να προκύψουν και θα φροντίσουμε ώστε να αναπληρώσουμε με κοινωνικές παροχές την απώλεια εισοδήματος στην οποία έχουν υποχρεωθεί οι συνταξιούχοι από την εφαρμογή των μέτρων του Μνημονίου.
Θέλουμε ο Δήμος του Ωρωπού να προσφέρει στην τρίτη ηλικία όσο το δυνατόν πληρέστερες υπηρεσίες, να τους επιτρέψει να παραμείνουν ενεργοί πολίτες και να διευκολύνει την συμμετοχή τους στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου μας.
Η «Δημοτική Συνεννόηση για τον Ωρωπό» με το πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης που καταθέτει δείχνει τον δρόμο της κοινωνικής αλληλεγγύης που οφείλουμε ως Δήμος να ακολουθήσουμε, εάν θέλουμε πράγματι να είμαστε μια πολιτισμένη και ευαισθητοποιημένη κοινωνία.

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ